Hyppää sisältöön

Kuljetusehdot

Finnlines Oyj:n ja Rederi Ab Nordö-Linkin matkustajaliikenteen matkustajia, heidän matkatavaroitaan ja mukana seuraavia ajoneuvojaan koskevat yleiset kuljetusehdot.

1. KULJETUSSOPIMUS: EHDOT JA OSAPUOLET

Reiteillä Helsinki–Travemünde ja Naantali–Långnäs–Kapellskär rahdinottaja on Finnlines Oyj, Helsinki, Suomi. Reiteillä Malmö–Travemünde ja Malmö–Świnoujście rahdinottaja on Rederi AB Nordö-Link, Malmö, Ruotsi.

(Finnlines Oyj ja Rederi AB Nordö-Link kumpikin yhdessä ja erikseen ”rahdinottaja”, matkustaja jäljempänä myös ”asiakas”).

Nämä kuljetusehdot sisältävän matkavahvistuksen/matkalipun osoittama kuljetussopimus on rahdinottajan ja matkustajan välinen.

Rahdinottajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Kulloinkin voimassaolevia ehtoja sovelletaan rahdinottajan ja matkustajan väliseen kuljetussopimukseen.

2. SOVELTAMISALA

Matkustajan ja hänen matkatavaroidensa (mukaan lukien käsimatkatavarat, mukana seuraava tavara tai ajoneuvo tai asuntovaunu, jotka kuljetetaan matkustajan lukuun ilman rahdinottajan kuljetuksesta antamaa muuta kuljetusasiakirjaa) kuljettamiseen meritse sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja ja näiden ehtojen kohdan 17 mukaan määräytyvän sovellettavan lain määräyksiä. Merikuljetus käsittää sen ajan, jonka matkustaja ja hänen matkatavaransa ovat lähtösatamassa näiden ehtojen kohdassa 1 tarkoitetun rahdinottajan lähtöselvityksen jälkeisellä suljetulla satama-alueella, aluksella tai rahdinottajan suljetulla satama-alueella määräsatamassa. Nämä kuljetusehdot eivät koske rahdinottajan valmismatkojen myyntiä tai rahdinottajan toimintaa matkanjärjestäjänä.

Malmö–Świnoujście-reitillä rahdinottaja kuljettaa vain ajoneuvolla liikkuvia matkustajia.

3. VARAUS

Varauksen voi tehdä Finnlinesin nettivarausjärjestelmässä, sen myyntipalvelusta tai matkatoimistosta.

Finnlinesin nettivarausjärjestelmä www.finnlines.com

Suomi: Finnlines Passenger Services, puh. +358 9 231 43 100, s-posti passenger@finnlines.com

Saksa: Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH), puh. +49 451 1507 443, s-posti passagierdienst@finnlines.com

Finnlines Passenger Services, puh. +48 58 53 59 149, s-posti passenger@finnlines.com

Ruotsi: Finnlines Passenger Services, puh. + 46 771 340 900, s-posti passenger@finnlines.com

Tiedot matkustajasta: Varauksen yhteydessä on kaikista matkustajista ilmoitettava sukunimi, etunimet, sukupuoli, koko syntymäaika ja kansalaisuus sekä matkustajan pyynnöstä mahdollinen liikuntaeste, jolla voi olla merkitystä pelastustoimenpiteiden kannalta (lakisääteinen matkustajarekisteröinti). Lisäksi tulee ilmoittaa puhelinnumero, josta matkustajat tavoitetaan myös matkan aikana, sekä sähköposti- ja postiosoite. Matkustajan henkilötietojen käsittely tapahtuu soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen.

