Hyppää sisältöön
  • Lehdistötiedote

Finnlinesin tuloskatsaus tammi–maaliskuu 2024

Finnlines Oyj, Lehdistötiedote, Helsinki, 7.5.2024

Toimitusjohtaja Tom Pippingsköld tuloskatsauksen yhteydessä

”Vuoden ensimmäinen neljännes oli haastava, mutta Finnlines onnistui selviytymään esteistä, joita aiheuttivat korkeat korot, inflaatio, geopoliittiset levottomuudet ja Euroopan talouden kasvun hidastuminen. Helmikuussa olleet useat poliittiset lakot ja maalis–huhtikuussa neljä viikkoa kestänyt lakko heikensivät Finnlinesin tulosta huomattavasti. Tulosta painoivat alas myös kahden uuden rahti-matkustaja-aluksen liikenteen aloituskulut. Olimme kuitenkin iloisia esitellessämme toisen Superstar-luokan Finncanopus-aluksen rahtiasiakkaille, medialle, matkustajille ja muille sidosryhmille helmikuun puolivälissä.

Finnlines-konsernin tammi–maaliskuun 2024 liikevaihto oli 162,2 (163,1 vuonna 2023) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 30,1 (45,5) miljoonaa euroa.

Finnlines kuljetti raportointikautena 184 000 lastiyksikköä, 27 000 autoa ja 285 000 tonnia yksiköissä määrittelemätöntä rahtia. Laivamme kuljettivat 153 000 matkustajaa ja vapaa-ajan matkustus kasvoi huomattavasti manner-Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä kahden Superstar-aluksen aloitettua linjalla. Kesäkauden odotukset ovat siis korkealla.

Merenkulku on ollut päästökauppajärjestelmän (ETS:n) piirissä vuoden 2024 alusta alkaen. Järjestelmän tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta, minkä vuoksi varustamot joutuvat maksamaan kasvihuonekaasujen päästöistä. Finnlines pyrkii minimoimaan maksuista asiakkailleen aiheutuvat kustannukset kuten aiemminkin, kun vastaavia säännöstöjä on tullut voimaan. Siksi ympäristömaksua tarkistetaan neljännesvuosittain.

Raportointikauden jälkeen Finnlines avasi uuden Malmön ja Świnoujścien välisen linjan 10.4. Uusi ropax-linja varmistaa tärkeän rahtireitin eteläisellä Itämerellä ja merkittävän yhteyden monille Ruotsissa työskenteleville puolalaisille. Jokainen meriyhteys vahvistaa aina maiden välisiä siteitä ja parantaa myös huoltovarmuutta.

Maailmantalouden näkymät vaihtelevat, mutta ovat vähitellen elpymässä ja niiden odotetaan kirkastuvan vuoden 2024 jälkipuoliskolla. Inflaatio on hidastunut ja näyttää siltä, että keskuspankit alkavat laskea korkoja, minkä pitäisi piristää yksityistä kulutusta, teollisuutta ja kauppaa. Finnlines toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla, mutta on uudistanut laivastoaan moderneilla ympäristöteknologiaa hyödyntävillä aluksilla. Viime vuosina reittiverkostomme on laajentunut Itämerellä, Pohjanmerellä ja Biskajanlahdella ja voimme tarjota tavarankuljetuksia maailmanlaajuisesti Grimaldin verkoston kautta. Olemme sitoutuneet operatiiviseen huippuosaamiseen ja vastuulliseen merenkulkuun, mikä edistää meidän ja asiakkaidemme kasvua. Resilienssi, kyky sopeutua, on vahvuutemme ja mahdollistaa nopean toipumisen ja tuloksen palautumisen entiselleen.“

Liite:

Lisätiedot:
Tom Pippingsköld, toimitusjohtaja, Finnlines Oyj
tom.pippingskold@finnlines.com, +358 40 519 5041

Kuvapyynnöt ja muut tiedustelut:
communications@finnlines.com

Photo: Angelika Maczewska
Finnlines Oyj

Finnlines on yksi Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajanlahden johtavista rahti- ja matkustajaliikenne-varustamoista. Yhtiö on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista roro-varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Aasian ja Australian välillä.