Hyppää sisältöön

Henkilöstö

Finnlines on kansainvälinen yhtiö, joka työllistää noin 1 700 henkilöä seitsemässä maassa. Olemme luotettava ja innostava työnantaja, joka kohtelee työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja
tasapuolisesti.

Pitkittynyt koronapandemia vaikutti edelleen kaikkien henkilöstöryhmiemme arkeen vuonna 2022. Pandemian myötä tehdyt varotoimenpiteet ja toiminnan muutokset ovat tulleet osaksi arkeamme pysyvämmin kuin pandemian
alkaessa uskoimme. Myös Ukrainassa käytävä sota on synnyttänyt epävarmuutta maailmantilanteessa ja olemme jatkaneet liiketoimintamme sopeuttamista. Kolmas vuosi poikkeuksellisten aikojen keskellä on kuitenkin osoittanut, että kärsivällinen ja sitkeä henkilöstömme pystyy ketterästi
sopeutumaan muutoksiin ja tekemään hienoa tulosta.

Työntekijöiden hyvinvointi

Jatkoimme kaikkien henkilöstöryhmien hyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja työkyvyn ylläpidosta huolehtimista. Toteutimme loppukeväästä 2022 henkilöstökyselyn sekä meri-että maahenkilöstöllemme. Erimuotoinen kysely lähetettiin satamatoiminnoissa työskenteleville. Kokonaisuudessaan
henkilöstömme mielestä Finnlines tarjoaa ”työympäristön, jossa voi olla oma itsensä” sekä ”varman ja jatkuvan työpaikan”. Kolmas suuresti arvostettu toteama oli ”työpaikan vahva yhteishenki”.

Loppuvuoden ajan henkilöstökyselyn tuloksia on käsitelty tiimeissä ja ensimmäisiä yritystasoisia ja lukuisia tiimitasoisia kehittämistoimia on lähdetty toteuttamaan. Yksi näistä on uudentyyppisen hyvinvointipalvelun käyttöönotto.

Monet maahenkilöstömme työntekijöistä jatkoivat suositusten mukaisesti laajalti etätöissä. Syksyllä palasimme takaisin myös lähityöhön ja vakiinnutimme hybridityömallin. Kuluneet lähes kolme vuotta ovat osoittaneet selkeästi yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen merkityksen.

Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto jatkui vuoden 2022 aikana. Suomen maahenkilöstö tutustutettiin ensimmäisiin toiminnallisuuksiin toukokuussa 2021 ja vuonna 2022 toimme uusia toiminnallisuuksia. Pääsimme myös hyvin liikkeelle HR-järjestelmän laajentamisessa tytäryhtiöihin. Vuonna 2023 HR-järjestelmä tullaan ottamaan aktiivisesti käyttöön myös tytäryhtiöissä paikalliset erityispiirteet huomioiden. Uusi järjestelmä tukee johtamista ja henkilöstön kehittämistä jatkossa entistä paremmin. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa entistä modernimmat työkalut HR-raportoinnin ja tiedolla
tekemisen tueksi.

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö

Vastaanotimme kesällä kolme uutta Eco-luokan roro-alusta Kiinasta, joiden myötä henkilöstömäärämme on kasvanut. Teimme useita muutoksia laivastossamme, esimerkiksi järjestelemällä aluksia Suomen ja Ruotsin lipun välillä. Iloksemme voimme todeta, että kuumasta työllisyystilanteesta
huolimatta sekä merityö- että maatyöpaikkoihin kohdistui ilahduttavan paljon kiinnostusta ja saimme paljon hakemuksia.

Liiketoimintaamme heijastuneista poikkeusajan vaikutuksista huolimatta olemme tarjonneet arvostettuja palveluja asiakkaillemme ja edistäneet menestyksekkäästi sekä meneillään olleita että uusia kehittämishankkeita,
esimerkiksi tietojärjestelmien osalta.

Olemme erittäin ylpeitä siitä, miten hienosti henkilöstömme on epävarmassa maailmantilanteessa keskittynyt tekemään työtehtävänsä mahdollisimman hyvin ja siten varmistanut, että tilanteen vaikutus liiketoimintaamme on mahdollisimman vähäinen. Kuten vuonna 2021 työntekijämme ansaitsevat kiitokset vastuullisesta asenteestaan.

Henkilöstöluvut

Konsernimme liikevaihto/keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2022 oli 438 (373 vuonna 2021) tuhatta euroa. EBIT/ keski- määräinen henkilöstö-määrä oli 81 (50) tuhatta euroa.

Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 679 (1 555) henkilöä, joista merihenkilöstöön kuului 959 (858) työntekijää ja maahenkilöstöön 720 (697) työntekijää. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 657 (1 619), josta merihenkilöstöä 938 (931) ja maahenkilöstöä 719 (688).

Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana 96,4 (89,6) miljoonaa euroa.

Henkilöstön avainluvut vuonna 2022

1.679

Työntekijää

46

Työntekijöiden
keski-ikä

12.760

Koulutustuntia