Tiedot ajoneuvosta: Ajoneuvopaikkaa varattaessa on ilmoitettava rekisterinumero, ajoneuvotyyppi ja ajoneuvon mitat mahdollisine lisäkuormineen. Finnlinesin nettisivuilla, esitemateriaalissa ja ilmoituksissa ilmoitetut hinnat koskevat vain matkustaja-ajoneuvoja. Mikäli lähtöselvityksessä todetaan, että varauksen yhteydessä ilmoitetut mitat ylittyvät tai että kyseessä on matkustaja-ajoneuvon sijasta rahtiajoneuvo, ajoneuvolle pyritään varaamaan uusi paikka ja asiakkaalta peritään matkustaja-ajoneuvohinnaston ja rahtihinnaston mukainen lisämaksu. Uuden paikan saamista rahdinottaja ei kuitenkaan voi taata. Yksi matkustaja, jolla on asianmukainen ajokortti, voi varata vain yhden ajoneuvopaikan. Kaupallista tavaraa kuljettavat ajoneuvot, tavaran kuljettamiseen rekisteröidyt ajoneuvot tai linja-autot, joiden ainoat matkustajat ovat 1–2 kuljettajaa, varataan rahtina.

Lemmikkieläimet: kts. näiden ehtojen kohta 8.

Vaaralliset aineet: Vaarallisten aineiden kuljettaminen matkatavarana tai käsimatkatavarana on kielletty lukuun ottamatta asuntoautoon tai -vaunuun kytkettyjä kaasupulloja. Kaasupullojen venttiilien tulee olla suljettuina koko aluksella oloajan.

Aseet ja ampumatarvikkeet: Matkustajalla on mahdollisuus kuljettaa aseita ja ampumatarvikkeita henkilökohtaiseen käyttöön tietyillä erikseen määritellyillä reiteillä. Järjestelyt aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetuksesta pitää tehdä jo varauksen yhteydessä. Asiakkaan varatessa matkaa asiakkaalle lähetetään sitoumus, jossa asiakas sitoutuu noudattamaan ampuma-aseisiin liittyvää kotimaista ja ulkomaista lainsäädäntöä sekä aluksen kapteenin kulloinkin antamia turvallisuusmääräyksiä. Sitoumuksella asiakas sitoutuu kirjallisesti jättämään ampuma-aseet sekä ampuma-asetarvikkeet lukittuun tilaan autokannelle, johon vain asiakkaalla itsellään on pääsy. Laivan kapteeni voi tilanteen niin vaatiessa kieltäytyä kuljettamasta aseita ja ampumatarvikkeita tietyllä lähdöllä. Rahdinottaja ei ole korvausvelvollinen matkustajaa kohtaan tilanteissa, joissa laivan kapteeni on tehnyt päätöksen olla sallimatta aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettamista tietyllä matkalla.

4. MAKSU-, MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT

Varauksen maksu-, muutos- ja peruutusehdot riippuvat hintatyypistä ja laivareitistä.

Hintatyypit ovat special ja standard (jäljempänä special-hinnat ja standard-hinnat). Special-hinnat vaihtelevat matkan varauspäivän ja halutun laivavuoron täyttöasteen mukaan. Special-hintoja on saatavilla rajoitetusti, ne eivät ole voimassa ryhmille ja niiden myyntiaika päättyy viimeistään kun halutun lähdön lähtöselvitys aukeaa. Kiinteät standard-hinnat riippuvat vain lähdön ajankohdasta, ja ne ovat voimassa niin kauan kuin halutulla lähdöllä on tilaa.

Matkaan liittyvät muutokset ja peruutukset tehdään siihen yritykseen, josta matka on varattu ja jonne se maksetaan tai on maksettu. Muutos tai peruutus katsotaan tehdyksi sinä päivänä kun se on vastaanotettu. Pyhäpäivänä, viikonloppuna tai muuten myyntipalvelun aukioloaikojen ulkopuolella sähköpostitse tehty muutos tai peruutus katsotaan vastaanotetuksi viestiä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

Rahdinottajan ja matkustajan välisiin aiempiin kuljetussopimuksiin perustuvat erääntyneet saatavat on maksettava ennen lähtöä.

Vahvistamalla varauksen (maksullaan) asiakas sitoutuu näihin ehtoihin.

4.1 MAKSUEHDOT

Special-hintaiset matkat maksetaan aina välittömästi varauksen yhteydessä.

