Skip to content

Hållbart resande med Finnlines

Finnlines frakt- och passagerarfärjor transporterar viktiga varor över Östersjön varje dag såsom livsmedel, möbler, mediciner eller fordon. Med våra färjor reser passagerare med ett transportmedel som redan är i rörelse för godstrafik, och reser därmed på ett särskilt hållbart sätt.

Effektiv frakttransport

Finnlines bidrar i hög grad till försörjningen av länderna Sverige, Tyskland och Finland och är en av de största transportören av färskvaror på Östersjön. Cirka 90% av Finlands export och 80% av dess import transporteras till havs, och den täta linjetrafiken är särskilt viktig för bearbetade varor.

Tack vare sin stora kapacitet är en färja ett mycket effektivt transportmedel. Om de lastbilar och containrar som ryms ombord på ett av våra Star Class-fartyg skulle skickas på väg, skulle lastbilskön vara hela 4 kilometer lång och miljöpåverkan skulle vara mycket större. Förutom godset finns det plats för upp till 500 passagerare ombord på färjorna. Denna kombination av passagerar- och godstransport ökar effektiviteten ytterligare.

Utmärkelse för Finnlines

Finnlines tilldelades utmärkelsen ”Sustainable Travel Finland” av Visit Finland 2021. Sustainable Travel Finland-programmet ger resebranschens aktörer verktyg för att utveckla hållbar turism. Ett reseföretag måste gå igenom ett STF-program i 7 steg för att få utmärkelsen. Programmet är kostnadsfritt, men kräver mycket engagemang och långsiktigt arbete. Företagen måste förbinda sig till de grundläggande principerna för Sustainable Travel Finland och vidta transparenta åtgärder för att mildra negativa effekter på planeten, människor och samhället.

Minskade utsläpp – våra framgångar och mål

Att skydda miljön är en viktig del av Finnlines dagliga arbete. Vår långsiktiga strategi har redan gett anmärkningsvärda resultat. Jämfört med 2008 har vi redan minskat utsläppen från vår flotta med 30 %. Och våra mål är ännu mer ambitiösa: i enlighet med den strategi som fastställts av FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) strävar vi efter att minska de absoluta koldioxidutsläppen med minst 50 % fram till 2050.

Under de senaste åren har Finnlines investerat 500 miljoner euro i tre hybridfartyg (Finneco I, II och III) och två energisnåla last- och passagerarfärjor (Finnsirius och Finncanopus). Det pågående nybyggnationen kommer att ytterligare öka Finnlines ekoeffektivitet, eftersom fartygen kommer att utrustas med många moderna och miljövänliga tekniker som sparar energi och minskar utsläppen. Till exempel kommer litiumjonbatterier på fraktfartygen och landström på frakt- och passagerarfartygen att möjliggöra helt utsläppsfria hamnanlöp.

Superstar-fartygen Finncanopus och Finnsirius använder smart och miljövänlig teknik för att minska energiförbrukningen och avfallsproduktionen ombord och ger en utsläppsfri vistelse i hamn.

Ett miljövänligt val för passagerare

Kombinerad frakt- och passagerartrafik, högt utnyttjande av rutter och fartyg samt investeringar i en modern, miljövänlig flotta säkerställer att passagerarna reser hållbart och ansvarsfullt med Finnlines. Vi vill skapa transparens och jämförbarhet för reseutsläpp och beräknar därför passagerarspecifika CO2-värden på våra rutter Malmö-Travemünde, Kapellskär-Nådendal och Helsingfors-Travemünde sedan 2019. Finnlines angivna värden är passagerarspecifika och beräknade enligt massmetoden i EUMRV-förordningen (EN-16258). Siffrorna har verifierats av det officiella certifieringsorganet RINA.

CO2-utsläpp per passagerare på våra rutter, Finnlines MRV-siffror 2022

15

kg CO2/passagerare
Kapellskär-Nådendal

9

kg CO2/passagerare
Malmö-Travemünde

71

kg CO2/passagerare
Helsingfors-Travemünde