Hyppää sisältöön
  • Vuosikertomus 2023, Strategia ja liiketoiminta

Satamatoiminnot

Helsinki on Suomen tärkein yksikköliikenteen vienti- ja tuontisatama. Turun ja Naantalin satamista on nopeimmat meriyhteydet Suomesta Ruotsiin.

Finnlines-konsernin satamatoiminnoista vastaavat Finnsteve-yhtiöt, joihin kuuluvat Finnsteve, Containersteve ja FS-Terminals. Satamaoperaattori Finnsteve tarjoaa säännöllisen linjaliikenteen tarvitsemia suuryksikköpalveluja Helsingin, Turun ja Naantalin satamissa. Tärkeimpiin satamapalveluihin kuuluvat roro- ja lolo-ahtaus, vientiterminaali-, konttivarikko- ja lämpövarastointipalvelut. Tavoitteena on varmistaa sujuva ja nopea rahdinkäsittely satamassa.

Vuonna 2023 Finnlinesin satamatoimintojen liikevaihto oli 42,9 (46,2 vuonna 2022) miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli keskimäärin 288 (306).

Finnsteve-yhtiöt käsittelivät 186 000 roro-yksikköä ja 112 000 TEU:ta kontteja vuonna 2023.

Toimintojen optimointi

Viime vuosina Finnsteve on tehnyt merkittäviä investointeja uusiin IT-järjestelmiin. Satamatoiminnoissa operatiivisen toiminnan resurssienhallintaa kehitettiin vastaamaan paremmin Helsingin Vuosaaren sataman kautta kulkevan liikenteen tarpeita.

Ahtaustoiminta muuttui merkittävästi tehokkaammaksi sekä ympäristöystävällisemmäksi vuoden aikana Helsingissä ja Turussa käyttöönotettujen 13 uuden vetomestarin myötä. Vetomestarit ovat ahtaustyössä keskeisessä roolissa olevia työkoneita, joilla voidaan liikuttaa rekkojen perävaunuja ja lauttavaunuja satama-alueella sekä laivojen kansilla. Viimeisimmän sukupolven vetomestarit ovat ympäristön kannalta entistä kestävämpiä ja vähentävät huomattavasti myös huoltokustannuksia edeltäjiinsä verrattuna.

Elektronisen sanomaliikenteen kehittämishankkeita tiedon laadun ja oikea-aikaisuuden parantamiseksi edistettiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.


Satamatoiminnot Helsingissä

Vuoden 2008 lopussa toimintansa aloittanut Vuosaaren satama on osoittautunut tehokkaaksi maailmanluokan satamaksi nykyaikaisen ja kehittyneen infrastruktuurinsa ansiosta. Sataman toimintoja kehitetään jatkuvasti.

Finnsteve-yhtiöt integroi Helsingin Sataman uuden satamaoperaattorien välisten siirtojen EDI-sanomaratkaisun omaan ERP-järjestelmäänsä. Siirtojen nopeutumisesta on hyötyä laivaoperoinnissa ja se nopeuttaa tiettyjen tuontiyksiköiden toimitusaikoja.


Satamatoiminnot Turussa ja Naantalissa

Finnsteve toimii pääasiassa Turun Länsisatamassa. Lisäksi sillä on toimintoja Turun Kantasatamassa sekä Naantalin satamassa.

Yhtiön Naantalin satamatoiminnot palvelivat konsernin Naantalin, Långnäsin ja Kapellskärin välistä liikennettä.