You are here

Strateginen kehittäminen - Merkittäviä investointeja laivastoon

Finnlines on viimeisen vuosikymmenen aikana investoinut yli miljardi euroa ja investoi edelleen yli 500 miljoonaa euroa lisää uuteen teknologiaan, digitalisaatioon ja ympäristöystävälliseen laivaliikenteeseen.

Finnlinesin 500 miljoonan euron uudisrakennusohjelma eteni suunnitellusti vuoden aikana ja kaikki kolme hybridiroro-alusta ovat nyt tuotantovaiheessa. Finneco I on ensimmäinen valmistuva alus ja sen on määrä aloittaa liikennöinti marraskuussa 2021.

Myös Superstar ropax-alusten suunnittelutyö on jatkunut. Suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota nopeaan ja tehokkaaseen lastinkäsittelyyn ja nämä Suomen ja Ruotsin väliseen liikenteeseen suunnitellut alukset tarjoavat yhdessä yli 40 % enemmän lastikapasiteettia nykyiseen verrattuna. Lisäksi uudenlaiseen asiakaskokemukseen ja laivalla viihtymiseen on kiinnitetty suunnittelussa erityistä huomiota.

Superstar ropax-alukset hyödyntävät teknologiaa ja digitalisaatiota ja näiden lisäksi laivoilla kierrätys ja ympäristöystävällisyys ulottuu laivan teknisistä yksityiskohdista niin materiaali- ja tuotevalintoihin, yhteistyökumppaneihin kuin aina palvelukonseptiin asti. Sisustussuunnittelun inspiraation lähteenä on saaristomeri, mikä näkyy mm. tilasuunnittelussa ja valaistuksessa. Panorama-ikkunat tuovat tiloihin runsaasti valoa ja tarjoavat upeat maisemat saaristoon.
 

Superstar ropax-alusten sisustussuunnittelun inspiraationa on saaristomaisema.

Painolastivesien puhdistus
Laivatilausten lisäksi yhtiö uudistaa olemassa olevaa laivastoaan jatkuvasti ja on aloittanut painolastiveden käsittelylaitteistojen asennukset, jotka saadaan päätökseen vuonna 2023. Painolastivettä käytetään aluksen vakavuuden ja trimmin ylläpitämiseen. Painolastivesien puhdistuksella on tarkoitus estää painolastivesien mukana kulkeutuvien vieraslajien leviäminen.