You are here

Avainluvut

Miljoonaa euroa

2018

2017

oikaistu

2016

2015

2014

 

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Liikevaihto

589,4

536,3

473,7

511,2

532,9

Liiketoiminnan muut tuotot

6,4

2,6

6,7

1,8

6,8

Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA)

166,4

152,3

139,1

126,9

115,4

% liikevaihdosta

28,2

28,4

29,4

24,8

21,7

Liiketulos (EBIT)

104,9

93,9

81,5

70,3

58,6

% liikevaihdosta

17,8

17,5

17,2

13,8

11,0

Tulos ennen veroja (EBT)

94,8

82,4

67,0

53,2

36,6

% liikevaihdosta

16,1

15,4

14,1

10,4

6,9

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

95,1

82,6

68,1

56,8

41,7

% liikevaihdosta

16,1

15,4

14,4

11,1

7,8

Tilikauden tulos

95,1

82,6

68,1

56,8

41,7

% liikevaihdosta

16,1

15,4

14,4

11,1

7,8

Bruttoinvestoinnit *

134,0

48,9

46,3

64,1

36,6

% liikevaihdosta

22,7

9,1

9,8

12,5

6,9

Oman pääoman tuotto- % (ROE)

14,9

13,7

11,9

10,7

8,6

Sijoitetun pääoman tuotto- % (ROI)

9,6

8,7

7,4

6,5

5,3

Taseen loppusumma

1 245,9

1 205,9

1 205,4

1 231,1

1 210,5

Omavaraisuusaste, %

53,3

51,1

48,9

45,7

41,7

Velkaantumisaste (gearing), %

68,1

68,9

83,8

97,1

113,0

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

1 637

1 651

1 653

1 597

1 701

Tulos/osake (EPS), euroa

1,85

1,60

1,32

1,10

0,81

Tulos/osake (EPS) optioiden laimennusvaikutuksella oikaistuna, euroa

1,85

1,60

1,32

1,10

0,81

Oma pääoma/osake, euroa

12,86

11,94

11,42

10,89

9,78

Osinko/tulos, %

n/a

n/a

n/a

0,0

0,0

Efektiivinen osinkotuotto, %

n/a

n/a

n/a

0,0

0,0

Hinta/voittosuhde (P/E)

n/a

n/a

n/a

16,0

19,8

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä  keskimäärin (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000)

51 503

51 503

51 503

51 503

51 503


* Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot.