You are here

Avainluvut

Miljoonaa euroa

2020

2019

 

2018

 

2017

oikaistu

2016

   

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Liikevaihto

484,0

574,8

589,4

536,3

473,7

Liiketoiminnan muut tuotot

1,3

1,4

6,4

2,6

6,7

Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA)

140,8

169,8

166,4

152,3

139,1

% liikevaihdosta

29,1

29,5

28,2

28,4

29,4

Liiketulos (EBIT)

76,2

104,8

104,9

93,9

81,5

% liikevaihdosta

15,7

18,2

17,8

17,5

17,2

Tulos ennen veroja (EBT)

70,6

97,3

94,8

82,4

67,0

% liikevaihdosta

14,6

16,9

16,1

15,4

14,1

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

69,7

98,3

95,1

82,6

68,1

% liikevaihdosta

14,4

17,1

16,1

15,4

14,4

Tilikauden tulos

69,7

98,3

95,1

82,6

68,1

% liikevaihdosta

14,4

17,1

16,1

15,4

14,4

Bruttoinvestoinnit *

50,6

31,4

134,0

48,9

46,3

% liikevaihdosta

10,5

5,5

22,7

9,1

9,8

Oman pääoman tuotto- % (ROE)

9,7

14,3

14,9

13,7

11,9

Sijoitetun pääoman tuotto- % (ROI)

7,0

9,5

9,6

8,7

7,4

Taseen loppusumma

1 199,4

1 226,9

1 245,9

1 205,9

1 205,4

Omavaraisuusaste, %

60,7

58,5

53,3

51,1

48,9

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

45,5

50,8

68,1

68,9

83,8

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

1 534

1 576

1 637

1 651

1 653

Tulos/osake (EPS), euroa

1,35

1,91

1,85

1,60

1,32

Tulos/osake (EPS) optioiden laimennusvaikutuksella oikaistuna, euroa

1,35

1,91

1,85

1,60

1,32

Oma pääoma/osake, euroa

14,1

13,88

12,86

11,94

11,42

Osinko/tulos, %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Efektiivinen osinkotuotto, %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Hinta/voittosuhde (P/E)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503


* Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.