Skip to content
  • Press release

Finnlines har avgått från Malmö på sin nya rutt till Świnoujście

Finnlines Plc, Pressmeddelande, Helsingfors, 10 april 2024

Rederiet Finnlines tillkännagav nyligen lanseringen av en ny färjelinje mellan Malmö och Świnoujście i Polen med första avgång idag den 10 april. Därmed utökar Finnlines sitt ruttnätverk och har nu förbindelser till över 20 hamnar i Europa.

Foto: Copenhagen Malmö Port.

Finnlines Finnfellow avgick idag klockan 10.15 för första gången på sin nya rutt från Malmö till Świnoujście i Polen. Färjan kommer att trafikera rutten dagligen i båda riktningarna, på morgonen från Malmö och med kvällstrafik från Świnoujście.

”Vi har förberett lanseringen av denna nya linje under en längre tid och det är stort och glädjande att se Finnfellow sätta kurs mot Świnoujście. Detta är en betydelsefull möjlighet för oss att utöka våra tjänster och genom att utnyttja vår expertis och kapacitet är vi fast beslutna att främja frakt- och passagerartjänsterna i södra Östersjöregionen”, säger Antonio Raimo, Line Manager, Finnlines.

I och med Finnlines nya linje till Polen expanderar rederiet sin verksamhet i regionen då de under nästan 30 år bedrivit framgångsrik verksamhet på rutten mellan Finland och Polen. Finnlines utökar nu sitt linjenät på denna viktiga marknad genom att ansluta Västpommern i Polen till Malmö, Sveriges tredje största stad. Malmö erbjuder bekväma förbindelser till andra delar av Sverige samt till Danmark. Finnlines har haft trafik från Malmö sedan 2002 och utöver den nya Polenrutten erbjuder rederiet också dagliga linjeturer till Travemünde i Tyskland.

 ”Lanseringen av vår frakt- och passagerarservice mellan Malmö och Świnoujście säkrar en viktig handelsväg i den södra Östersjökorridoren och stärker vår position på Östersjön ytterligare. Vi förväntar oss en fortsatt hög tillväxttakt i såväl fraktvolymer som passagerarresor”, säger Tom Pippingsköld, Finnlines VD.

Daglig tidtabell:

Avgång                                

Malmö 10:15   -> Świnoujście 19:00
Świnoujście 21:30 -> Malmö 06:30

Fakta om Finnfellow:

Fartygstyp: roropassagerarfärja (ro-pax)
Byggår: 2000
Längd: 188,3 m
DWT (dödvikt): 7 267
GT (bruttodräktighet): 33 724
Lastmeter: 3 099
Maximalt antal passagerare: 440

För mer information:

Antonio Raimo, Line Manager, Finnlines Plc
antonio.raimo@finnlines.com, +46 70 725 0380

För fler bilder och andra förfrågningar:

communications@finnlines.com

Om Finnlines Plc

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, Nord- och Sydamerika samt Asien och Australien.