Standard-hintaisen matkan maksuehdot ovat seuraavat:

Varauskanava:
Finnlinesin nettivarausjärjestelmä

Reitti: kaikki reitit

Eräpäivä: maksu välittömästi varauksen yhteydessä

Varauskanava:
Finnlinesin myyntipalvelu, lähtöselvitys tai matkatoimisto

Helsinki–Travemünde-reitillä maksun eräpäivä on 30 päivää ennen lähtöä tai välittömästi varauksen yhteydessä kun varaus tehdään alle 30 päivää ennen lähtöä
Naantali–Långnäs–Kapellskär, Malmö–Travemünde ja Malmö–Świnoujście-reiteillä maksun eräpäivä on 10 päivää ennen lähtöä tai välittömästi varauksen yhteydessä kun varaus tehdään alle 10 päivää ennen lähtöä

Mikäli samalla varauksella on molempia hintatyyppejä, eräpäivä on välittömästi. Mikäli samalla varauksella on useampi standard-hintainen laivamatkaosio, maksuajankohta määräytyy sen matkaosion mukaan, jonka eräpäivä on ensin.

4.2 MUUTOSEHDOT

Asiakas ei voi muuttaa special-hintaista matkaa miltään osin.

Standard-hintaisen matkan muutosehdot ovat seuraavat:

Reitti
Helsinki–Travemünde

Aika
lähtöpäivään
Muutoskulu
per peruutus
vähintään 30 päivääei kuluja
alle 30 päivää30 €

Reitti
Naantali–Långnäs–Kapellskär, Malmö–Travemünde ja Malmö–Świnoujście

Aika
lähtöpäivään
Muutoskulu
per peruutus
vähintään 10 päivääei kuluja
alle 10 päivää€15

Standard-hintaisia matkoja voi siirtää lähdöltä tai reitiltä toiselle ja niiden kokoonpanoa voi muuttaa. Standard-hintaista matkaa ei voi muuttaa special-hintaiseksi matkaksi eikä sillä mahdollisesti olevaa tarjouskoodia voi muuttaa. Mikäli muutoksen myötä varauksen arvo nousee, veloitetaan matkustajalta uuden ja alkuperäisen varauksen loppusummien erotus. Mikäli varauksen arvo alenee, veloitetaan peruutusehtojen mukaiset peruutuskulut (kts. näiden ehtojen kohta 4.3). Mikäli varausta muutetaan ja se peruuntuu myöhemmin, veloitetaan mahdolliset peruutuskulut alkuperäisen matkustuspäivän ja varauksen peruutuksentekopäivän mukaisesti. Muutoksia ei voi tehdä matkaan enää, kun kyseisen lähdön lähtöselvitys on auennut. Varausta voi muuttaa korkeintaan kaksi kertaa ja enintään 12 kuukauden päähän alkuperäisestä matkustuspäivästä.

4.3 PERUUTUSEHDOT

Special-hintaisesta matkasta ei makseta palautusta asiakkaan peruuttaessa matkan.

Standard-hintaisen matkan peruutusehdot ovat seuraavat:

Reitti
Helsinki–Travemünde

Aika
lähtöpäivään
Peruutuskulu
per peruutus
vähintään 30 päivääei kuluja
29–15 päivää25%
14–2 päivää50 %
alle 48 tuntia100 %

Reitti
Naantali–Långnäs–Kapellskär, Malmö–Travemünde ja Malmö–Świnoujście

Aika
lähtöpäivään
Peruutuskulu
per peruutus
vähintään 10 päivääei kuluja
9–5 päivää25 %
4–2 päivää50 %
alle 48 tuntia100 %

Peruutuskulut vähennetään asiakkaalle palautettavasta summasta, kun varaus tai osa siitä perutaan tai kun varauksen arvo alenee. Peruutuskulujen määrä lasketaan alkuperäisen varauksen ja jäljelle jääneen varauksen erotuksesta. Mikäli varauksella on useampi laivamatkaosio ja ensimmäinen osio perutaan, poistetaan jäljelle jääneen varauksen ensimmäiseltä osiolta 20 prosentin paluu- tai monireittialennus. Mikäli matkustaja jättää useammasta laivamatkaosiosta koostuvan matkan jonkin osion käyttämättä ilman matkan etukäteistä peruuttamista, katsotaan kaikki käyttämättömän matkan jälkeiset osiot peruutetuksi. Peruuttamattomista matkoista ei makseta palautusta. Risteilyistä ei voi peruuttaa vain toista osiota.

