Hyppää sisältöön


Maailma tarvitsee merenkulkua ja luotettavia meriyhteyksiä

Talouskasvun hidastumisesta huolimatta vuoden 2022 loppua kohden rahtimäärät olivat melko hyvällä tasolla ja matkustajaliikenne palautui pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Finnlines-konsernin liikevaihto kohosi 736,1 miljoonaan euroon, lisäystä vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon oli 27 prosenttia. Raportointikauden tulos oli 133,3 (74,1 vuonna 2021) miljoonaa euroa.

Bruttoinvestoinnit olivat raportointikauden aikana 223,8 (110,6) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 11,6 (7,2) prosenttia.

Parantuneen kassavirran ansiosta nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA, 12 kk rullaava) suhde oli 1,7 (2,2) ja taseesta laskettu omavaraisuusaste 60,3 (60,4) prosenttia. Konsernin maksuvalmius on vahva ja kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 323,9 (212,0) miljoonaa euroa.

Uusia laivoja ja 75-vuotisjuhlaa

Finnlinesin 500 miljoonan euron uudisrakennusohjelma saavutti tärkeän etapin, kun kaikki kolme Eco-luokan hybridiroro-alusta luovutettiin ja ne aloittivat liikenteessä kesällä 2022. Hybridiroroalukset eivät ainoastaan ole yhtiön laivaston tähän mennessä suurimmat, vaan ne kuljettavat rahtia entistä vastuullisemmin. Aurinkopaneelit, ilmavoitelujärjestelmä, suuritehoinen akkuyksikkö ja tehokkaat pääkoneet, joihin on asennettu päästöjen puhdistustekniikkaa, vähentävät hiilijalanjälkeä ja muita ilmapäästöjä tehokkaammin kuin vanhempien laivojen tekniset ratkaisut.

Kun kolme Eco-luokan alusta aloitti Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajan liikenteessä, useita laivoja siirrettiin muille reiteille. Joitakin muutoksia oli tehty jo, kun kaikki Venäjän toiminnot keskeytettiin maaliskuun alussa. Tätä nykyä Finnlines voi täysin vastata asiakkaiden kapasiteettikysyntään ja tarjota riittävästi lähtöjä kaikilla linjoillaan.

Vuosi sisälsi juhlallisuuksia, kun Finneco-alukset nimettiin virallisesti arvovaltaisten kummien ollessa paikalla syyskuussa. Paitsi että Finnlines otti vastaan uusia ekotehokkaita aluksia, yhtiö juhli myös 75-vuotista historiaansa 20.9.2022.

Ekotehokkaampia kuljetuspalveluita ja uusia reittejä

Superstar ropax-alusten uudisrakennusohjelma on edennyt hyvin Kiinassa. Kumpikin alus on laskettu vesille ja niiden odotetaan saapuvan vuoden 2023 kolmannen ja neljännen kvartaalin aikana. Superstar-alukset kasvattavat rahtikapasiteettia 30 prosenttia ja matkustajakapasiteettia 50 prosenttia Suomen ja Ruotsin välisellä reitillä ja ne tarjoavat enemmän palveluja kuin nykyiset kaksi alusta. Finnlines keskittyy jatkossakin rahtiin, mutta tällä reitillä panostamme myös entistä laajempaan matkustajasegmenttiin,
kuten jalkamatkustajiin. Uudenaikaiset, korkealuokkaiset rahti-matkustajalaivat tarjoavat houkuttelevan matkustusvaihtoehdon Ahvenanmaalla asuville, jotka ovat riippuvaisia säännöllisistä meriyhteyksistä sekä Ruotsista ja Suomesta matkustaville.

Finnlines laajensi reittiverkostoaan heinäkuun puolivälissä, kun Irlannin Rosslaren ja Belgian Zeebrüggen välillä alkoi liikennöidä yksi roro-alus, joka tarjoaa kaksi kertaa viikossa lähdön kummastakin satamasta. Reitti tarjoaa tärkeän yhteyden Irlannin teollisuudelle, mutta myös muu eurooppalainen teollisuus sai sujuvan Irlanti-yhteyden Zeebrüggessä tapahtuvan
uudelleenlaivauksen myötä.

