Hyppää sisältöön

Ekologinen jalanjälki

Maksimoimme jätteiden kierrätyksen. Jätteet joita ei voi kierrättää, pyritään hyödyntämään energiana.

Vähennämme

Käytämme ympäristöystävällisiä tuotteita aina kun se on mahdollista

Vähennämme

Tarkastamme tavarantoimittajat ja arvioimme heidän vastuullisuusnäkökulmia

Vähennämme

Tutkimme mahdollisuuksia kulutuksen ja jätteiden vähentämiseksi

Uudelleen käytämme

Energiajätettä hyödynnettään energiana

Uudelleen käytämme

Puujäte hyödynnetään energiana

Uudelleen käytämme

Biojäte hyödynnetään biopolttoaineena ja maanparannusaineena

Kierrätämme

Metalli, lasi, paperi ja kartonki kierrätetään teollisuuden raaka-aineeksi

Kierrätämme

Vaarallinen jäte kierrätetään tai hyödynnetään energiana

Kierrätämme

Öljyinen jätevesi käsitellään kierrätyslaitoksessa, minkä jälkeen kierrätettyä öljyä voidaan hyödyntää polttoaineena