Palautettavasta summasta vähennetään aina mahdollisten peruutuskulujen lisäksi 15 euron toimistokulut per peruutuskerta.

4.4 TARJOUSKOODILLA VARATTAVAT MATKAT

Tarjouskoodilla varattavat matkat on varattava ja maksettava etukäteen. Alennuksia ei myönnetä lähtöselvityksessä eikä niitä hyvitetä jälkikäteen. Yhdellä varauksella voi olla vain yhdentyyppistä alennusta. Poikkeuksena on Star Club -jäsenalennus, joka myönnetään myös alennetuista hinnoista. Mahdollisiin alennuksiin oikeuttavat asiapaperit on esitettävä pyydettäessä. Alennushintaisia paikkoja on rajoitetusti.

5. HINTA- JA AIKATAULUMUUTOKSET

Rahdinottaja pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Aikataulujen mukaisia aikoja (lähtö-, saapumis- ja matka-aika) ei voida taata. Rahdinottaja ei vastaa matkustajalle mahdollisten muutosten aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista olivatpa nämä minkä laatuisia tai -lajisia tahansa, mikäli muutokset johtuvat säätilasta tai muista ns. Force Majeure -syistä. Rahdinottajan vastuu, kts. näiden ehtojen kohdat 13 ja 17.

6. NUORISO- JA LAPSIHINNAT

Nuoriso- ja lapsihinnat koskevat vanhempiensa tai huoltajiensa mukana (samassa hytissä) matkustavia nuoria (13–17 v) ja lapsia (0–12 v). Matkustettaessa 0–12-vuotiaan lapsen kanssa yön yli kestävällä laivavuorolla on aina varattava oma hytti. Yksin matkustavat nuoret maksavat aikuisen hinnan. 0–12-vuotiaat lapset eivät voi matkustaa yksin. Yksin matkustavat 13–17-vuotiaat nuoret tarvitsevat huoltajan kirjallisen suostumuksen.

7. RYHMÄT

Ryhmille on omat maksu-, muutos- ja peruutusehtonsa. Ryhmäksi katsotaan 10 aikuisen ja/ tai nuoren (13–17 v) ryhmähinnan maksavaa henkilöä. Ryhmällä on oltava sama lähtö- ja paluupäivä sekä yksi lasku. Tarkat ehdot ilmoitetaan aina ryhmähintojen yhteydessä. Ryhmähinnat saa Finnlinesin myyntipalvelusta.

8. LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläinten kanssa matkustettaessa on varattava kaikilla lähdöillä oma lemmikkieläinhytti, ja kaikki lemmikit on ilmoitettava matkavarauksen yhteydessä. Laivoilla on rajoitettu määrä hyttejä lemmikkieläinten kanssa matkustaville, ja hyttiin saa ottaa mukaan enintään kaksi (2) lemmikkieläintä. Mikäli asiakas ei ole etukäteen varannut lemmikkieläinhyttiä, ei rahdinottaja takaa, että asiakas voi käyttää varaamansa matkan, mikäli lemmikkieläinhyttejä ei ole vapaana. Mikäli lemmikkieläinhyttiä ei ole vapaana, ei asiakas voi käyttää varaamaansa matkaa, ja matka katsotaan asiakkaan peruuttamaksi. Mikäli asiakas tuo matkalle lemmikkieläimen varaamatta lemmikkieläinhyttiä etukäteen, on rahdinottaja oikeutettu veloittamaan lemmikkieläinhytin hinnan kaksinkertaisena. Muiden kuin kissojen ja koirien kuljetuksesta sovitaan erikseen myyntipalvelun kautta. Lemmikkieläinten kanssa liikkuminen ravintoloissa, baareissa ja saunatiloissa on kielletty; muissa yleisissä tiloissa niiden kanssa liikkumista on vältettävä. Lemmikkieläimen kanssa matkustava vastaa eläimen aiheuttamista vahingoista. Matkustajalla on oltava mukanaan viranomaisten edellyttämät asiakirjat. Mikäli viranomaiset käännyttävät lemmikkieläimen takaisin puutteellisten asiakirjojen takia, matkustaja vastaa itse käännytyksestä aiheutuvista kustannuksista. Rahdinottajan vastuu lemmikkieläimistä, kts. näiden ehtojen kohdat 13, 14 ja 17.

Hevos- ja koiravaljakkokuljetuksiin sovelletaan lisämetrihinnastoa, ja ne varataan myyntipalvelun kautta.

9. MATKUSTUSASIAKIRJAT: PASSI, VIISUMI JA MUU MATKUSTUSLUPA

EU-kansalaiset ja Sveitsin kansalaiset: Matkustajalla tulee olla voimassaoleva passi tai virallinen henkilökortti, joka on myönnetty jossakin EU-maassa tai Sveitsissä ja jonka kyseinen valtio on hyväksynyt matkustusasiakirjaksi. Lapsilla on oltava oma passi tai virallinen henkilökortti.

Muiden maiden kansalaiset: Matkustajalla tulee olla voimassa oleva passi ja muut tarvittavat matkustusasiakirjat.

Vastuu puutteellisista matkustusasiakirjoista: Matkustaja on itse velvollinen selvittämään tarvittavat matkustusasiakirjat. Mikäli rahdinottaja tai viranomainen kieltää matkustajan pääsyn maihin tai alukseen puutteellisten asiakirjojen takia, vastaa matkustaja hänelle tai rahdinottajalle aiheutuneista kustannuksista (mukaan lukien mahdollisen paluumatkan).

Kaikkien matkustajien henkilöllisyys tarkistetaan lähtöselvityksessä.

10. MATKALIPPU

Varausvahvistus, jonka matkustaja saa matkan varatessaan, toimii matkalippuna, kun matka on kokonaisuudessaan maksettu. Varausvahvistus/matkalippu vahvistaa kuljetussopimuksen ja siihen sovellettavat ehdot ja on henkilökohtainen asiakirja, joka pätee ainoastaan siinä yksilöityjen henkilöiden ja ajoneuvojen kuljettamiseen sekä merkittyjen palveluiden saantiin. Matkustaja ei saa siirtää tähän asiakirjaan perustuvia oikeuksiaan toiselle henkilölle. Sen, joka on varannut matkan toisen puolesta, katsotaan olleen valtuutettu siihen samoin kuin hyväksymään nämä kuljetusehdot tämän henkilön puolesta.

11. LÄHTÖSELVITYS

Lähtöselvityksessä matkustajan on esitettävä voimassaoleva passi tai virallinen henkilökortti, sekä muut mahdolliset matkustusasiakirjat sekä varausvahvistus, joka toimii matkalippuna, kun matka on maksettu. Näitä asiakirjoja vastaan matkustaja saa maihinnousukorttinsa ja hyttiavaimensa. Lähtöselvitys sulkeutuu reitistä riippuen 1–2 tuntia ennen aluksen ennalta ilmoitettua lähtöaikaa. Matkustajien tulee huomioida lähtöselvitysajat, jotta heidän ja ajoneuvojensa lastaus alukseen voidaan asianmukaisesti järjestää siten, ettei aluksen lähtö tarpeettomasti viivästy. Lähtöselvitysajat kullekin reitille löytyvät osoitteesta www.finnlines.com. Lähtöselvityksen sulkeutumisen jälkeen lähtöselvitykseen saapuville matkustajille ja heidän ajoneuvoilleen ei voida taata paikkaa aluksella.

12. YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET TERMINAALISSA, SATAMA-ALUEELLA JA ALUKSELLA

Matkatavaroita koskevat rajoitukset: Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle matkatavaroita (tai ajoneuvoa) tai käsimatkatavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terminaalille, alukselle, ihmisille, muille matkatavaroille, käsimatkatavaroille tai lastille. Rahdinottajalla on oikeus matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuutaan viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää sellainen matkatavara ja/tai käsimatkatavara, jonka se katsoo voivan aiheuttaa vaaraa tai haittaa.

Turvatarkastus: Kaikille alukseen tuleville matkustajille, ajoneuvoille matkatavaroille ja käsimatkatavaroille voidaan tehdä turvatarkastus lähtöalueen terminaalialueella tai aluksessa. Matkustajaa, joka kieltäytyy turvatarkastuksesta, voidaan estää pääsemästä alukseen ja asiasta ilmoitetaan viranomaisille.

