You are here

Tietoa Finnlinesista

Finnlines on yksi johtavista rahtivarustamoista Itämerellä, Pohjanmerellä ja Biskajanlahdella. Itämerellä Finnlines tarjoaa myös matkustajaliikennepalveluja. Ympäristöystävällinen ja moderni laivastomme kuljettaa sekä rahdin että matkustajat turvallisesti, tehokkaasti ja vastuullisesti päämääräänsä.

Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa.

Shipping and Sea Transport Services

Varustamotoiminta ja merikuljetukset

Vahva asema perustuu erinomaisiin palveluihin ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin tuotekonsepteihin. Finnlinesin tarjoama suuri vuorotiheys, lastikapasiteetti ja informaatiopalvelut tuovat asiakkaille joustavuutta, toimitusvarmuutta ja hyvää ennakoitavuutta.

Matkustajaliikenne

Finnlinesin ropax-alukset liikennöivät kuuden sataman ja kolmen maan välillä. Yhtiö onkin vakiinnuttanut asemansa merkittävänä matkustajapalveluiden tarjoajana Itämerellä.


Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat matkoja Suomesta Saksaan, Suomesta Ahvenanmaan kautta Ruotsiin ja Ruotsista Saksaan.

Port Operations

Satamatoiminnot

Konsernin satamatoimintoja hoitaa Finnsteve-yhtiöt eli Finnsteve, Containersteve ja FS-Terminals. Finnsteve-yhtiöt on merkittävä säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemia suuryksikköpalveluita tarjoava satamaoperaattori Helsingin, Turun ja Naantalin satamissa. Helsinki on Suomen tärkein yksikköliikenteen tuonti- ja vientisatama. Turun ja Naantalin satamista on nopeimmat meritieyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä.