You are here

Avainluvut

Miljoonaa euroa

2019

 

2018

 

2017

oikaistu

2016

2015

 

 

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Liikevaihto

574,8

589,4

536,3

473,7

511,2

Liiketoiminnan muut tuotot

1,4

6,4

2,6

6,7

1,8

Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA)

169,8

166,4

152,3

139,1

126,9

% liikevaihdosta

29,5

28,2

28,4

29,4

24,8

Liiketulos (EBIT)

104,8

104,9

93,9

81,5

70,3

% liikevaihdosta

18,2

17,8

17,5

17,2

13,8

Tulos ennen veroja (EBT)

97,3

94,8

82,4

67,0

53,2

% liikevaihdosta

16,9

16,1

15,4

14,1

10,4

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

98,3

95,1

82,6

68,1

56,8

% liikevaihdosta

17,1

16,1

15,4

14,4

11,1

Tilikauden tulos

98,3

95,1

82,6

68,1

56,8

% liikevaihdosta

17,1

16,1

15,4

14,4

11,1

Bruttoinvestoinnit *

31,4

134,0

48,9

46,3

64,1

% liikevaihdosta

5,5

22,7

9,1

9,8

12,5

Oman pääoman tuotto- % (ROE)

14,3

14,9

13,7

11,9

10,7

Sijoitetun pääoman tuotto- % (ROI)

9,5

9,6

8,7

7,4

6,5

Taseen loppusumma

1 226,9

1 245,9

1 205,9

1 205,4

1 231,1

Omavaraisuusaste, %

58,5

53,3

51,1

48,9

45,7

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

50,8

68,1

68,9

83,8

97,1

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

1 576

1 637

1 651

1 653

1 597

Tulos/osake (EPS), euroa

1,91

1,85

1,60

1,32

1,10

Tulos/osake (EPS) optioiden laimennusvaikutuksella oikaistuna, euroa

1,91

1,85

1,60

1,32

1,10

Oma pääoma/osake, euroa

13,88

12,86

11,94

11,42

10,89

Osinko/tulos, %

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0

Efektiivinen osinkotuotto, %

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0

Hinta/voittosuhde (P/E)

n/a

n/a

n/a

n/a

16,0

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503


* Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.