Hyppää sisältöön
 • Vuosikertomus 2023, Vastuullisuus

Vastuullisuus

Yritysvastuu on keskeinen osa liiketoimintaamme. Yritysvastuu pohjautuu asiakaslähtöisyyteen, kannattavuuteen, vastuullisuuteen ja työntekijöiden tyytyväisyyteen, jotka ovat tärkeimpiä arvojamme.

Finnlines huomioi sosiaalisen vastuunsa sekä taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat kaikissa toiminnoissaan.

Finnlines on raportoinut vastuullisesta toiminnastaan ympäristöasioissa ja henkilöstöasioissa jo vuodesta 1999 alkaen. Finnlinesin vastuullisuusraportointi on vuodesta 2015 lähtien ollut osa Grimaldi-konsernin yhteiskuntavastuu-raporttia. Raportointi sisältää taloudellisten lukujen lisäksi henkilöstöön ja ympäristöön liittyviä tunnuslukuja. Grimaldi-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) ohjeistoa.

Finnlinesin CSRD-kestävyysraportointidirektiivin mukainen raportointivelvollisuus alkaa vuoden 2025 toiminnan raportoinnista ja vuonna 2026 julkaistavasta ensimmäisestä raportista.

Sitoutuminen globaaleihin tavoitteisiin

Finnlines on sitoutunut tuottamaan taloudellisesti ja ympäristön huomioiden kestäviä palveluja. Pienennämme jatkuvasti ympäristöjalanjälkeämme ja teemme osuutemme, jotta saavutetaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön,
IMO:n, tavoite vähentää laivojen hiili-intensiteettiä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Finnlines on jo onnistunut vähentämään hiili-intensiteettiä 32 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna ja yhtiö on sitoutunut 2 prosentin vuosittaiseen vähennykseen.

Vastuullista matkailua

Vuodesta 2021 alkaen Visit Finland on myöntänyt Finnlinesille vastuullisen matkailun merkin, Sustainable Travel Finland, tunnustuksena yhtiön pitkäjänteisestä työstä kestävien arvojen puolesta. Sertifikaatti uusittiin vuonna 2023.

Vuoden 2023 kohokohtia

 • •Syksyllä 2023 Superstar-sarjan ensimmäinen ropax-alus Finnsirius aloitti liikenteessä. Finnsiriukseen on asennettu paljon energiaa säästävää tekniikkaa. Se on akuilla varustettu hybridi-alus, jossa on maasähköyhteys. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivän aluksen kuljetussuoritteeseen kohdistuva hiilijalanjälki on paljon pienempi kuin vanhemman laivaston.
 • Alensimme laivojemme hiili-intensiteettiä lähes 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2022.
 • Aikataulumuutos vähensi huomattavasti Suomen ja Saksan välillä kulkevan kolmen ropax-aluksen hiilidioksidipäästöjä.
 • Maasähköasennukset Naantalin ja Kapellskärin satamissa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Finnlines

Finnlines on valinnut viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ovat toiminnallemme keskeisimpiä.


Kasvamme yhdessä asiakkaidemme kanssa

YK:n kestävän kehityksen tavoite: 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria & 12 Vastuullista kuluttamista

 • luomme asiakkaillemme lisäarvoa
 • kehitämme ja kasvatamme reittiverkostoamme
 • optimoimme laivaston käyttöä ja suorituskykyä

Aktiiviset ja osaavat ihmiset

YK:n kestävän kehityksen tavoite: 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua & 12 Vastuullista kuluttamista

 • turvallisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoaminen edellyttää ammattitaitoisia työntekijöitä
 • koulutamme ja kehitämme henkilöstömme osaamista
 • kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti

Investoimme kestävästi kehittääksemme vastuullisia palveluita

YK:n kestävän kehityksen tavoite: 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria, 13 Ilmastotekoja & 14 Vedenalainen elämä

 • uudistamme ja kehitämme laivastoamme jatkuvasti uusinta teknologiaa ja innovaatioita käyttäen
 • parannamme laivastomme energiatehokkuutta
 • käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme, henkilöstömme ja sidosryhmien kanssa ja rakennamme toimivaa yhteistyötä