Hyppää sisältöön
Asiakaspalvelumme on auki heinäkuussa lauantaina 20.7. klo 9–12 sekä sunnuntaina 21.7. klo 10–14.
  • Vuosikertomus 2023, Vastuullisuus

Henkilöstö

Finnlines on kansainvälinen yhtiö, joka työllistää noin 1 800 henkilöä seitsemässä maassa. Olemme luotettava ja innostava työnantaja, joka kohtelee työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Muun maailman tavoin toimimme kertomusvuonna poikkeuksellisten aikojen keskellä. Epävarma maailmantilanne vaikutti tekemiseemme vuonna 2023 ja jatkoimme liiketoimintamme sopeuttamista. Henkilöstömme ansaitsee lämpimän kiitoksen sitoutuneisuudesta ja kärsivällisyydestä muutosten keskellä. Ennen kaikkea olimme innostuneita ja ylpeitä saadessamme toivottaa tervetulleeksi Finnlinesin laivastoon uusimmat Superstar-luokan ropax-alukset, joiden valmistumista olimme seuranneet suurella mielenkiinnolla. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat Superstar-projektiin ja tekivät väsymättömästi töitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yleisesti henkilöstömme keskuudesta huokui vuoden aikana positiivinen vire ja tekemisen meininki, jota oli ilo seurata.

Työntekijöiden hyvinvointi

Kaikkien henkilöstöryhmien hyvinvoinnista, työturvallisuu-desta ja työkyvyn ylläpidosta huolehtiminen oli tekemisemme fokuksessa myös vuonna 2023. Jatkoimme vuonna 2022 toteutettujen henkilöstökyselyiden pohjalta nousseiden tiimi- ja yritystason kehittämistoimien viemistä eteenpäin. Uusi henkilöstökysely tullaan toteuttamaan syksyllä 2024, minkä jälkeen näemme missä asioissa olemme kehittyneet ja missä meillä on vielä parannettavaa.

Hybridityömalli on vakiinnuttanut muotonsa maa-henkilöstön keskuudessa ja se nähdään tärkeänä paremman työn ja vapaa-ajan tasapainon kannalta. Lähityö on edelleen olennainen osa hybridityömalliamme ja näemme sen merkityksen keskeisenä yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen varmistajana.

Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto jatkui vuoden 2023 aikana ja se on tarkoitus saada päätökseen tytäryhtiöissä vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Olemme myös jo aloittaneet HR-datan viemisen BI-raportointityökaluun ja tätä projektia jatketaan vuonna 2024. Näin pystymme jatkossa hyödyntämään olemassa olevaa dataa monipuolisesti tiedolla tekemisen tukena. Nämä kaikki ovat tärkeitä kehitysaskeleita myös tulevan CSRD-raportoinnin (Corporate Sustainability Reporting Directive) kannalta.

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö

Superstar ropax-alusten uudisrakennusohjelma saatiin päätökseen ja vastaanotimme uudet alukset Kiinassa. Finnsirius aloitti liikenteessä syyskuussa ja Finncanopuksen luovutus oli joulukuussa. Uusien alusten miehittäminen oli valtava projekti ja siksi toteutimme keväällä 2023 laajan
rekrytointikampanjan houkutellaksemme myös toimialan ulkopuolelta henkilöitä meille töihin. Kampanja oli menestys, ja olemme iloisia että vuoden 2022 tapaan kiinnostus sekä merityö- että maatyöpaikkoihin on ollut suurta. On selvää, että työnantajamielikuvamme on selkeästi vahvistunut ja
pitkäjänteinen työ on tältäkin osin tuottanut tulosta.

Uudet Superstar ropax-alukset ovat tuoneet markkinoille uuden palvelukonseptin ja panostimme henkilöstön koulutukseen varmistaaksemme, että asiakkaat saavat ensiluokkaista palvelua.

Jatkoimme vuonna 2023 toimintamme kehittämistä ja veimme menestyksekkäästi eteenpäin sekä meneillään olleita että uusia kehittämishankkeita esimerkiksi tietojärjestelmien osalta. Näihin keskitymme myös vuonna 2024.

Olemme erittäin ylpeitä siitä, miten hyvin henkilöstömme on keskittynyt tehtäviinsä epävarmoista ajoista huolimatta ja varmistaneet, että liiketoimintaan kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Aiempien vuosien tapaan, työntekijämme ansaitsevat kiitoksen vastuullisesta
asenteestaan.


Henkilöstöluvut

Konsernimme liikevaihto/keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2023 oli 388 (438 vuonna 2022) tuhatta euroa. EBIT/ keskimääräinen henkilöstömäärä oli 42 (81) tuhatta euroa.

Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin
1 752 (1 679) henkilöä, joista merihenkilöstöön kuului 1 028 (959) työntekijää ja maahenkilöstöön 724 (720) työntekijää. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 877 (1 675), josta merihenkilöstöä 1 138 (938) ja maahenkilöstöä 739 (719).

Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana 101,9 (96,4) miljoonaa euroa.

Kiinnostavia henkilöstölukuja

1,752

Henkilöstöä keskimäärin

44

Henkilöstön keski-ikä

18.356

Koulutustunnit