Aluksesta poistuminen ennen lähtöä: Alukseen noustuaan matkustaja ei voi poistua aluksesta ennen lähtöä. Mikäli näin tapahtuu, on myös kaikki matkatavarat (ja ajoneuvo) sekä käsimatkatavarat vietävä pois aluksesta. Alukselta ennen sen lähtöä poistuneen matkustajan on korvattava poistumisestaan ja ajoneuvon siirtämisestä rahdinottajalle aiheutuneet kustannukset.

Turvallisuus aluksella: Matkustajan on tutustuttava alukselle saapumisensa jälkeen hytissä oleviin turvaohjeisiin. Matkustaja on velvollinen noudattamaan aluksella voimassaolevia määräyksiä ja henkilökunnan antamia järjestys- ja turvallisuusohjeita. Maihinnousukortti tai hyttiavain tulee aina olla matkustajan mukana aluksella.

Matkustajan poistaminen alukselta: Rahdinottaja varaa itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa ja poistaa alukselta matkustaja, joka saattaa olla vaaraksi itselleen, muiden matkustajien, aluksen henkilökunnan tai aluksen turvallisuudelle. Alukselta poistetun matkustajan on korvattava poistamisestaan ja hänen ajoneuvonsa siirtämisestä rahdinottajalle aiheutuneet kustannukset.

Turvallisuus autokannella: Kaikki ajoneuvossa olevat tavarat on kiinnitettävä hyvin. Ajoneuvon käsijarru tulee olla kytkettynä päälle koko matkan ajan. Oleskelu autokannella matkan aikana on kielletty. Tupakointi sekä avotulen teko autokannella on kielletty. Asuntoautoon tai -vaunuun kytkettyjen kaasupullojen venttiilit tulee olla suljettuina koko aluksella oloajan. Turvallisuussyistä aluksilla on jatkuva, nauhoittava kameravalvonta. Kameravalvonta toteutetaan lainsäädännön sallimissa puitteissa ja kameravalvonta on selkeästi merkitty kameravalvonnasta ilmoittavin kyltein.

13. RAHDINOTTAJAN VASTUU

Rahdinottajan vastuu määritellään näiden ehtojen kohdan 17 mukaan määräytyvässä sovellettavassa laissa. Rahdinottaja rajoittaa vastuutaan, korvattavia rahasummia matkustajan kuollessa tai loukkaantuessa sekä matkatavaroiden hävitessä tai vahingoittuessa (”Rajoitukset”). Rajoitukset määräytyvät sovellettavan lain ja matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen ja siihen 1.11.2002 tehdyn pöytäkirjan konsolidoidun tekstin (”Ateenan Sopimus”) perusteella siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 392/2009 mukaan Ateenan sopimusta sovelletaan.

Peruutettujen ja myöhästyneiden lähtöjen sekä myöhästyneiden saapumisten osalta korvauksiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 1177/2010.

Rahdinottaja ja matkustaja sopivat, että Rahdinkuljettajan vastuuseen sovelletaan Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan 8 artiklan mukaisia omavastuuosuuksia, jolloin kyseiset summat vähennetään menetyksestä tai vahingosta.

Rahdinottajan ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai myöhästymisestä johtuvista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet ennen matkustajan ja/tai, heidän matkatavaroidensa edellä näiden ehtojen kohdassa 2 määritellyn merikuljetuksen alkamista tai sen päättymisen jälkeen. Rahdinottaja ei ole vastuussa elävien eläinten menetyksestä tai vahingoittumisesta, joka liittyy tällaiseen kuljetukseen liittyvistä erityisistä riskeistä. Näissä yleisissä ehdoissa olevista määräyksistä riippumatta rahdinottajan kokonaisvastuu jonkin erillisen tapahtuman johdosta on aina globaalisti rajoitettu myös merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta annettujen Suomen merilain määräysten tai kansainvälisten yleissopimusten mukaan siten kuin niitä sovelletaan näiden ehtojen kohdan 18 mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa.

