Skip to content

Blog Category: På havet

Superstar fartyget har anlänt till Nådendal

Genom Gibraltarsundet till Atlanten

Suezkanalen korsad – Finnsirius seglar nu i Medelhavet

Verner arbetar på Finnsirius och stormtrivs

Hemåt: Från Gula havet till Indiska oceanen

Vi på jobbet – tre hälsningar från Finnsirius

Ett blått skepp i Gula havet