Skip to content
  • Press release

Finnlines har sjösatt sitt andra nya Superstar RoPax-fartyg – säkerställer ett mer hållbart alternativ för resor och transport av gods

Finnlines Plc, Pressmeddelande, Helsingfors, 30 december 2022

Cirka 90 procent av den svenska och finska exporten och importen sker med fartyg. Finnlines nya frakt- och passagerarfartyg i Superstar-klassen kommer att säkerställa ett mer hållbart alternativ för resor och transport av gods.

Finnlines RoPax-nybyggnadsprogram fortskrider väl. Det andra Superstar-fartyget, Finncanopus, sjösattes vid China Merchants Jinling Shipyard i Weihai den 30 december. Det första fartyget, Finnsirius, sjösattes i augusti 2022.

De nya frakt- och passagerarfartygen i Superstar-klassen kommer att trafikera sträckan Kapellskär- Långnäs– Nådendal mellan Sverige, Åland och Finland i 2023.

”Regelbunden och pålitlig godstrafik i Östersjön är ryggraden i regionens ekonomier och nationella försörjningstrygghet. Sjöfartsbron mellan Sverige och Finland är en av de tre förbindelserna till Finland som är viktig för handel och industri. Cirka 90 procent av den svenska och finska exporten och importen sker till sjöss, därför är våra tjänster mycket viktiga för våra kunder. Att öka frakt- och passagerarkapaciteten och förbättra passagerarnas komfort på sträckan stärker vår service”, säger Tom Pippingsköld, VD och koncernchef för Finnlines.

Fokus på hållbarhet

Superstar-fartygen är byggda med en innovativ teknik vilket gör dem utsläppsreducerande och miljöanpassade. Luftsmörjningssystemet skapar luftbubblor, vilket sänker friktionen och det hydrodynamiska motståndet. Landströmsförsörjningen kommer att utgöra en alternativ energikälla och det kommer inte att vara nödvändigt att köra hjälpmotorer, vilket minskar utsläpp och buller. En kraftfull batteribank kommer att laddas i hamn och generera kraft till havs. Tvåväxlade reduktionsväxlar förbättrar framdrivningseffektiviteten och sparar bränsle.

Miljövänliga oljor kommer att användas i bogpropeller, fenstabilisatorer och i lasttillträdesutrustning.

Gröna värden har varit i fokus vid konstruktionen av fartygen. Intelligent LED-belysning och smarta ventilationssystem sparar energi genom att automatiskt justera belysningen och luftkonditioneringen i hytterna. Hänsyn tas till energiåtgången även vid valet av fartygets utrustning och inredning, till exempel genom att man använder sig av möbler som är tillverkade av återvunna material. Trycksaker som menyer, reseprogram och prislistor ersätts av självbetjäningsstationer med digitala skärmar och av appar. Lokala leverantörer kommer dessutom att gynnas när man väljer sortimentet i ombordbutikerna och beställer catering, vilket medför att transporterna blir kortare.

”Innovativ teknik säkerställer att människor och varor transporteras pålitiligt och hållbart. Finnlines är beredda att följa nya föreskrifter och möta nya utmaningar”, säger Tom Pippingsköld.

De nya fartygen kommer att trafikera Sverige, Åland och Finland på sträckan Kapellskär- Långnäs- Nådendal. Fartygen ska säkerställa ett mer hållbart alternativ för resor och transport av gods.

Båda fartygen har kapacitet för 1 100 passagerare, vilket är dubbelt så mycket jämfört med de nuvarande fartygen på rutten. Godskapaciteten ökar från cirka 4 000 meter till 5 200. De nya fartygen är en del av rederiets investeringsprogram om totalt 500 miljoner euro.

Superstar RoPax-fartyg / Finncanopus och Finnsirius

  • Beräknat trafikinträde hösten 2023 på sträckan Kapellskär-Långnäs-Nådendal
  • Lastkapacitet 5 200 meter, motsvarar 250 lastbilar och 200 personbilar
  • Passagerare: 1 100
  • Passagerarhytter: 323
  • Besättningshytter: 64

Mer information om fartygen:

Finnlines invests heavily in passenger traffic with two new ro-pax vessels for the route between Sweden and Finland


För mer information, kontakta:

Tom Pippingsköld, President and CEO, Finnlines Plc
tom.pippingskold@finnlines.com, +358 40 519 5041

För fler bilder och andra förfrågningar, kontakta:

communications@finnlines.com

Finnlines Plc

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, samt Nord- och Sydamerikas Atlantkust.