”Finnlines yhdessä asiakkaidensa kanssa ylläpitää kanallista huoltovarmuutta kustannustehokkaasti, kestävästi ja vastuullisesti.”


Finnlines on avaamassa pian uuden yhteyden Ruotsin ja Puolan välille. Puolan talous kasvaa nopeasti ja Ruotsin ja Puolan välinen kauppa on laajentunut tasaisesti.

Luotettava kumppani ja tehokkaat kuljetuspalvelut

Viime vuosina olemme kohdanneet useita odottamattomia tapahtumia. Finnlines on kuitenkin onnistunut sopeutumaan haasteisiin ja nopeisiin muutoksiin, sillä yhtiöllä on useita vahvuuksia selvitä laskusuhdanteesta. Ensiksikin omistajamme, Grimaldi-konserni, on maailmanlaajuinen toimija, jolla on perusteellinen merenkulkualan osaaminen ja se on sitoutunut
kehittämään ja laajentamaan toimintojaan. Grimaldin laivasto tuo joustoa, sillä laivoja voidaan siirtää reiteille, joilla kapasiteetin kysyntä muuttuu ja konsernin verkosto tarjoaa Finnlinesin asiakkaille enemmän valinnanvaraa. Finnlinesin laivasto kykenee kuljettamaan monentyyppistä rahtia ja voi myös tarjota haasteellisen rahdin erikoiskuljetuksia.

Metsäteollisuus on säilynyt tärkeänä teollisuus- ja vientisektorina Suomessa ja Finnlines on kuljettanut puunjalostustuotteita yhtiön perustamisesta alkaen.

Lisäksi työntekijämme ovat päteviä ja kokeneita. Tehtävästä ja organisatorisesta asemasta riippumatta tuemme ja kannustamme ammatillista kasvua. Koska Finnlinesin laivasto kasvaa, Suomen lipun alla liikennöivillä laivoillamme on 200 uutta työpaikkaa avoinna. Olemme aloittaneet rekrytointikampanjan löytääksemme osaavia ammattilaisia uusiin laivoihimme.

Tulevaisuuden näkymät

Merenkulku on Suomelle elinehto, sillä noin 90 prosenttia viennistä ja 80 prosenttia tuonnista kulkee meritse. Kuljetusyhtiöt, kuten Finnlines ja sen asiakkaat, ylläpitävät kansallista huoltovarmuutta kustannustehokkaasti, kestävästi ja vastuullisesti.

Finnlines on monien vuosien ajan tehnyt mittavia investointeja, yli miljardi euroa, olemassa olevaan laivastoonsa, uudisrakennuksiin ja puhtaaseen teknologiaan. Meidän on kuitenkin edelleen parannettava suoritustamme, jotta saavutamme EU:n ja IMO:n asettamat kunnianhimoiset tavoitteet. On välttämätöntä jatkaa tutkimusta ja kehittää uusia ratkaisuja ja hybriditeknologiaa, koska polttoaineita, joiden kasvihuonekaasupäästöt
ovat nolla, ei ole kaupallisesti vielä saatavilla ja suunnitteilla olevia moottoreita testataan yhä.

Tulevaisuuteen katsottaessa Finnlines on hyvissä kilpailuasemissa ja yhtiö jatkaa turvallisten ja palveluiden tuottamista.


Kiitän lämpimästi kaikkia Finnlinesin työntekijöitä hienosta työpanoksesta. Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä luottamuksesta ja tuesta. Maailma tarvitsee tehokasta ja vastuullista merenkulkua ja koemme, että Finnlines meneillään olevilla investoinneillaan ja suorituskyvyllään on
eturivissä palvelujen tarjoajana.

Tom Pippingsköld, Toimitusjohtaja

Tom Pippingsköld