Skip to content
  • Press release

Det första hybrid-ropaxfartyget i Superstar-klassen levererat till Finnlines

Den 18 juli 2023 överlämnades det första av Finnlines två nya frakt- och passagerarfartyg, Finnsirius, till rederiet av det kinesiska skeppsvarvet China Merchants Jingling som byggt fartyget. Finnsirius ersätter ett fartyg i Star-klassen och kommer att trafikera Finnlines linje mellan Sverige, Åland och Finland med start i september i år.

Frakt- och passagerarfartyget Finnsirius levererades till Finnlines den 18 juli 2023. Foto: Finnlines Plc

Frakt- och passagerarrederiet Finnlines gör under 2023 stora investeringar i sin linje mellan Sverige och Finland via Åland genom att introducera två nybyggda hybrid-ropaxfartyg i Superstar-klassen. Rutten går mellan Kapellskär, strax utanför Stockholm, Långnäs på Åland och finländska Nådendal, och det första av de två fartygen sätts i trafik i höst.

Det första fartyget, Finnsirius, började byggas i juni 2021 på det kinesiska skeppsvarvet China Merchants Jinling i Wehai och levererades till Finnlines den 18 juli 2023. Det andra fartyget, Finncanopus, förväntas levereras i slutet av 2023. Ombord på respektive fartyg kommer lastkapaciteten öka med nästan 24 procent jämfört med fartygen i Star-klassen, till 5 200 lastmeter, och passagerarkapaciteten fördubblas från dagens 554 till 1 100 passagerare.

Finnsirius och Finncanopus ingår i Finnlines gröna investeringsprogram om 500 miljoner euro, som förutom de två hybrid-ropaxfartygen omfattar tre hybrid-rorofartyg (lastfartyg), samtliga utrustade med modern och hållbar teknik. De tre nya lastfartygen har varit i drift sedan sommaren 2022.

”Finnlines gröna nybyggnadsprogram är en massiv investering, som gynnar både våra fraktkunder och privatpassagerare, nu och i framtiden. Dessa hybrid-ropaxfartyg blir inte bara de största i Finnlines flotta hittills, utan de kommer också att transportera gods på ett mer hållbart sätt. Fartygen är till exempel utrustade med kraftfulla batteribanker och landströmsanslutning för att kunna ha nollutsläpp när de ligger i hamn. Dessutom kommer hamnverksamheten bli mer effektiv med automatisk förtöjning. Den smidiga godstrafiken i Östersjön är ryggraden i regionens ekonomier och försörjningstrygghet. Till exempel transporteras cirka 90 procent av både Sveriges och Finlands export och import på köl. Finnlines kombinerar frakt med passagerartrafik på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal och därför kommer vår investering att förbättra våra tjänster för såväl fraktkunder som passagerare”, säger Tom Pippingsköld, vd och koncernchef för Finnlines.

”Finnlines presenterar stolt det första Superstar-fartyget Finnsirius som kommer att bli vårt flaggskepp sett utifrån såväl storlek som teknik. Med de nya ropax-fartygen kommer vi att ytterligare öka våra stordriftsfördelar och kan stödja våra fraktkunder och deras möjligheter till affärsutveckling. Dessutom kommer vi att kunna erbjuda uppgraderade tjänster för passagerare, däribland flertalet restauranger, ett brett utbud av hyttkategorier, mötesrum, lounger och en stor butik”, säger Antonio Raimo, Line Manager, Finnlines.

Fakta om Finnsirius

Fartygstyp: Ro-pax
Isklass: 1A Super
Total längd: 235,6 m
Största bredd (Moulded breadth): 33,3 m
Bruttodräktighet (GT): 65 692
Dödvikt (DWT – maximal lastförmåga): 11 980
Lastmeter: 5 200
Optimal hastighet: 16,3 / 21,0 knop
Motoreffekt: 4 x 7 200 kW
Flagga: Finland
Maximalt antal passagerare: 1 100
Antal passagerarhytter: 323
Rutt: Sverige-Finland (Kapellskär-Långnäs-Nådendal)

Utsläppsreducerande teknik

Air lubrication – ett innovativt system som använder luftbubblor för att minska friktionen mellan fartygets skrov och vattnet, och därmed bränsleförbrukningen
Batteriinstallationer
Reducerade avgasutsläpp
Landströmsanslutning
Automatisk förtöjning
System för återvinning av spillvärme
System för rening av barlastvatten

Bilder

• Bild 1, Finnsirius
• Bild 2, Finnsirius and Finncanopus