Skip to content
  • Press release

Finnlines har lämnat sitt bokslut för 2022

Finnlines Plc, Press release, Helsinki, 28 February 2023

Photo: Mike Louagie

Finnlines VD Tom Pippingsköld kommenterar bokslutet:

“Finnlineskoncernen omsatte 736,1 miljoner euro under januari-december 2022, en ökning med 27 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för perioden blev 133,3 miljoner euro (74,7 2021). Vinsten före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, uppgick till 221,2 miljoner euro (160,3 2021). Såväl den globala som den finska ekonomin har drabbats av kriget i Ukraina, accelererande inflation, högre låneräntor och energikostnader som skjutit i höjden. I betraktande av denna ekonomiska instabilitet, har fraktvolymerna varit ganska så tillfredsställande under 2022. Finnlines transporterade 750 000 containerenheter, 138 000 personbilar, och 648 000 privat- samt affärsresenärer.

Efter att tre nya hybrid-rorofartyg i Eco-klassen satts in på rutten Östersjön-Nordsjön-Biscayabukten, har flera fartyg flyttats till andra rutter. Några förändringar genomfördes redan i samband med beslutet att upphöra med all verksamhet i Ryssland tidigt i mars. Det har medfört att Finnlines idag bättre kan möta kundernas önskemål beträffande kapacitet och kan erbjuda tillfredsställande frekvens på alla linjer.

De tre nya enorma hybrid-rorofartygen är utrustade med spjutspetsteknik och erbjuder kunderna både stordriftsfördelar och reducerad miljöpåverkan. I juli öppnade Finnlines också en ny godslinje mellan Rosslare på Irland och Zeebrügge i Belgien, som utgör en viktig länk mellan Irland och den europeiska kontinenten inklusive Nordeuropa. Denna linje togs mycket väl emot av marknaden och därför ersattes snabbt det första mindre roro-fartyget med ett större fartyg med närapå 4200 lastmeter för gods.

Den andra delen av nybyggnadsprogrammet, som omfattar två ropax-färjor i Superstar-klassen, har förlöpt väl i Kina. Båda fartygen har sjösatts och de väntas levereras under tredje respektive fjärde kvartalet 2023. De kommer att sättas in mellan Sverige och Finland på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal. Medan andra färjerederier lagt ned linjer, är Finnlines förvissat om att det medför många fördelar för kunderna att kombinera gods- och passagerartransporter.

Superstar-fartygen kommer att öka gods- och passagerarkapaciteten med 30 respektive 50 procent på rutten mellan Sverige och Finland, och kommer även att erbjuda en högre servicenivå jämfört med de två nuvarande fartygen. Finnlines fortsätter att fokusera på godstransporter, men ska nu även på denna linje vända sig till bredare passagerarsegment, däribland fotpassagerare. De moderna ropax-färjorna i toppklass blir ett attraktivt alternativ för såväl Ålandsbor, som är beroende av regelbundna färjeförbindelser, som för resenärer från Sverige och Finland.

Världen är beroende av sjöfart och pålitliga transporttjänster till sjöss. Finnlines investerar kontinuerligt i nya fartyg som tillför kapacitet till trafiken i Östersjön, Biscayabukten och Nordsjön. Vi investerar också i miljöteknik för att uppfylla EU:s och IMO:s regelverk och reducera klimatavtrycket och andra utsläpp ännu mer effektivt än vad som kan göras med tidigare tekniska lösningar på de äldre fartygen. När nu Finnlines flotta växer, tillkommer 200 nya jobb på fartyg som seglar under finländskflagg. Finnlines är väl förberett för att med en hållbar fartygsflotta betjäna våra kunder under 2023 och många år framöver.”

Attachment:More information:
Tom Pippingsköld, President and CEO, Finnlines Plc
tom.pippingskold@finnlines.com, +358 40 519 5041

Other enquiries:
communications@finnlines.com

Finnlines Plc

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, samt Nord- och Sydamerikas Atlantkust.