Ship clock

Tidtabellsändringar Helsingfors-Travemünde

Travemünde - Helsingfors & v.v.

Travemünde–Helsingfors

2018:

  • 2/4 ingen avgång
  • 3/4 ingen avgång
  • 25/6 ingen avgång

Helsingfors–Travemünde

2018:

  • 7/3 avgång från Helsingfors ankommer Travemünde 8/3 kl. 23.30
  • 31/3 ingen avgång
  • 1/4 avgång från Helsingfors kl. 17:00 ankommer Travemünde 2/4 kl. 21.30. Möjlighet finns att övernatta ombord 2-3/4. 
  • 2/4 ingen avgång
  • 23/6 avgång från Helsingfors kl. 17:00 ankommer Travemünde 24/6 kl. 21.30. Möjlighet finns att övernatta ombord 24/6-25/6. 
  • 24/6 ingen avgång

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.