You are here

Päästöjen vähentäminen

Teemme pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi. Keskitymme edelleen tuottavuuden parantamiseen esimerkiksi laivaston uudistamisen ja reittisuunnittelun avulla. Investoinnit laivastoomme auttavat meitä parantamaan kannattavuutta.

Mitä me tulemme tekemään – merkittävimmät tekomme energiatehokkuuden parantamiseksi

 • Meneillään oleva 500 miljoonan euron investointiohjelma, johon kuuluu kolmen hybridiroro-aluksen lisäksi kaksi ekotehokasta Superstar ropax-alusta, parantaa entisestään laivastomme energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. Lisäksi voimme paremmin vastata tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Roro-alusten on määrä aloittaa liikenteessä 2021-2022 ja Superstar ropax-alukset aloittavat liikennöinnin 2023.
 • Painolastivettä käytetään aluksen vakavuuden ja trimmin ylläpitämiseen, mutta sen mukana saattaa kulkeutua haitallisia lajeja, jotka syrjäyttävät alkuperäislajeja ja järkyttävät herkkää ekologiaa. Painolastivesisopimus tuli voimaan vuonna 2017 ja laivoihin on asennettava käsittelylaitteistot siirtymäkauden aikana. Finnlines on aloittanut laitteistoasennukset, jotka saadaan päätökseen vuonna 2023. 
 • Jatkamme laivastomme polttoainetehokkuuden parantamista. Tämä tarkoittaa myös päivittäistä toimintaa, johon kuuluu mm. aikataulujen optimointi ja reittisuunnittelu sekä aluksen nopeuden, kuorman ja vastuksen optimointi. Henkilöstöllämme on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Uusien laivojen huipputeknologia

 • Akkuyksiköt: Litiumioniakkujärjestelmä mahdollistaa päästöttömän ja meluttoman satamakäynnin
 • Promas Lite potkuri- ja peräsinjärjestelmät: Parantavat energiatehokkuutta
 • Päämoottorit: Tarkkaan valittu malli mahdollisimman alhaisen polttoaineenkulutuksen saavuttamiseksi
 • Optimoitu runko: Parantaa energiatehokkuutta
 • Innovatiivinen ilmavoitelujärjestelmä: Ilmakuplien muodostama pinta kitkan ja hydro-dynaamisen vastustuksen vähentämiseksi
 • Maasähkön käyttö satamassa: Vähentää polttoaineenkulutusta, päästöjä ja melua 

Mitä olemme jo tehneet

 • Olemme järjestelmällisesti investoineet laivastoomme, yli miljardi euroa viimeisen vuosikymmenen aikana. Investoinnit ovat käsittäneet mm. uusia laivoja ja kehitystyötä satamatoiminnoissa.
 • Vuonna 2017 saimme päätökseen 100 miljoonan euron ympäristöteknologisen investointiohjelman, jonka myötä täytämme tiukemmatkin ympäristövaatimukset. Pesurien avulla laivojen pakokaasuista poistetaan haitalliset epäpuhtaudet. Lisäksi ympäristöohjelmaamme sisältyi propulsion parantaminen ja potkurilapojen vaihto. Energiasäästöjä on saatu mm. vaihtamalla yhdeksään Finnlinesin laivaan potkurilavat ja asentamalla kuuden laivan peräsimiin veden vastusta vähentävä bulbi. 
 • Laivanpidennysohjelma saatiin päätökseen vuoden 2018 lopussa. Paransimme laivastomme energiatehokkuutta pidentämällä kuusi roro-laivaa. Kunkin laivan kapasiteetti kasvoi pidennyksen myötä 30 % ja kuljetettua yksikköä kohti kulutettu energiamäärä pieneni vastaavassa suhteessa. 
 • Laivojen vedenalaisissa osissa voi kasvaa pieneliöitä, levää tai kasvillisuutta, jotka lisäävät veden vastusta ja siten myös polttoaineen kulutusta. Avovesikauden aikana laivojen vedenalainen runko puhdistetaan kitkan ja polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi. Silikonimaalia on käytetty kahdella aluksella, jotka toimivat jäättömällä eteläisellä Itämerellä.