Hyppää sisältöön

Vastuullisuus

Yritysvastuu on keskeinen osa liiketoimintaamme. Yritysvastuu pohjautuu asiakaslähtöisyyteen, kannattavuuteen, vastuullisuuteen ja työntekijöiden tyytyväisyyteen, jotka ovat tärkeimpiä arvojamme.

Finnlines huomioi sosiaalisen vastuunsa sekä taloudelliset ja
ympäristölliset näkökohdat kaikissa toiminnoissaan.

Finnlines on raportoinut vastuullisesta toiminnastaan ympäristöasioissa ja henkilöstöasioista jo vuodesta 1999 alkaen. Finnlinesin vastuullisuus-raportointi on vuodesta 2015 lähtien ollut osa Grimaldi-konsernin yhteiskuntavastuuraporttia. Raportointi sisältää taloudellisten lukujen lisäksi henkilöstöön ja ympäristöön liittyviä tunnuslukuja. Grimaldi-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) ohjeistoa.

Sitoutuminen globaaleihin tavoitteisiin

Finnlines on sitoutunut tuottamaan taloudellisesti ja ympäristön huomioiden kestäviä palveluja. Pienennämme jatkuvasti ympäristöjalanjälkeämme ja olemme valmiita saavuttamaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön,
IMO:n, tavoitteen vähentää laivojen hiili-intensiteettiä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Finnlines on jo onnistunut vähentämään hiili-intensiteettiä 27 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna ja yhtiö on sitoutunut 2 prosentin vuosittaiseen vähennykseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) sisältävät 17 toisiinsa liittyvää maailmanlaajuista tavoitetta, jotka auttavat saavuttamaan paremman ja kestävämmän tulevaisuuden. Finnlines on
valinnut viisi tavoitetta, jotka ovat toiminnallemme keskeisimpiä: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria, Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja ja Vedenalainen elämä.

Painopistealueet

Kasvamme yhdessä asiakkaidemme kanssa

(SDG: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria & Vastuullista kuluttamista)

 • luomme asiakkaillemme lisäarvoa
 • kehitämme ja kasvatamme reittiverkostoamme
 • optimoimme laivaston käyttöä ja suorituskykyä

Aktiiviset ja osaavat ihmiset

(SDG: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua & Vastuullista
kuluttamista)

 • turvallisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoaminen edellyttää ammattitaitoisia työntekijöitä
 • koulutamme ja kehitämme henkilöstömme osaamista
 • kohtelemme kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti
Investoimme kestävästi kehittääksemme vastuullisia palveluita

(SDG: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria,
Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja & Vedenalainen elämä)

 • uudistamme ja kehitämme laivastoamme jatkuvasti uusinta teknologiaa ja innovaatioita käyttäen
 • parannamme laivastomme energiatehokkuutta
 • käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme, henkilöstömme ja sidosryhmien kanssa ja rakennamme toimivaa yhteistyötä yhdessä

Vastuullista matkailua

Vuonna 2021 Visit Finland myönsi Finnlinesille vastuullisen matkailun merkin, Sustainable Travel Finland, tunnustuksena yhtiön pitkäjänteisestä työstä kestävien arvojen puolesta.

Vuoden 2022 kohokohtia

 • Kesällä 2022 liikenteessä aloitti kolme hybridiroroalusta. Suuret huipputeknologiaa edustavat alukset eivät ainoastaan tuo mittakaavaetuja asiakkaille, vaan kuljetusten ympäristöjalanjälki pienenee.
 • Toteutettu henkilöstökysely antoi arvokasta tietoa siitä, mitkä asiat ovat henkilöstölle tärkeitä ja kyselyn pohjalta saatoimme laatia konkreettisen toimintasuunnitelman tulevaa varten.
 • Alensimme laivojemme hiili-intensiteettiä 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2021.
 • Olemme asentaneet painolastiveden käsittelylaitteistot kaikkiin laivoihimme.
 • Olemme aloittaneet maasähköliitännän asentamisen kolmeen liikenteessä olevaan Star-luokan ropax-alukseen yhteistyössä Helsingin ja Travemünden satamien kanssa. Projekti saadaan päätökseen vuonna 2023.