You are here

Tidtabellsändringar Malmö–Travemünde

Malmö–Travemünde​​​

2019

Travemünde–Malmö​​​​​​​

2019

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare. Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.