Skip to content

Bloggens hemsida

På havet, På kajen

Så gick Finncanopus sjöprov

En era är snart över, när varvstiden för Superstar-fartygen oundvikligen närmar sig sitt slut. Detta kapitels slut understryks av sjöprovet för den andra superstjärnan, Finncanopus, vars stämningar vi nu presenterar.

De som har följt vår blogg kanske kommer ihåg vad ett sjöprov innebär, eftersom vi redan i juni berättade om Finnsirius sjöprov. När vi gick till sjöprovet för stjärnsystern Finncanopus använde vi nästan samma testprogram, men vi hade lärt oss från förra gången åtminstone när det gäller mängden kaffe lastat i kökscontainern – den här gången fanns det gott om dryck.

Genomförandet av testprogrammet

Finnsirius hade testat gemensamma försök relaterade till prestandan för Superstar-fartygsklassen, såsom olika manöverprov, vilket gjorde att testprogrammet för Finncanopus sjöprov var något kortare än för sitt systerfartyg.

Från Weihai, från CMI Jinlings varv, startade resan i lugnt väder, vilket var fördelaktigt för de utomhusbullertester som stod på programmet för den första testdagen, och som utfördes med lastdäckens körbanor öppna. Finncanopus stannade en bit från kusten, men tillräckligt långt borta så att buller från varvet och staden inte påverkade bullermätningarna. Lastdäckens rampar öppnades, och fartygets egna utomhusbuller mättes. Testet är relaterat till hamnens bestämmelser om buller.

Efter den första testdagen fick vi vänta på att en höststorm som dragit in skulle passera, vilket något förlängde sjöprovet enligt den planerade tidtabellen, men så snart stormen hade passerat kunde vi fortsätta med testerna.

Under testdagarna, liksom på Finnsirius, genomfördes ett omfattande testprogram. Rökgasrenaren testades, och olika bränsleförbrukningstester relaterade till hastighet genomfördes. Även test av öppet havsankring genomfördes. Testprogrammet inkluderade även extremsituationer som black out-testet och test av obemannad maskinrum.

Dessa bilder ser man sällan, kanske aldrig igen efter detta, där Finncanopus flyter mitt på havet med alla rampar öppna.
Öppnandet av bogporten och ramparna var relaterat till hamnbullertestet. Bilderna är tagna från fartyget där bullermätningarna genomfördes.
Grimaldi-koncernens senior engineering executive Giovanni Cuomo och chefsmaskinist-machinery super intendent senior Mikael ’Micke’ Sjöblom håller ett möte i Finncanopus maskinrum.
Projektchefen för Superstar-nybyggnationerna Juha Ahia (andra från vänster) planerar det kommande hastighetstestet tillsammans med Grimaldi-koncernens Valerio Colasanti, varvsrepresentanten Jay Yu, seniora elinspektören Danut Hornea och Rinas inspektör Xuetian Qin.
Finncanopus sjöprov genomfördes i den norra delen av Östkinesiska havet, som kallas Gula havet.

Modern skeppsautomation och navigationsprecision: från mimiikor till kompasskalibrering

Förutom mätning av Finncanopus fysiska prestanda, testades och justerades skeppets automatiseringssystem under sjöprovet. I besättningens mötesrum träffade vi ämnesexperten Kalle Lindell vid ’mimikerna’. Ursäkta, vad? Är det relaterat till pantomim? Inte alls.

Kalle förklarade vad som var under arbete för tillfället. På en stor skärm visades en kontrollbild av skeppets elektriska system, en mimik. Den komplexa tekniska bilden representerade skeppets olika system med grafiska symboler och bilder.

”Modern skeppsautomation är en komplex anordning”, sammanfattade Kalle och avsatte en stund till vår blogg för att förklara vad det handlar om.

