Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen tavoitteet

Finnlines noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja huomioi sosiaalisen vastuunsa sekä taloudelliset ja ympäristönäkökohdat kaikissa toiminnoissaan. Yhtiö on sisällyttänyt YK:n kestävän kehityksen periaatteet toimintoihinsa ja sitoutuu tukemaan ohjelman tavoitteita.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Finnlines


Kannattavuus mahdollistaa kestävän kehityksen

Tähdätessään talouskasvuun ja kannattavuuteen Finnlines pitää yllä turvallista työympäristöä, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti ja kunnioittavasti sukupuolesta, iästä tai taustasta riippumatta. Toimintojen optimoinnilla ja kustannusten hallinnalla pystymme parantamaan tehokkuuttamme. Henkilöstön koulutus on etusijalla, kun operoidaan teknisesti entistä monitahoisempia laivoja.


Ympäristöystävällinen kuljetusmuoto

Merikuljetukset ovat tehokas tapa kuljettaa kaikentyyppistä tavaraa, erityisesti suuria määriä. Kuljetusten siirtyminen maanteiltä merelle vähentää teiden ruuhkaa ja melua. Finnlinesin ropax-palvelu yhdistää rahti- ja matkustajaliikenteen ja varmistaa korkean täyttöasteen myös kausivaihteluiden aikana.


Vastuullinen tuotanto ja kulutus

Talouselämä ja yhteiskunta ovat riippuvaisia luonnonvaroista ja Finnlines pyrkii vastuulliseen resurssien käyttöön. Haluamme tehdä enemmän ja paremmin vähemmällä energialla, jolloin rahti- ja matkustajatoimintojen ympäristövaikutukset alenevat. Digitalisaation ja automaation lisääntyminen pienentää aineellista jalanjälkeä. Ekologiset valinnat ulottuvat laivojen sisustusmateriaaleista ruokavalikoimaan ja kemikaaleihin.


Jatkuva kehittäminen

Ilmastonmuutoksen ja sen seurausten torjumiseksi Finnlines jatkaa investointeja puhtaaseen teknologiaan ja päästöttömiin satamakäynteihin. Ammatitaitoisella henkilöstöllämme on keskeinen rooli siirryttäessä puhtaan energian käyttöön.


Ekologisesti vastuullinen liiketoiminta

Ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullinen liiketoiminta on ratkaisevan tärkeää kestävän kehityksen ja yrityksen menestyksen kannalta nykymaailmassa. Meret tekevät maapallosta asuttavan, ja koska toimimme ekologisesti herkillä merialueilla, tavoitteenamme on tuottaa turvallisia ja laadukkaita palveluja siten, että ympäristövaikutukset huomioidaan kuljetusketjun kaikissa vaiheissa aluksen koko elinkaaren ajan.


Ekotehokas merikuljetus

Tutkimalla ja testaamalla jatkuvasti energiaa säästäviä innovaatiota ja suunnittelemalla parempia prosesseja suojelemme omalta osaltamme Itämerta.