You are here

Tidtabellsändringar Malmö–Travemünde

Malmö–Travemünde​​​

  • 20/4 ingen avgång från Malmö kl. 13:30
  • 21/4 ingen avgång från Malmö kl. 16:00

Travemünde–Malmö​​​​​​​

  • 21/4 ingen avgång från Travemünde kl. 01:00
  • 22/4 ingen avgång från Travemünde kl. 02:30

Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare.  Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.