Skip to content
  • Press release

Finnlines delårsrapport januari – mars 2024

Finnlines VD Tom Pippingsköld kommenterar delårsrapporten:

”Årets första kvartal var utmanande men Finnlines lyckades navigera sig igenom hinder som höga räntor, inflation, geopolitisk oro och en avmattning i den ekonomiska tillväxten i Europa. Flera politiska strejker i februari och en fyra veckor lång strejk i mars-april ledde till att Finnlines resultat sjönk markant. Resultatet tyngdes också av startkostnaderna för två nya frakt- och passagerarfartyg. Det var dock med stor glädje som vi i mitten av februari kunde presentera det andra Superstar-fartyget Finncanopus för fraktkunder, media, passagerare och andra intressenter.

Finnlines-koncernens omsättning under januari-mars 2024 uppgick till 162,2 (163,1 år 2023) miljoner euro. Resultatet före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, uppgick till 30,1 (45,5) miljoner euro.

Under rapportperioden transporterade Finnlines 184 000 containerenheter, 27 000 personbilar och 285 000 ton massgods. Totalt reste 153 000 passagerare med oss och fritidsresandet ökade markant på linjen mellan finska fastlandet, Åland och Sverige efter att de två Superstar-fartygen sattes in i trafik. Förväntningarna inför sommarsäsongen är således höga.

Sjöfarten har inkluderats i systemet för utsläppshandel, Emissions Trading Scheme (ETS), från och med början av 2024. Syftet med systemet är att bekämpa klimatförändringarna och rederierna debiteras därför för utsläpp av växthusgaser. Finnlines försöker minska kostnadseffekterna för sina kunder på samma sätt som tidigare när liknande bestämmelser har trätt i kraft, och ETS-avgiften granskas kvartalsvis.

Efter rapportperioden öppnade Finnlines en ny linje mellan Malmö och Świnoujście den 10 april. Den nya RoPax-tjänsten säkrar en viktig fraktrutt på södra Östersjön och en viktig förbindelse för många polska pendlare som arbetar i Sverige. Varje sjöförbindelse stärker banden mellan länder och ökar också försörjningstryggheten.

Framtidsutsikterna för den globala ekonomin varierar, men förbättras gradvis och väntas bli ljusare under andra halvåret 2024. Inflationen har fallit och det verkar som om centralbankerna kommer att börja sänka räntorna, vilket bör stimulera privat konsumtion, industriell aktivitet och handel.

Finnlines verkar på starkt konkurrensutsatta marknader men har förnyat sin flotta med moderna klimatvänliga fartyg. Under de senaste åren har vårt ruttnätverk utökats i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten och vi kan erbjuda globala godstransporter via Grimaldis nätverk. Vi strävar efter operativ excellens och hållbar sjöfart, vilket kommer att hjälpa oss och våra kunder att växa. Resiliens, förmågan att anpassa sig, är vår styrka och gör att vi snabbt kan återhämta oss och återställa vår lönsamhet.”

För mer information, kontakta:

Tom Pippingsköld, President and CEO, Finnlines Plc
tom.pippingskold@finnlines.com+358 40 519 5041

För foton och andra frågor:

communications@finnlines.com

Om Finnlines:

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien.