Hyppää sisältöön

Lainsäädäntö ja raportointi

Vesi on vuosisatojen ajan ollut ainoa tapa kuljettaa tavaroita pitkiä matkoja. Merenkulkua säätelevät monet kansainväliset, kansalliset, alueelliset ja jopa paikalliset säännöt. Finnlinesin ympäristötyön tavoitteena on tuottaa turvallisia, luotettavia ja kestäviä kuljetuspalveluja.

Lainsäädäntö

IMO ohjaa turvallisuus- ja ympäristösäännöstöjä. Marpol 73/78 -yleissopimus säätelee mm. jätteitä ja käymälä­vesiä sekä ilmapäästöjen ehkäisemistä. SOLAS-yleissopimus säätelee meriturvallisuutta ja se sisältää laivan rakentamiseen, hengenpelastusvarusteluun ja navigointiin liittyviä sääntöjä. Yhtiön satamatoimintoja ohjaa kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö.

Energiatehokkuus

IMO on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi siten, että ne ovat nolla vuoteen 2050 mennessä tai sen läheisyydessä ja velvoittaa pakollisilla toimilla pienentämään laivojen hiili-intensiteettiä.

EU-komission Fit for 55 -säännöstön avulla aiotaan vähentää EU-alueen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää 55 % vuoteen 2030 mennessä, miksi asettaa myös laivoille tiukempia vaatimuksia.

Laivojen kierrätys

Laivojen turvallisen ja ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen varmistamiseksi IMO:ssa on hyväksytty ns. Hong Kongin sopimus, mutta sitä ei ole vielä ratifioitu. Tästä syystä EU on hyväksynyt laivojen kierrätystä ja vaarallisten aineiden, kuten elohopean, kadmiumin ja lyijyn,  inventaariota koskevan säännöstön. Vuoden aikana vaarallisten aineiden asiantuntijat tekivät laivoillamme katsastuksia ja ottivat näytteitä, jotka analysoitiin laboratoriossa. Säännöstö edellyttää, että vaarallisista materiaaleista pidetään inventaaria aluksen koko elinkaaren ajan.

Painolastivesien käsittely

IMO:n painolastivesisopimus tuli voimaan vuonna 2017. Kaikkiin laivoihin on asennettava käsittelylaitteistot siirtymäkauden aikana. Finnlines on aloittanut laitteistoasennukset, jotka saadaan päätökseen vuonna 2023.