Mikäli vahinko on ilmeinen, ilmoitus matkatavaran (sisältäen ajoneuvot) vahingoittumisesta on tehtävä rahdinottajalle kirjallisesti a) käsimatkatavaran osalta ennen kuin matkustaja poistuu aluksesta tai sen yhteydessä tai b) kaiken muun matkatavaran osalta ennen matkatavaran toimittamista takaisin matkustajalle tai tämän toimittamisen yhteydessä. Mikäli matkatavaralle aiheutunut vahinko ei ole ilmeinen, on kirjallinen ilmoitus vahingosta tehtävä viidentoista päivän kuluttua matkustajan poistumisesta aluksesta.

Jos kuljetussopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kilpailu- ja kuluttajavirastoon (www.kkv.fi/).

14. RAHDINOTTAJAN PALVELUKSESSA OLEVIEN HENKILÖIDEN, AGENTTIEN JA ITSENÄISTEN SOPIMUSOSAPUOLTEN VASTUU

Jos aluksen omistajaa, rahtaajaa, hallinnoijaa (management), päällikköä, miehistöä, ketä tahansa rahdinottajan palveluksessa olevaa henkilöä, agenttia, itsenäistä sopimusosapuolta tai ketä tahansa aluksen suhteen edunsaajana pidettävää henkilöä vastaan nostetaan kanne, on tällä taholla sama oikeus vastuuvapaus- ja vastuunrajoitusperusteisiin kuin rahdinottajan kuljetussopimuksen ja näiden ehtojen kohdassa 17 mainitun sovellettavan lain tai Ateenan Sopimuksen perusteella ikään kuin se olisi laadittu nimenomaan hänen edukseen. Rahdinottaja ei tee kuljetussopimusta vain omasta puolestaan, vaan myös sellaisten henkilöiden edustajana tai uskottuna, jotka ovat tai joiden voidaan tässä suhteessa katsoa olevan kuljetussopimuksen sopimusosapuolia. Rahdinottajan ja yllä mainittujen muiden henkilöiden maksettavaksi tulevat korvaukset eivät missään tapauksessa yhteensäkään saa ylittää niitä enimmäismääriä, jotka on
määritelty kuljetussopimuksessa ja näiden ehtojen kohdan 17 perusteella määräytyvässä sovellettavassa laissa tai Ateenan Sopimuksessa, sikäli kuin sitä sovelletaan.

15. SOPIMUKSEN PURKUOIKEUS

Sekä matkustajan että rahdinottajan oikeus purkaa kuljetussopimus on määritelty näiden ehtojen kohdan 17 mukaan määräytyvässä sovellettavassa laissa.

16. KULJETUKSEN SUORITTAMINEN

Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus muullakin kuin ilmoitetulla tai varausvahvistuksessa / matkalipussa mainitulla aluksella.

17. SOVELLETTAVA LAKI

Kun rahdinottaja on Finnlines Oyj, sovelletaan kuljetussopimukseen Suomen lakia. Kun rahdinottajana on Rederi Ab Nordö-Link, sovelletaan kuljetussopimukseen Ruotsin lakia. Jos nämä ehdot ovat ristiriidassa Ateenan Sopimuksen pakottavien säännösten tai kansallisten pakottavien lainsäännösten kanssa, joita sovelletaan tätä kuljetussopimusta koskevaan riitaan, syrjäyttävät pakottavat säännökset tämän kuljetussopimuksen ehdot niiltä osilta kuin ehtojen ja säännösten välillä on ristiriitaa. Muilta osin sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja.

18. TUOMIOVALTA

Tuomiovalta kuljetussopimusta koskevissa riidoissa on kantajan valinnan mukaan pätevällä tuomioistuimella:

a) vastaajan vakinaisella asuinpaikkakunnalla tai pääasiallisen liikkeen sijaintipaikkakunnalla

b) aluksen sopimuksenmukaisella lähtö- tai määräpaikkakunnalla.

Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan näiden ehtojen kohdan 17 mukaan sovellettava Ateenan Sopimusta, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määrätään Ateenan Sopimuksen artiklassa 17, 1 (c) ja (b).

18. lokakuuta 2023