Hyppää sisältöön

Ympäristö-
politiikka

Finnlinesin ympäristöpolitiikka määrittelee yhtiön ympäristönsuojelutavoitteet ja periaatteet.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Finnlinesin päämääränä ympäristöasioissa on:

 • Olla yksi alansa johtavista ympäristönäkökohtiin panostavista konserneista.
 • Tarjota ensiluokkaisia ja turvallisia palveluja, joiden ympäristönäkökohdat on huomioitu koko konsernin toimintaketjun vaikutusalueella.
 • Käyttää vastuullisesti luonnonvaroja.

Tärkeimmät painotukset

Saavuttaakseen kunnianhimoiset tavoitteensa Finnlines:

 • Antaa toiminnassaan ympäristötyölle tärkeän sijan kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti .
 • Noudattaa tinkimättä alan lainsäädäntöä, seuraa tulevia säännöstöjä ja valmistelee tarvittavia toimintasuunnitelmia.
 • Panostaa jatkuvasti ympäristö- ja turvallisuusasioihin.
 • Sisällyttää ympäristöohjelmat ja -toiminnot osaksi johtamis-järjestelmäänsä.
 • Pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristöohjelmia ottaen huomioon teknisen kehityksen, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja yhteiskunnan vaatimukset.
 • Kouluttaa työntekijänsä ja kannustaa heitä ympäristövastuuseen.
 • Luo valmiussuunnitelmat tunnistettujen ympäristöriskien pohjalta.
 • Osallistuu yleiseen merikuljetusten ja satamatoimintojen ympäristöystävällisyyden kehittämiseen ja seuraa alan kehitystä.
 • Edellyttää, että myös tavarantoimittajat ja alihankkijat täyttävät samat vaatimukset ympäristöasioissa.
 • Viestii sitovista ympäristövelvoitteistaan ja työstään sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella.
 • Mittaa säännöllisesti ympäristötyönsä tuloksia.