Hyppää sisältöön
Matkustajaliikenteen asiakaspalvelu on auki heinäkuussa lauantaina 20.7. klo 9–12 sekä sunnuntaina 21.7. klo 10–14.

Satama-toiminnot

Helsinki on Suomen tärkein yksikköliikenteen vienti- ja tuontisatama. Turun ja Naantalin satamista on nopeimmat meriyhteydet Suomesta Ruotsiin.

Finnlines-konsernin satamatoiminnoista vastaavat Finnsteve-yhtiöt, joihin kuuluvat Finnsteve, Containersteve ja FS-Terminals. Satamaoperaattori Finnsteve tarjoaa säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemia suuryksikköpalveluja Helsingin, Turun ja Naantalin satamissa. Tärkeimpiin satamapalveluihin kuuluvat roro- ja lolo-ahtaus, vientiterminaali-, konttivarikko- ja lämpövarastointipalvelut. Tavoitteena on varmistaa sujuva
ja nopea rahdinkäsittely sataman kautta.

Vuonna 2022 Finnlinesin satamatoimintojen liikevaihto oli 46,2 (47,0 vuonna 2021) miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli keskimäärin 306 (299).

Finnsteve-yhtiöt käsittelivät 212 000 roro-yksikköä ja 130 000 TEU:ta kontteja vuonna 2022.

Toimintojen optimointi

Viime vuosina Finnsteve on tehnyt merkittäviä investointeja uusiin IT-järjestelmiin. Yksikkörahtipalveluita varten otettiin käyttöön uusi ERP-järjestelmä vuoden 2018 alussa ja uusi HR- ja kalustoresurssien hallintajärjestelmä 2020. Järjestelmät parantavat toimintojen tehokkuutta ja luotettavuutta.

Satamatoiminnoissa kehitettiin vuoden 2022 aikana entistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Erityistä huomiota kiinnitettiin valaistuksen modernisointiin ja toimitilojen lämpötilojen optimointiin. Yhtiö on lisäksi uusinut ajoneuvokalustostaan yli 60 prosenttia täyssähkömalleiksi.

Satamatoiminnot Helsingissä

Vuoden 2008 lopussa toimintansa aloittanut Vuosaaren satama on osoittautunut tehokkaaksi maailmanluokan satamaksi nykyaikaisen ja kehittyneen infrastruktuurinsa ansiosta. Sataman toimintoja kehitetään jatkuvasti.

Finnsteve-yhtiöt integroi Helsingin Sataman uuden satamaoperaattorien välisten siirtojen EDI-sanomaratkaisun omaan ERP-järjestelmäänsä. Siirtojen nopeutumisesta on hyötyä laivaoperoinnissa ja se nopeuttaa tiettyjen
tuontiyksiköiden toimitusaikoja.

Satamatoiminnot Turussa ja Naantalissa

Finnsteve toimii pääasiassa Turun Länsisatamassa. Lisäksi sillä on toimintoja Turun Kantasatamassa sekä Naantalin satamassa.

Yhtiön Naantalin satamatoiminnot palvelivat konsernin Naantalin, Långnäsin ja Kapellskärin välistä liikennettä.

Satamatoimintojen avainluvut vuonna 2022

46,2*

Liikevaihto, miljoonaa euroa
*Luku sisältää segmenttien välisen sisäisen 22,1 miljoonan euron liikevaihdon.

212.000

käsiteltyä roro-yksikköä

130.000

TEU:ta käsitelty kontteja