Skip to content
  • Press release

Finncanopus dop fullbordade Finnlines gröna investeringsprogram om totalt 500 miljoner euro

Finncanopus anlände till Nådendal i Finland den 11 februari och döptes den 14 februari 2024. Foto: Finnlines.

PRESSMEDDELANDE – 14 FEBRUARI 2024 15:55

FacebookLinkedInTwitterLadda ned som PDF

Finncanopus, det andra av Finnlines två hybriddrivna frakt- och passagerarfartyg i Superstarklassen, döptes i Nådendal idag. Finnlines gröna investeringsprogram om 500 miljoner euro är därmed fullbordat. Valet av Katariina Nurmi, som representerar DB Schenker, till fartygets gudmor symboliserar Finnlines engagemang för att upprätthålla ett pålitligt och effektivt logistiknätverk som skapar en solid grund för tillväxt för bolagets fraktkunder och även gör det möjligt för Finnlines och dess samarbetspartners att växa sig starkare tillsammans.

De senaste två åren har varit starten på ett nytt kapitel i Finnlines mer än 75-åriga historia. Med sitt gröna investeringsprogram om 500 miljoner euro har Finnlines tagit steget in i hybrideran. Dopet av rederiets andra hybridropaxfartyg Finncanopus, idag den 14 februari 2024, markerade investeringsprogrammets fullbordan. I enlighet med traditionen krossades en flaska champagne mot fartygets skrov av dess gudmor Katariina Nurmi, maka till Petteri Nurmi som är VD för DB Schenker Cluster Nordics.

Den mytomspunna champagneflaskan symboliserar en önskan om lycka och goda vindar för fartyget, dess besättning och passagerare. Men även valet av Katariina Nurmi som Finncanopus gudmor är högst symboliskt. Det står för Finnlines ambition att vara den stabila basen i ett effektivt logistiknätverk, som främjar Finlands och Europas handel och industriella utveckling, möjliggör ekonomisk tillväxt för Finnlines kunder, och även gör det möjligt för Finnlines och dess nätverk av partners inom logistiksektorn att växa sig starkare tillsammans.

Inom ramen för sitt gröna investeringsprogram har Finnlines välkomnat fem nybyggda fartyg, alla utrustade med toppmodern miljövänlig teknik. Tre hybridrorofartyg (lastfartyg) sattes i drift under sommaren 2022. Finnsirius, som är det första hybriddrivna ropaxfartyget i rederiets Superstarklass, sattes i trafik mellan Finland och Sverige i september 2023. Dess systerfartyg, Finncanopus, tas i drift den 16 februari 2024. De två fartygen är de största i Finnlines flotta, vart och ett med 5 200 lastmeter och certifierade för att transportera upp till 1 100 passagerare.

”Finnlines har gjort massiva investeringar i hållbar teknik och positionerat sig på ett framgångsrikt sätt. Våra investeringsprogram är i linje med Grimaldi-gruppens strategi som syftar till att förbättra den operativa effektiviteten och att minska CO2-utsläppen. De nya fartygen stödjer kunderna i deras omställning mot hållbarhet och miljöansvar. Jag är stolt över att välkomna Finncanopus, och Finnlines har nu stora förväntningar på sommarsäsongen eftersom vi har två identiska, helt nya, fartyg i trafik på linjen mellan Finlands fastland, Åland och Sverige”, säger Tom Pippingsköld, VD och koncernchef för Finnlines.

”Finncanopus och hennes systerfartyg Finnsirius visar vårt engagemang för att tillhandahålla hållbara transporttjänster i toppklass till både våra fraktkunder och passagerare. Vårt andra hybridropaxfartyg kommer att göra det möjligt för Finnlines att växa sig ännu starkare tillsammans med våra nätverkspartners. Dessutom är Finnlines tidtabeller skräddarsydda för att passa såväl fraktkunder som passagerare på alla tre destinationer”, säger Antonio Raimo, linjechef på Finnlines.

Finncanopus kommer nu att ansluta sig till Finnsirius på sträckan Sverige–Åland–Finland (Kapellskär–Långnäs–Naantali), med avgång från Kapellskär på morgonen och från Nådendal på kvällen. Hon kastar loss för sin jungfruresa från Kapellskär den 16 februari 2024. Imorgon, den 15 februari anlöper Finncanopus terminalen Stadsgården i Stockholm vid Fotografiska för att välkomna passagerare ombord. Representanter för press och media hälsas välkomna att delta. Läs mer här.

Fakta om Finncanopus

Fartygstyp: Ro-pax (roropassagerarfartyg)
Isklass: 1A Super
Total längd: 235,6 m
Största bredd (Moulded breadth): 33,3 m
Bruttodräktighet (GT): 65 692
Dödvikt (DWT – maximal lastförmåga): ~ 11 900
Lastmeter: 5 200
Optimal hastighet: 16,3 / 21,0 knop
Motoreffekt: 4 x 7 200 kW
Flagga: Finland
Maximalt antal passagerare: 1 100
Antal passagerarhytter: 323
Rutt: Sverige-Åland-Finland (Kapellskär-Långnäs-Nådendal)

Utsläppsreducerande teknik

Air lubrication – ett innovativt system som använder luftbubblor för att minska friktionen mellan fartygets skrov och vattnet, och därmed bränsleförbrukningen
Batteriinstallationer
Reducerade avgasutsläpp
Landströmsanslutning
Automatisk förtöjning
System för återvinning av spillvärme
System för rening av barlastvatten

Kontaktpersoner:

Tom Pippingsköld, vd och koncernchef, Finnlines Plc
tom.pippingskold@finnlines.com, +358 40 519 5041

Antonio Raimo, linjechef, Finnlines Plc
antonio.raimo@finnlines.com, +46 70 725 0380

För fler foton och övriga frågor, kontakta Finnlines kommunikationsavdelning:

communications@finnlines.com

Om Finnlines:

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön ochBiscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet,Västafrika, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Upplev äkta havs- och skärgårdsanda. Vi erbjuder ett flertal avgångar till Tyskland, Finland och Åland varje dag. Du reser hållbart, eftersom vi säkerställer en smidig leverans av varor mellan länderna. Vi är stolta över att presentera Finnsirius och Finncanopus, de ljusaste stjärnorna på vår rutt Sverige-Finland, som debuterar 2023 och 2024.

Finnlines passagerartjänster Sverige

Kontakter

Sanna Persson

Sanna Persson

PRESSKONTAKTPR consultantsap@ehrenbergsoerensen.com+45 31 41 87 85