You are here

Kestävän matkailun merkki Finnlinesille

Finnlinesille on myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki osoituksena kestävän matkailun eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä.

Finnlines on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön ympäristön hyväksi kohdistamalla investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi ja ekotehokkaisiin palveluihin. Finnlines tarjoaa kestävän tavan matkustaa, sillä yhtiö yhdistää matkustaja- ja rahtikuljetukset. Tämä nostaa laivojen käyttöastetta ja siten tarjoaa ympäristöystävällisen tavan matkustaa.

Finnlines ja vastuullisuus

  • Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
  • Olemme sitoutuneet IMO:n tavoitteeseen vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 %:lla vuoteen 2050 mennessä.
  • Tarjoamme ympäristöystävällisen ja turvallisen tavan matkustaa rahdin matkassa.
  • Tarjoamme luotettavan meriväylän Eurooppaan.
  • Noudatamme Visit Finlandin asettamia taloudellisia, ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kestävyyskriteereitä.

Sustainable Travel Finland -merkki

Sustainable Travel Finland -merkki on Visit Finlandin kehittämä kestävän matkailun ohjelma, joka on kehitetty suomalaisille matkailuyrityksille. Ohjelmassa mukana olevat yritykset käyvät läpi eri vaiheita ja kartoittavat mm. yrityksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Saadakseen merkin osallistujan on täytettävä taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset kriteerit. Ohjelman läpäisseet yritykset saavat käyttöönsä STF-merkin ja heidän toimintaansa auditoidaan säännöllisesti. Lue lisää >