Hyppää sisältöön
  • Vuosikertomus 2023, Strategia ja liiketoiminta

Varustamotoiminta ja merikuljetukset

Finnlinesilla on 170 viikkolähtöä eri puolille Eurooppaa. Asiakkaat ja heidän liiketoimintansa hyötyvät suuresta vuorotiheydestä, laajasta reittiverkostosta, lastikapasiteetista ja digitaalisista palveluista. Vuonna 2023 Finnlines panosti ympäristöasioihin ja päästövähennyksiin.

Kertomusvuonna Finnlines priorisoi ympäristöasioita ja energiatehokkuuden parantamista. Liikenteisiin tehtiin operatiivisia muutoksia ajatuksena ”vähemmän aikaa satamassa, enemmän merellä”, jotta päästöjä saatiin vähennettyä vuonna 2024 alkavaa päästökauppaa varten.

EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) vaikuttaa sekä Finnlinesin toimintaan että kustannuksiin. Uusi sääntely on aiemminkin aiheuttanut lisämaksuja, mutta Finnlines on tehnyt ja tekee jatkossakin kaikkensa minimoidakseen kustannusvaikutukset asiakkailleen ja säilyttääkseen kilpailukykyiset rahtihinnat.

Sitoutuminen näkyy yhtiön investoinneissa uusimpiin aluksiin, jotka on varustettu huippuluokan ympäristö-teknologialla. Lisäksi teemme jatkuvasti toimenpiteitä fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseksi. Osana kestävän kehityksen strategiaamme suunnittelemme aktiivisesti asteittaista siirtymistä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.

Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli 659,5 (712,1 vuonna 2022) miljoonaa euroa ja se työllisti keskimäärin 1 465 (1 373) henkilöä.

Finnlines kuljettaa kolmanneksen miljoonasta rekasta, jotka ajavat tavaraa Suomen, Ruotsin ja Manner-Euroopan välillä vuosittain. Tammi–joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 710 000 lastiyksikköä, 157 000 henkilöautoa
(luku ei sisällä matkustajien autoja) ja 1 344 000 tonnia yksiköissä määrittelemätöntä rahtia. Lisäksi 695 000 matkustajaa matkusti Finnlinesin laivoilla.

Finnlinesin roro-liikenne

Finnlines tarjoaa säännöllisiä roro-linjaliikennepalveluita Itämerellä Suomen ja Manner-Euroopan ja Skandinavian satamien välillä, Pohjanmerellä Suomen ja Iso-Britannian ja Belgian satamien välillä sekä Biskajanlahdella Suomen
ja Espanjan satamien välillä. Finnlines tarjoaa myös suoran yhteyden Irlannista Manner-Eurooppaan. Zeebrüggessa tapahtuvan uudelleenlaivauksen myötä Irlannin yhteyson käytettävissä myös Suomen, Viron, Saksan ja Espanjan rahdille.

Finnlinesin Biskajan linja tarjoaa monipuolisia palveluja, jotka on räätälöity vastaamaan teollisuuden rahtikuljetusten tarpeita. Linjalla on viikoittaiset yhteydet Suomen ja Espanjan välillä, ja laivat käyvät myös Viron, Saksan ja Belgian satamissa. Muita yhteyksiä järjestetään tarvittaessa ja jatkokuljetukset hoidetaan Grimaldin verkoston kautta.

Linjalla liikennöi kolme Finnlinesin rakennuttamaa Eco-luokan laivaa, jotka ovat tonniston uusimmat roro-laivat. Huippumodernit alukset tarjoavat joustavuutta ja mittakaava-etujen ansiosta ne tuottavat alhaisimmat hiilidioksidipäästöt kuljetettua tonnia kohden. Laivoissa on huipputekniikkaa ja ne hyödyntävät litium-ioni-akkuja ja aurinkopaneeleja. Ilmavoitelujärjestelmä lisää laivojen energiatehokkuutta.

Finnlines toimii Grimaldi Linesin ja Atlantic Container Linen (ACL) agenttina Suomessa yhdistäen Antwerpenin kautta Helsingin, Kotkan, Paldiskin ja Travemünden Grimaldi-konsernin verkostoon Välimeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Aasian ja Australian alueilla.

Finnlinesin ropax-liikenne

Suurella vuorotiheydellä operoivat ropax-linjat hoitavat liikennettä Suomen ja Ruotsin, Suomen ja Saksan sekä Ruotsin ja Saksan välillä.

Kolme Star-luokan ropax-alusta liikennöi päivittäin Helsingin ja Travemünden välillä. Linjan asema suurimpana yksikköliikenteen kuljettajana Saksan ja Suomen välillä vahvistui ja sen markkinaosuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Helsinki–Travemünde-reitti on matkustajille ainoa suora meriyhteys Suomen ja Manner-Euroopan välillä.

Malmön ja Travemünden välinen reitti tarjoaa 24 viikko-lähtöä kumpaankin suuntaan. Keskimääräinen rahti-kapasiteetti on yli 1 000 yksikköä päivässä.

Vuonna 2023 reitin palvelutaso parani, kun reitillä aloitti Star-luokan Europalink-niminen alus. Laivan sijoittaminen reitille lisäsi sekä rahti- että matkustajakapasiteettiä yli 30 prosentilla. Reitillä liikennöi kolme ropax-alusta.

Finnlinesin täsmällinen palvelu, suuri vuorotiheys ja nopea yhdeksän tunnin matka-aika varmistavat intermodaaliset ratkaisut ja tehokkaat kuljetuspalvelut Ruotsin ja Saksan välillä.

Finnlinesin reitti Naantalista Långnäsin kautta Kapellskäriin on huoltovarmuuden kannalta elintärkeä merisilta Suomen ja Ruotsin välillä. Kertomusvuonna reitin palvelutaso koki huomattavia parannuksia. Ensimmäinen Superstar-luokan alus Finnsirius aloitti liikennöinnin syyskuussa ja toinen alus, Finncanopus, aloittaa liikennöinnin samalla reitillä helmi-kuussa 2024. Uudet laivat palvelevat asiakkaita entistä paremmin. Moderni, laadultaan risteilytasoinen palvelu ja lastikapasiteetin lisääntyminen merkitsee uutta käännettä Suomen ja Ruotsin välisessä ropax-liikenteessä.

Finnsirius ja Finncanopus tarjoavat päivittäin yli 1 200 rahtiyksikön kapasiteetin, mikä riittää kuljettamaan kaiken rekka- ja perävaunuliikenteen Suomen ja Ruotsin välillä.