Hyppää sisältöön
Matkustajaliikenteen asiakaspalvelu on auki heinäkuussa lauantaina 20.7. klo 9–12 sekä sunnuntaina 21.7. klo 10–14.

Ekologinen jalanjälki

Kierrätys, uudelleenkäyttö ja järkevä resurssien hyödyntäminen ovat osa normaalia toimintaamme, mutta tavoitteemme on tehdä enemmän ja paremmin. Seuraamme ja mittaamme edistymistämme. Ympäristötyömme on sertifioitu ISO 14001:2015-standardin mukaisesti.

Ympäristöpolitiikkamme


Tavoitteemme

Finnlinesin ympäristöpolitiikka määrittelee yhtiön ympäristönsuojelutavoitteet ja periaatteet. Yhtiön päämääränä ympäristöasioissa on:

 • olla yksi alansa johtavista ympäristönäkökohtiin panostavista konserneista
 • tarjota ensiluokkaisia ja turvallisia palveluja, joiden ympäristönäkökohdat on huomioitu koko konsernin toimintaketjun vaikutusalueella
 • käyttää vastuullisesti luonnonvaroja


Finnlinesin ympäristöpainotukset

 • antaa ympäristötyölle tärkeän sijan kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti
 • noudattaa tinkimättä alan lainsäädäntöä, seuraa tulevia säännöstöjä ja valmistelee tarvittavia toimintasuunnitelmia
 • panostaa jatkuvasti ympäristö- ja turvallisuusasioihin
 • sisällyttää ympäristöohjelmat ja -toiminnot osaksi johtamis­järjestelmäänsä
 • pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristöohjelmia ottaen huomioon teknisen kehityksen, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja yhteiskunnan vaatimukset
 • kouluttaa työntekijänsä ja kannustaa heitä ympäristövastuuseen
 • luo valmiussuunnitelmat tunnistettujen ympäristöriskien pohjalta
 • osallistuu yleiseen merikuljetusten ja satamatoimintojen ympäristö­ystävällisyyden kehittämiseen ja seuraa alan kehitystä
 • edellyttää, että myös tavarantoimittajat ja alihankkijat täyttävät samat vaatimukset ympäristöasioissa
 • viestii sitovista ympäristövelvoitteistaan ja työstään sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella
 • mittaa säännöllisesti ympäristötyönsä tuloksia.

Kestävä kehitys

Finnlines noudattaa YK:n kestävän kehityksen periaatteita, huomioi sosiaalisen vastuunsa sekä taloudelliset että ympäristölliset näkökohdat kaikissa toiminnoissaan.

Arjen toimet

Jätteemme kierrätetään, käytetään uudelleen tai hyödynnetään energiana.

Kierrätys

 • Metallista teollisuus saa raaka-ainetta
 • Lasi käytetään uusiin lasipakkauksiin
 • Paperi kierrätetään metsäteollisuuden raaka-aineeksi ja eristysaineeksi
 • Kartonki kierrätetään raaka-aineena
 • Energiajätettä hyödynnettään energiana
 • Sekajäte hyödynnetään energiana
 • Biojäte hyödynnetään biopolttoaineena ja maanparannusaineena
 • Vaarallinen jäte kierrätetään tai hyödynnetään energiana
 • Puujäteestä tuotetaan energiaa
 • Öljyinen jätevesi käsitellään kierrätyslaitoksessa, minkä jälkeen öljyä voidaan hyödyntää polttoaineena.


Vastuullinen kuluttaminen

 • Auditoimme toimittajiemme ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta
 • Valitsemme mahdollisimman ympäristöä säästävät tuotteet aina, kun niitä on saatavilla
 • Tutkimme keinoja, miten vähentää kulutusta ja jätteitä
People onboard Star class ro-pax vessel.

ISO 14001:2015

Finnlinesin ympäristötyö tarkastetaan vuosittain ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti. Sertifiointi kattaa Finnlinesin lipun alla liikennöivien laivojen kunnossapidon, huollon, miehityksen, ostotoiminnot, uudisrakennus- ja muut projektit, lasti- ja laivatoiminnot.

Vastuullista matkailua Finnlinesin matkassa

Vuonna 2021 Visit Finland myönsi Finnlinesille vastuullisen matkailun merkin, Sustainable Travel Finland, tunnustuksena yhtiön pitkäjänteisestä työstä kestävien arvojen puolesta.

Finnlinesin ropax-palvelu yhdistää matkustajien ja rahdin kuljetuksen, jolloin reittien ja alusten korkea käyttöaste mahdollistaa vastuullisen matkailun.

Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa matkailualan toimijoille työkaluja kestävän matkailun kehittämiseksi. Merkin saamiseksi osallistujan tulee täyttää tietyt taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset sekä sosiokulttuuriset vaatimukset. Ohjelmaan sisältyvät säännölliset auditoinnit ja merkin uusiminen.

Säännöstöt

Finnlinesin ympäristötyön tavoitteena on tuottaa turvallisia, luotettavia ja ympäristöystävällisiä kuljetuspalveluja. Vuosisatojen ajan vain vesitse on voitu kuljettaa tavaraa pitkiä matkoja. Merenkulkua säätelevät monet kansainväliset, kansalliset ja paikalliset säännöt.

Safety

Safety is one of our top priorities. We want to have a safe and healthy workplace and provide safe travel and freight transportation. Safety oriented working culture minimises risks, also for environment. Safety is a precondition for sustainable operation and business.

Environment & safety report 2021

We are dedicated to sustainable travel and cargo shipment and continuously developing our way of working. Read more on our Environment & safety report 2021.