Skip to content
Tymczasowo płatności za rezerwacje online można dokonywać w Euro oraz Koronach szwedzkich.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji

W styczniu 2024 r. unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) został rozszerzony o emisje CO2 ze wszystkich dużych statków wchodzących do portów UE.

Komisja Europejska: Zmniejszenie emisji z sektora żeglugi

Czym jest ETS?

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ang. EU’s Emissions Trading System, EU ETS) stanowi zasadniczy element polityki UE w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. System EU ETS to system zakładający ustalenie limitu emisji określonych zanieczyszczeń na danym obszarze geograficznym, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą handlować uprawnieniami do emisji na tym obszarze. To kluczowe narzędzie prowadzące do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), powstających w procesie wytwarzania energii i w przemyśle. System EU ETS sprawia, że inwestowanie w technologie przyjazne środowisku staje się korzystne z ekonomicznego punktu widzenia dla przemysłu i linii lotniczych.

Wdrożenie ETS

Operatorzy statków będą zobowiązani (w oparciu o porozumienie wstępne) zwrócić uprawnienia do emisji (ang. European Union Allowance, EUA) dla:

  • 40% własnych emisji w 2024 r.
  • 70% własnych emisji w 2025 r.
  • 100% własnych emisji w 2026 r.

System ETS obejmie w pełni emisje pochodzące z podróży na terytorium UE oraz uwzględni połowę emisji generowanych podczas podróży z oraz do krajów spoza UE.

Wyłączenia

Do 31 grudnia 2030 r. przedsiębiorstwa żeglugowe mogą zwrócić 5% mniej EUA od swoich zweryfikowanych emisji w przypadku niektórych statków posiadających klasę lodową.

Aukcje uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Jedno uprawnienie do emisji (EUA) uprawnia do emisji jednej tony CO2. Konwencjonalne paliwa okrętowe generują około 3,1–3,2 ton emisji dwutlenku węgla na tonę paliwa.

Przedsiębiorstwo uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami do emisji może nabywać uprawnienia w drodze aukcji uprawnień, poprzez pośredników lub bezpośrednio od innych przedsiębiorstw. Europejska Giełda Energii (EEX) w Niemczech obecnie pełni rolę wspólnej platformy aukcyjnej dopuszczającej uprawnienia do obrotu na rynku. Cena uprawnienia kształtuje się według rynkowej zasady podaży i popytu.


2024

Pasażerowie i pojazdyNaantali–Kapellskär lub Kapellskär–NaantaliKapellskär–Långnäs lub Långnäs–KapellskärHelsinki–Travemünde lub Travemünde–HelsinkiMalmö–Travemünde lub Travemünde–Malmö
Dorośli i dzieci w wieku 6-17 lat0,50 €0,20 €6 €2 €
Dzieci 0-5 lat 0 €0 €0 €0 €
Pojazdy o długości do 6 m i wysokości do 2,1 m (w tym motocykle)2 €1 €12 €4 €
Autobusy grupowe4 €2 €24 €8 €
Inne pojazdy3 €1 €18 €6 €
Rowery0 €0 €0 €0 €

Na trasie Naantali-Långnäs nie obowiązują żadne opłaty.

2025

Pasażerowie i pojazdyNaantali–Kapellskär lub Kapellskär–NaantaliKapellskär–Långnäs lub Långnäs–KapellskärHelsinki–Travemünde lub Travemünde–HelsinkiMalmö–Travemünde lub Travemünde–Malmö
Dorośli i dzieci w wieku 6-17 lat0,90 €0,40 €10 €4 €
Dzieci 0-5 lat 0 €0 €0 €0 €
Pojazdy o długości do 6 m i wysokości do 2,1 m (w tym motocykle)4 €2 €21 €7 €
Autobusy grupowe6 €4 €42 €14 €
Inne pojazdy5 €3 €31 €10 €
Rowery0 €0 €0 €0 €

Na trasie Naantali-Långnäs nie obowiązują żadne opłaty.