You are here

Tidtabellsändringar Malmö–Travemünde

Malmö–Travemünde​​​

2020

12/4–17/4 ingen avgång kl.16:00
18/4 ingen avgång kl. 13:30
19/4 ingen avgång kl. 16:00

Travemünde–Malmö​​​​​​​

2020

13/4–17/4 ingen avgång kl. 02:30
18/4 ingen avgång kl.13:30
19/4 ingen avgång kl. 16:00

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare. Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.