Skip to content
  • Press release

Europalink åter hemma i Malmö och under svensk flagg

Pressmeddelande – 18 September 2023

Den klassiska Malmöfärjan M/S Europalink är tillbaka i Malmö och seglar åter under svensk flagg, vilket är viktigt inte minst för den svenska försörjningen i händelse av kris. Omflaggningen genomfördes vid en ceremoni den 18 september 2023 av Finnlines Line Manager Antonio Raimo, VD:n för Finnlines Ship Management AB Thomas Doepel och fartygets befälhavare Jan Isberg, tillsammans med regionstyrelsens ordförande i Skåne Carl Johan Sonesson (M).

Ropax-färjan Europalink har en lång historia i Malmö och en alldeles särskild plats i Malmöbornas hjärtan. Under de senaste åren har Europalink seglat på Finnlines linje mellan Kapellskär utanför Stockholm, Långnäs på Åland och Nådendal i Finland, då under finsk flagg. Men nu är fartyget tillbaka på linjen mellan Malmö och Travemünde i Tyskland. Och den 18 september byttes den finska flaggan mot en svensk, vilket innebär att Europalink nu åter ingår i den svenska handelsflottan.

”Det är en stor glädje för oss att få ned Europalink till Malmö igen, självklart under svensk flagg. Vi satsar nu på att öka kapaciteten på vår linje mellan Sverige och Tyskland, både för godskunder och passagerare. Finnlines kärnverksamhet har alltid varit godstransporterna, men nu inför vi även nya servicekoncept för passagerarna på våra olika linjer. Linjen mellan Nådendal i Finland och Kapellskär utanför Stockholm har varit först ut, men vi vill nu även uppgradera linjen mellan Malmö och Travemünde”, säger Antonio Raimo, Line Manager, Finnlines.

”Vi strävar alltid efter att vara ett lokalt rederi trots att vi är en stor koncern. Genom att flagga svenskt säkerställer vi att vi kan få kunnig personal. Vi räknar med att ungefär hundra arbetstillfällen tillkommer”, säger Thomas Doepel, VD för Finnlines Ship Management AB.

”Jag vill hälsa Europalink varmt välkommen tillbaka till Malmö och Skåne, och har med glädje hjälpt till med att flagga om henne idag. Sverige har en relativt liten andel av handelsflottan i eget register, jämfört med de övriga nordiska länderna. Det gör det svårare att bibehålla försörjningen i händelse av kris. Därför är det mycket positivt att Finnlines tar ansvar för att samtliga fartyg på deras linje mellan Malmö och Tyskland är svenskflaggade”, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Europalink byggdes 2007 av det italienska skeppsvarvet Fincantieri och har sedan dess i olika omgångar hunnit angöra Sverige, Tyskland, Finland, Polen, Italien och Grekland.

Europalink har dock en alldeles speciell relation till Malmö, eftersom linjen Malmö-Travemünde var den första som fartyget sattes in på 2007-2009. Europalink har sedan även återvänt till Malmö under 2018-2021. Finnlines övriga fartyg på linjen mellan Malmö och Travemünde är för närvarande M/S Finntrader, M/S Finnpartner och M/S Finnfellow.

Skeppsfakta, M/S Europalink

Fartygstyp: Ro-pax (roropassagerarfartyg)
Byggd: 2007
Längd: 218 meter
Bredd: 30 meter
GT: 46124
DWT: 9184
Lastmeter: 4200
Hyttplatser: 500
Fart: 25 knop

För mer information, kontakta:

Antonio Raimo, Line Manager, Finnlines Plc
antonio.raimo@finnlines.com, +46 707250380

Thomas Doepel, CEO Finnlines Ship Management AB
thomas.doepel@finnlines.com, +358 505654273

För fler bilder och andra förfrågningar:

communications@finnlines.com

Om Finnlines:

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien.