You are here

Ympäristöpolitiikka

Finnlinesin ympäristöpolitiikka määrittelee yhtiön ympäristön­suojelutavoitteet ja periaatteet. Yhtiön päämääränä ympäristöasioissa on:

 • olla yksi alansa johtavista ympäristönäkökohtiin panostavista konserneista
 • tarjota ensiluokkaisia ja turvallisia palveluja, joiden ympäristönäkökohdat on huomioitu koko konsernin toimintaketjun vaikutusalueella
 • toimia vastuullisesti luonnonvarojen käytössä.

Tämän mukaisesti yhtiö:

 • antaa toiminnassaan ympäristötyölle tärkeän sijan kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti
 • noudattaa tinkimättä alan lainsäädäntöä, seuraa tulevia säännöstöjä ja valmistelee tarvittavia toimintasuunnitelmia
 • panostaa jatkuvasti ympäristö- ja turvallisuusasioihin
 • sisällyttää ympäristöohjelmat ja -toiminnot osaksi johtamis­järjestelmäänsä
 • pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristöohjelmia ottaen huomioon teknisen kehityksen, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja yhteiskunnan vaatimukset
 • kouluttaa työntekijänsä ja kannustaa heitä ympäristövastuuseen
 • luo valmiussuunnitelmat tunnistettujen ympäristöriskien pohjalta
 • osallistuu yleiseen merikuljetusten ja satamatoimintojen ympäristö­ystävällisyyden kehittämiseen ja seuraa alan kehitystä
 • edellyttää, että myös tavarantoimittajat ja alihankkijat täyttävät samat vaatimukset ympäristöasioissa
 • viestii sitovista ympäristövelvoitteistaan ja työstään sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella
 • mittaa säännöllisesti ympäristötyönsä tuloksia.