You are here

Tidtabellsändringar Malmö–Travemünde

Malmö–Travemünde​​​

2020

Travemünde–Malmö​​​​​​​

2020
 

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare. Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.