You are here

Finnlines on sitoutunut vastuulliseen merikuljetuspalveluiden tuottamiseen ja ympäristövastuullisuus on osa yhtiömme päivittäistä toimintaa. Energiankulutukseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi aikataulu- ja reittisuunnittelu sekä nopeuden, kuorman ja vastuksen optimointi.

Vastuulliset merikuljetukset

Merenkulku on globaalia liiketoimintaa ja merikuljetukset ovat yksi osa vastuullista toimitusketjua. Laivaliikenne kattaa lähes 90 % maailmanlaajuisesta kaupasta ja IMO:n (kansainvälinen merenkulkujärjestö) mukaan merenkulku on ympäristöystävällisin liikennemuoto. Merenkulkuala aiheuttaa vain noin 2,6 % koko maailman kasvihuonepäästöistä, mikä vastaa määrältään maailmanlaajuisen lentoliikenteen päästöjä.

Merikuljetuksilla on suuri merkitys taloudelle ja teollisuudelle. Suomen viennistä noin 90 % ja tuonnista 80 % kuljetetaan meriteitse. Erityisesti jalostetuille tuotteille, kuten elintarvikkeille ja lääkkeille, nykyaikainen, suurella vuorotiheydellä palveleva säännöllinen linjaliikenne on tärkeää. 

Alusten korkea käyttöaste tarkoittaa samalla parempaa ekotehokkuutta. Parhaat tulokset syntyvät yhdistämällä matkustajaliikenne ja rahdin kuljettaminen. Finnlinesin ropax-palvelulla saavutamme juuri tämän. Reittien ja alusten korkea käyttöaste mahdollistaa matkustamisen kestävästi ja vastuullisesti.

Finnlines ja vastuullisuus

  • Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin minimoida luonnonvarojen käyttö ja taistella ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
  • Olemme sitoutuneet IMO:n tavoitteeseen pienentää meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2050 mennessä.  
  • Tarjoamme ympäristöystävällisen ja turvallisen tavan matkustaa yhdessä rahdin kanssa.
  • Tarjoamme luotettavan merireitin Eurooppaan.