You are here

Päästötavoitteet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Selkeät päästötavoitteet

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja ottamaan valinnoissamme ympäristön huomioon pitkällä aikavälillä. Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, sillä YK:n alaisen kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n strategian mukaisesti haluamme vähentää absoluuttisia hiilidioksidipäästöjämme vähintään 50 % vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteisiin päästäksemme olemme jo vuosien ajan työskennelleet johdonmukaisesti. Työmme on tuottanut tulosta, sillä olemme vähentäneet laivastomme hiilidioksidipäästöjä noin 30 % vuoteen 2008 verrattuna. Jatkamme energiatehokkuusinvestointeja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme entistäkin ympäristöystävällisempiä palveluja.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Finnlines

Kannattava liiketoiminta mahdollistaa kestävän kehityksen edistämisen

Pyrimme vakaaseen kannattavuuteen. Optimoimalla toimintaamme, reittejämme ja alustemme käyttöastetta sekä keskittymällä kustannusten hallintaan pystymme parantamaan tehokkuuttamme entisestään. Taloudellinen kannattavuus edistää yhteiskuntavastuuta ja ympäristön hyvinvointia. Aluksistamme 17 purjehtii Suomen lipun alla ja 3 Ruotsin lipun alla. Ympäristövastuullisuus on osa yhtiömme päivittäistä toimintaa.

Ympäristöystävällinen kuljetusmuoto

Merikuljetukset on tehokkain ja ympäristöystävällisin tapa kuljettaa tavaroita erityisesti kuljetettaessa suuria rahtimääriä. Finnlinesin ro-pax-konsepti yhdistää rahti- ja matkustajaliikenteen ainutlaatuisella tavalla. Olemme viime vuosina investoineet aluksiemme energiatehokkuuteen ja erilaisiin ympäristöteknologioihin. Tämän lisäksi investoimme uusiin ympäristöystävällisiin aluksiin vähentääksemme päästöjä entisestään. 

Vastuullista kuluttamista

Vastuullinen kuluttaminen tarkoittaa kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittämistä. Energiatehokkuuden parantaminen, polttoaineen kulutuksen alentaminen ja haitallisten päästöjen vähentäminen ovat jo kauan olleet strategiamme keskeisiä elementtejä. Lisäksi ainutlaatuinen ropax-palvelumme yhdistää rahdin ja matkustajaliikenteen ekotehokkaasti. Näiden käytännön toimenpiteiden ansiosta pystymme edistämään kestävää kehitystä.

Jatkuva kehittäminen

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Tavoitteenamme on pienentää ympäristövaikutuksia sekä rahti- että matkustajaliikenteessä.

Vastuullinen liiketoiminta

Ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullinen liiketoiminta on vuosi vuodelta tärkeämpää. Itämeri on yksi päätoiminta-alueistamme. Ekologisesti herkillä merialueilla toimivana turvallisuus- ja ympäristötyön tavoitteenamme on tuottaa turvallisia ja korkealaatuisia palveluja niin, että kaikkien toimintojen ympäristövaikutukset huomioidaan. Tutkimalla ja testaamalla jatkuvasti energiaa säästäviä innovaatioita sekä suunnittelemalla parempia prosesseja, tuemme omalta osaltamme Itämeren hyvinvointia.

Ekotehokas merikuljetus

Tutkimalla eri innovaatioita ja suunnittelemalla prosesseja suojelemme Itämerta.