Skip to content

Blog Category: På havet

Avslutning av Superstar-bloggserien

Fest på Superstars

Finncanopus har anlänt

Mål i sikte: kursen satt mot hemmahamnen

Mellanstopp i Las Palmas på Gran Canaria

Hamnstopp i Sydafrika

Oväntad hjälpinsats till sjöss

Övergången av ekvatorn med Finncanopus

Nyårsfirande på Finncanopus, förankrad nära Singapore

Skeppet är Lastat med Julglädje

  • 1
  • 2