You are here

Tidtabellsändringar Malmö–Travemünde

Malmö–Travemünde​​​

2021

15/12-17/12  ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 16:00
18/12 ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 13:30
19/12-23/12 ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 16:00
24/12 ingen avgång från Malmö till Travemünde
25/12 ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 10:00 eller kl. 13:00
26/12-27/12 ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 16:00
28/12-31/12 ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 10:00 eller kl. 16:00

2022

1/1 ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 10:00 eller kl. 13:30
2/1-3/1 ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 16:00
4/1 ingen avgång från Malmö till Travemünde kl. 10:00 
 

Travemünde–Malmö​​​​​​​

2021

16/12 ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 02:30
17/12 ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 02:30
18/12 ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 03:00
19/12 ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 01:00
20/12
23/12  ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 02:30
24/12  ingen avgång från
 Travemünde till Malmö
25/12  ingen avgång från
 Travemünde till Malmö kl. 03:00 eller kl. 11:00
26/12 ingen avgång från
 Travemünde till Malmö kl.01:00
27/12 ingen avgång från
 Travemünde till Malmö kl. 02:30
28/12
31/12 ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 02:30 eller 10:00  

2022

1/1  ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 03:30 eller 11:00  
2/1  ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 01:00  
3/1-4/1  ingen avgång från Travemünde till Malmö kl. 02:30 eller 10:00  

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare. Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.