Hyppää sisältöön
  • Lehdistötiedote

Finnlinesin tuloskatsaus tammi–syyskuu 2023

Finnlines Oyj, Lehdistötiedote, Helsinki, 9.11.2023

Toimitusjohtaja Tom Pippingsköld tuloskatsauksen yhteydessä

”Finnlines-konsernin tammi–syyskuun 2023 liikevaihto kohosi 513,2 (558,4 vuonna 2022) miljoonaan euroon, jossa on vähennystä 8 prosenttia verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Raportointikauden tulos oli 56,9 (105,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia, EBITDA, oli 131,7 (169,2) miljoonaa euroa.

Geopoliittinen tilanne on edelleen epävakaa, sillä sekä globaali että euroalueen kysyntä on heikkoa, minkä johdosta EU-maissa on odotettavissa joko talouskasvun hidastumista tai nollakasvua. Tämänhetkisten näkymien mukaan bruttokansantuotteen kasvun EU-alueella odotetaan olevan 0,6 prosenttia vuonna 2023 ja 1,1 prosenttia vuonna 2024. Keskuspankit ovat yhä huolestuneita inflaatiosta, vaikka se onkin hellittänyt huomattavasti. Euroopan keskuspankin nopeat korkojen nostot ovat vähentäneet yksityistä kulutusta, rakennusalan toimintoja ja yritysten investointeja, mikä on vaikeuttanut EU-maiden taloudellista toimintaa. Viimeisten 12 kuukauden aikana Suomen vientimäärät ovat laskeneet 4,7 prosenttia (12-kuukauden liukuva keskiarvo syyskuu 2022–elokuu 2023). Tuontimäärät laskivat 9,6 prosenttia. EKP:n pitäisi reagoida nopeasti kasvunäkymien heikkenemiseen ja alentaa korkoja.

Samalla kun Suomen viennin ja tuonnin negatiivinen kehitys on vähentänyt Finnlinesin lastimääriä ja heikentänyt tulosta, matkustajamäärien kehitys on ollut erittäin hyvä. Lastimäärien laskusta huolimatta Finnlines kykeni säilyttämään markkinaosuutensa.

Finnlines otti vastaan kolme hybridiroro-alusta jo vuonna 2022 ja tämän vuoden heinäkuun puolivälissä ensimmäinen kahdesta Superstar-luokan aluksesta, Finnsirius, luovutettiin telakalta. Se aloitti liikennöinnin Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitillä (Suomi–Ahvenanmaa–Ruotsi) 15.9.2023. Finnsiriuksen tulo vei reitin uuteen aikakauteen, sillä laiva on suurempi ja ekotehokkaampi kuin mikään aikaisemmista ropax-laivoista. Finnsirius edustaa myös aivan uutta standardia Itämeren rahti- ja matkustajaliikenteessä. Toinen Superstar ropax-alus, Finncanopus, luovutetaan tämän vuoden lopussa. Uusissa ropax-aluksissa on suuritehoiset akkuyksiköt ja ne käyttävät maasähköä satamissa, mikä takaa nollapäästöt satamakäyntien aikana. Kaikkiin kolmeen satamaan asennetut automaattiset laivankiinnitysjärjestelmät nopeuttavat lastitoimintoja ja parantavat näin reitin tehokkuutta entisestään.

Finnsirius korvasi reitillä sitä pienemmän Star-luokan Europalink-ropax-aluksen. Europalink siirtyi Ruotsin ja Saksan väliselle linjalle, jossa se korvasi rahdatun aluksen.

Nykyinen EU:n päästökauppajärjestelmä laajenee koskemaan merikuljetuksia vuodesta 2024 alkaen. Finnlines on tehnyt merkittäviä investointeja kestävään ja ympäristöä säästävään teknologiaan parantaen kilpailukykyään. Finnlinesin investointiohjelmat CO2-päästöjen vähentämiseksi ovat linjassa yhtiön strategian kanssa ja edistävät liiketoiminnan tehokkuutta. Uudet alukset tukevat asiakkaiden muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja ympäristövastuuta. Tästä syystä Finnlines jatkaa vihreää siirtymäänsä ja pyrkii palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman ekotehokkaasti. Olemme useiden vuosien ajan investoineet ympäristöteknologiaan ja Finnlinesin 500 miljoonan euron Vihreän teknologian investointiohjelma, joka alkoi vuonna 2018, on lähes päätöksessä. Se todistaa horjumattoman sitoutumisemme ympäristöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.”

Liite:

Lisätiedot

Tom Pippingsköld, toimitusjohtaja, Finnlines Oyj
tom.pippinskold@finnlines.com, +358 40 519 5041

Kuvapyynnöt ja muut tiedustelut

communications@finnlines.com

Finnlines
Finnlines Oyj

Finnlines on yksi Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtavista rahti- ja matkustajaliikenne-varustamoista. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista roro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Aasian ja Australian välillä.