Hyppää sisältöön

Laivausehdot, varastoehto

Varastoehto, lastaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran kuljetusta varten rahdinkuljettajalle lastaussataman varastossa.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenWarehouse Term -- Varastoehto
division of costs and risk - warehouse term loading ro-roWarehouse Term, loading, ro-ro -- Varastoehto, lastaus, ro-ro
division of costs and risk - warehouse term loading storo - conventionalWarehouse Term, loading, storo and conventional -- Varastoehto, lastaus, storo- ja konventionaalinen
Varastoehto, lastaus: lastinantajaVarastoehto, lastaus: rahdinkuljettaja
1 Tavaran toimittaminen rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa tavaran sovittuna aikana rahdinkuljettajalle tämän osoittamaan varastoon lastaussatamassa. Lastinantaja on luovuttanut tavaran rahdinkuljettajalle

  • roro-kuljetuksessa silloin, kun tavara on rahdinkuljettajan ohjeiden mukaisesti lastialustalla kuormattuna tai, mikäli rahdinkuljettaja laiminlyö lastialustojen toimittamisen, kun tavara on purettuna varastossa sovitussa satamassa. 
  • muussa kuljetuksessa silloin, kun rahdinkuljettaja tarttuu tavaraan satamavarastossa lastatakseen sen alukseen.
2 Tavaran vastaanottaminen lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa tavaran lastinantajalta sovittuna aikana osoittamassaan varastossa lastaussatamassa.

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran lastinantajalta

  • roro-kuljetuksessa silloin, kun tavara on rahdinkuljettajan ohjeiden mukaisesti lastialustalla kuormattuna tai, mikäli rahdinkuljettaja laiminlyö lastialustojen toimittamisen, kun tavara on purettuna varastossa sovitussa satamassa. 
  • muussa kuljetuksessa silloin, kun rahdinkuljettaja tarttuu tavaraan satamavarastossa lastatakseen sen alukseen.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka johtuvat kohdan 1 mukaisen tavaran toimittamisen tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaran vastaanottoon ja kuljetukseen liittyvistä kustannuksista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tavaran kohdan 2 mukaisesti. Näitä kustannuksia ovat lastialustan toimitus kuormauspaikalle, puhdistus, suojaus ja muu valmistelu, tavaran tarkastus, laskeminen ja raportointi, tavaran kiinnitys lastialustaan, kuormatun lastialustan siirto valmiusvarastoon ja säilytys siellä sekä muut niihin rinnastuvat ja tämän jälkeen tehtävät toimet.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastinantajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen tavaran vastaanottamisen tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut tavaran kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tavaran kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä Tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen tavaran vastaanottamisen laiminlyönnistä

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on pakata tavara ja merkitä se siten, että se on tavanomaisesti käsiteltävissä ja erotettavissa muusta tavarasta sekä tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä käsittelyä ja kuljetusta varten.

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle tavaraa ja sen toimittamista koskevat tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran toimittamista.

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, milloin tavaran on oltava lastattavissa.

Roro-kuljetuksessa rahdinkuljettajan on annettava lastinantajalle ohjeet siitä, miten lasti on kuormattava lastausalustalle.

Varastoehto, purkaus

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussataman varastossa.

Division of costs and risks -- Kustannusten ja riskien jakautuminenWarehouse Term -- Varastoehto
division of costs and risk - warehouse term discharge ro-roWarehouse Term, discharge, ro-ro -- Varastoehto, purkaus, ro-ro
division of costs and risk - warehouse term discharge storo - conventionalWarehouse Term, discharge, storo and conventional -- Varastoehto, purkaus, storo ja konventionaalinen
Varastoehto, purkaus: rahdikuljettajaVarastoehto, purkaus: vastaanottaja
1 Tavaran toimittaminen vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa tavaran vastaanottajalle sovittuna aikana osoittamassaan varastossa purkaussatamassa. Rahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran vastaanottajalle
  • roro-kuljetuksessa silloin, kun tavara on lastialustalla vastaanottajan tartuttavissa
  • muussa kuljetuksessa silloin, kun rahdinkuljettaja, purettuaan tavaran aluksesta, irrottaa otteensa siitä varastossa. 
2 Tavaran vastaanottaminen rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta sovittuna aikana tämän osoittamassa varastossa purkaussatamassa.

Vastaanottaja on vastaanottanut tavaran rahdinkuljettajalta
  • roro-kuljetuksessa silloin, kun tavara on lastialustalla vastaanottajan tartuttavissa
  • muussa kuljetuksessa silloin, kun rahdinkuljettaja, purettuaan tavaran aluksesta, on irrottanut otteensa siitä varastossa.

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vastaanottajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 1 mukaisen tavaran toimittamisen tai kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

4 Kustannusten jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaran vastaanoton kustannuksista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tavaran kohdan 2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa niistä rahdinkuljettajalle koituvista välittömistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 mukaisen tavaran vastaanottamisen tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes hän on luovuttanut tavaran kohdan 1 mukaisesti.

6 Vastuun jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaralle aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut tavaran kohdan 2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa myös niistä tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että vastaanottaja laiminlyö tavaran vastaanottamisen kohdan 2 mukaisesti.

7 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on antaa tavaran vastaanottamista varten tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran toimittamista. Ilmoitus on annettava lastinantajan nimeämälle henkilölle. Jollei rahdinkuljettaja pysty antamaan ilmoitusta nimetylle henkilölle, rahdinkuljettaja voi antaa sen lastinomistajalle tai, jos ei tunne häntä, lastinantajalle.

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on osoittaa varasto tässä kohdassa mainitulle henkilölle ja ilmoittaa hänelle, milloin hän voi vastaanottaa siellä tavaran.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tiedustella hyvissä ajoin rahdinkuljettajalta kohdassa 7 mainittuja tietoja tavaran vastaanottamiseksi.

Vastaanottajan velvollisuutena on ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä ajoin tavaran toimitusjärjestystä tai toimitustapaa koskevat erityisvaatimukset. Vastaanottaja vastaa tallaisista vaatimuksista aiheutuvista välittömistä käsittelykustannuksista.