Grafisk illustration och informationsteknik är också användbart vid lastning av fartyg. Kalle tog oss till en arbetsstation där han presenterade en elektronisk lastningskalkylator utvecklad av det finska företaget Napa Oy, som kan bestämma skeppets stabilitet redan innan lasten lastas. Programvaran är kopplad till skeppets automatiseringssystem, från vilket den får realtidsdata om skeppets läge, nivåerna i olika tankar eller eventuella läckor.

Napa har också levererat en elektronisk loggbok till Superstar-fartygen, vars användning sparar tid och minskar möjligheten till mänskliga fel.

Med Kalle besökte vi också ytterdäcket för att titta på Finncanopus kompass, som genomgick viktiga kalibreringsarbeten under provturen.

”Kompassen är ju ett extremt enkelt instrument, som alla känner till redan från orienteringsövningarna i skolan”, påminde Kalle med en glimt i ögat.

”Kompassen mäter jordens magnetfälts vinkel i förhållande till fartyget, eller mer traditionellt sagt fartygets kompassriktning. Eftersom fartyget är av järn, förvrängs magnetfältet runt kompassen. Installationsplatsen, den så kallade standardbryggan, ligger utomhus ovanför den egentliga bryggan. Installationsplatsen måste vara fri från störande magnetiska föremål och förbli så under hela fartygets livstid. Inga ändringar får göras där utan en fullständig omkalibrering av kompassen.”

Wärtsiläs representant Hando Nurga och experten på marina elektriska och automatiseringssystem Kalle Lindell gick igenom skeppets elektriska systemkontrollbild, eller mimik, i den ännu något ofärdiga besättningens mötesrum på däck tio.
Kalle Lindell presenterade den i Finland utvecklade NAPA-lastningskalkylatorn, som används för att bestämma fartygets stabilitet. Lastningskalkylatorn är kopplad till fartygets automatiseringssystem, från vilket den får realtidsinformation om tankarnas nivåer, eventuella läckor och fartygets läge.
Kalle Lindell visade kompassen för Superstar-fartygen på däck tretton. ’När ett fartyg är nytt, görs en grundläggande kalibrering under provresan, där fartygets orsakade förändringar i magnetfältet minimeras med korrektionsmagneter, så att fartygets kompass alltid visar så exakt som möjligt i riktning mot den omgivande jordens magnetfält, det vill säga då pekar kompassen alltid mot norr’, berättade Kalle.

Biarbeten under sjöprovet

Även installationsarbeten för hotellsidan framskred under sjöprovet. Bland annat installerades alla kassaterminaler, det vill säga POS-systemen.

Finncanopus huvudbar, Barrel Bay, var fortfarande täckt under sjöprovet. Kassasystemen, till vänster och i mitten på bilden, installerades under sjöprovet.
Även vid diskarna i Fisherman’s Bistro installerades kassaterminaler.
Elektriker Santeri Saarinoro är med i varvets site-team och han blir Finncanopus’ electro technical officer. Under sjöprovet installerade Santeri bland annat huvudkökets utrustning.

Tillbaka i Weihai

En storm försenade Finncanopus’ planerade sjöprov med ett par dagar, och de återvände till Weihai-varvet på söndagen den 19 november. Näst på tur är de sista veckornas avslutande arbeten, efter vilket Finncanopus är planerad att påbörja resan mot Finland och Sverige före jul.

Finncanopus’ havstest och de höststormar som upplevdes under testet är nu avslutade när fartyget med besättning återigen närmar sig Weihai.
Finncanopus’ sjöprovsmanskap fick ta en gruppbild på däck vid solnedgången på söndagen den 19 november 2023.
En vacker solnedgång lyste upp Finncanopus’ återkomst till stranden.
Efter ett lyckat sjötest var det dags för fyrverkerier och blomsterutdelning. Deputy General Manager Justin Liu, Kristiina Uppala som ansvarar för passagerarkonceptet för Superstar-fartygen, och General Manager Frank Zheng.