Skip to content
Tymczasowo płatności za rezerwacje online można dokonywać w Euro oraz Koronach szwedzkich.

Regulamin na pokładzie

REGULAMIN FINNLINES PLC DLA PASAŻERÓW

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa i przyjemnych warunków na pokładzie. Kapitan statku ma zawsze najwyższą władzę w sprawach dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego, statku i ładunku. Wszyscy pasażerowie muszą przestrzegać przepisów armatora i instrukcji wydawanych przez personel statku.

 1. Każdy pasażer musi mieć przy sobie ważną kartę pokładową. Pasażerowie muszą być w stanie potwierdzić swoją tożsamość na żądanie członka załogi.
 2. Pasażerowie muszą mieć ze sobą wszystkie wymagane dokumenty podróży. Jeżeli pasażer nie posiada wystarczających dokumentów podróży lub innych dokumentów i powoduje to dodatkowe koszty lub inne niedogodności dla przedsiębiorstwa żeglugowego, pasażer jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.
 3. Kontrola bezpieczeństwa: Wszyscy pasażerowie, pojazdy, bagaż oraz bagaż podręczny mogą zostać poddani kontroli bezpieczeństwa, zarówno na terenie terminalu w porcie wyjścia, jak i na pokładzie. Jeśli pasażer odmówi poddania się kontroli bezpieczeństwa, można odmówić wpuszczenia go na pokład, informując o tym władze.
 4. Jeżeli pasażer powoduje zakłócenia, można odmówić wpuszczenia go na pokład lub usunąć go ze statku w najbliższym porcie.
 5. Osoba, która zagraża bezpieczeństwu statku, pasażerów lub członka załogi może zostać zatrzymana.
 6. Na statku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przywiezionego z lądu lub zakupionego w sklepie pokładowym. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie skutkować konfiskatą napojów alkoholowych.
 7. Jedzenie serwowane w restauracji bufetowej na pokładzie jest przeznaczone wyłącznie do spożycia na terenie restauracji. Za zabranie jedzenia z restauracji bufetowej zostanie pobrana opłata.
 8. Pasażerowie noszący odzież wierzchnią lub na statkach pomiędzy Niemcami a Finlandią posiadający również jakikolwiek bagaż nie będą mieli wstępu do restauracji bufetowej.
 9. Spożywanie własnego jedzenia lub napojów jest zabronione w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych na pokładzie 11, chyba że chodzi o specjalne potrzeby żywieniowe lub pokarm dla niemowląt.
 10. Zwierzęta domowe nie są dozwolone w pomieszczeniach ogólnodostępnych na pokładzie i w restauracji. Zwierzęta domowe są dozwolone tylko w kabinach dla zwierząt lub na pokładzie 7. Zwierzęta muszą być trzymane na smyczy lub w klatce. Każdy właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za to, aby jego zwierzę nie przeszkadzało innym pasażerom.
 11. Na pokładzie zabronione jest posiadanie źródeł otwartego ognia (świec, kuchenek kempingowych itp.). Zabrania się używania płyt grzejnych, ekspresów do kawy, bojlerów, tosterów i innych urządzeń elektronicznych służących do przygotowywania posiłków, które zostały wniesione przez pasażera. Przedstawiciele przedsiębiorstwa żeglugowego mają prawo do tymczasowej konfiskaty wyżej wymienionych urządzeń w przypadku, gdy są one używane na pokładzie. W takim przypadku urządzenia zostaną wydane pasażerowi na 30 minut przed przybyciem na miejsce z punktu obsługi.
 12. Gotowanie lub podgrzewanie żywności w kabinach jest zabronione. Wszyscy członkowie personelu mają prawo do tymczasowej konfiskaty wszelkich urządzeń przeznaczonych do przygotowywania żywności.
 13. Palenie jest zabronione w pomieszczeniach publicznych na pokładzie statku oraz w kabinach. Palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonych, oznakowanych miejscach.
 14. Wstęp na pokład samochodowy w trakcie rejsu jest zabroniony.
 15. Opiekunowie grup są odpowiedzialni za swoją grupę i ich obowiązkiem jest kontrola przestrzegania niniejszego regulaminu.
 16. W godzinach 22:00 – 8:00 w kabinach obowiązuje cisza nocna.
 17. Zabrania się uszkadzania lub usuwania ze statku jakiegokolwiek mienia ruchomego znajdującego się w kabinach (poduszek, koców, ręczników, krzeseł lub innej własności przedsiębiorstwa żeglugowego). Wszelkie przypadki kradzieży, włamań, oszustw i innych nielegalnych działań na statku będą bez wyjątku zgłaszane na policję.
 18. Uszkodzenie jakiegokolwiek sprzętu ratunkowego lub środków bezpieczeństwa na pokładzie jest przestępstwem i będzie podlegać zgłoszeniu. Sprawca zostanie przekazany policji w momencie przybicia statku do portu.
 19. Pasażer, który uszkodził lub ukradł mienie przedsiębiorstwa żeglugowego lub spowodował inną szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Pasażerowie dzielący kabinę i podróżujący pod tym samym numerem rezerwacji są wspólnie odpowiedzialni za wszelkie szkody w kabinie lub mieniu znajdującym się w kabinie.
 20. Dla pasażerów pokładowych przewidziane są miejsca do odpoczynku. Przebywanie w jakichkolwiek innych pomieszczeniach jest zabronione.
 21. Zabrania się wyrzucania czegokolwiek za burtę.

Każdy pasażer (tj. każda osoba na pokładzie statku, która nie jest członkiem załogi) jest zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów na pokładzie statku i w terminalu, zgodnie z rozdziałem 15, art. 4 fińskiej ustawy morskiej, rozdziałem 15 art. 7 szwedzkiej ustawy morskiej, kodeksem ISPC, rozporządzeniem WE 725/2004 oraz okólnikami dotyczącymi bezpieczeństwa wydanymi przez fińskie i szwedzkie władze morskie.

27.08.2014