Skip to content
  • Press release

Finnlines nya frakt- och passagerarfartyg kommer att segla under finsk flagg – 200 nya fasta jobb erbjuds och rekryteringen börjar omedelbart

Finnlines Abp, Pressmeddelande, Helsingfors den 22 december 2022

För Finlands handel, industri och försörjningstrygghet är det livsviktigt att ha fungerande godstrafik över Östersjön. Exempelvis fraktas cirka 90 procent av både Sveriges och Finlands export och import på köl.

Finnlines och Sjömans-Unionen har nått ett förhandlingsresultat som säkerställer att Finnlines frakt- och passagerarfartyg, d.v.s. ropax-fartyg, i Superstarklassen, som börjar trafikera år 2023, kommer att segla under finsk flagg.

De nya fartygen erbjuder 200 fasta jobb och sysselsätter dessutom ett stort antal säsongsanställda.

”För Finlands handel, industri och försörjningstrygghet är det livsviktigt att ha fungerande godstrafik över Östersjön. Exempelvis fraktas cirka 90 procent av både Sveriges och Finlands export och import på köl. Jag är nöjd med förhandlingsresultatet och att Finnlines nya Superstar ropax-fartyg kommer att segla under finsk flagg och sysselsätta finländska sjöfarare”, konstaterar Kenneth Bondas, ordförande för Sjömans-Unionen.

Finnlines är en stor arbetsgivare för sjöfarare i Finland. Av rederiets nästan 1 000 sjöfarare är över 700 finländare. Flottan består av 23 fartyg, varav 18 seglar under finsk flagg.

Rekryteringen börjar omedelbart

Avtalet skapar 200 fasta jobb för finländska sjöfarare och även jobb för säsonganställda. Rekryteringen av personal för de nya fartygen börjar omedelbart.

”Vi värdesätter det specialkunnande som de finländska sjöfararna har och samtidigt kan vi garantera alla våra kunder, såväl passagerare som fraktkunder, en finsk produkt av hög kvalitet. Den finska flaggan säkerställer högklassiga frakttjänster och den bästa resekomforten. Vi kommer att lansera ett alldeles nytt servicekoncept och för att vi skall kunna implementera det, börjar vi rekrytera i god tid”, säger Marco Palmu, ansvarig för Finnlines passagerartrafik.

De nya ropax-fartygen kommer att trafikera mellan Finland, Åland och Sverige på rutten Nådendal–Långäs–Kapellskär. Fartygen säkerställer ett mer hållbart alternativ för resande och frakttransport.

Passagerarkapaciteten på båda fartygen är 1 100, d.v.s dubbelt så mycket som på de nuvarande fartygen på rutten. Även fraktkapaciteten ökar från ca 4 000 lastmeter till 5 200. De nya ropax-fartygen är en del av Finnlines investeringsprogram om 500 miljoner euro.

Superstar ropax / Finnsirius och Finncanopus
  • Fartygen förväntas börja trafikera under hösten 2023  på rutten Nådendal–Långäs–Kapellskär
  • Fraktkapacitet 5 200 meter, utrymme för 250 långtradare  och 200 personbilar
  • Passagerarkapacitet 1 100
  • 323 passagerarhytter
  • 64 besättningshytter
Ytterligare information of fartygen kan du läsa här:

Finnlines invests heavily in passenger traffic with two new ro-pax vessels for the route between Sweden and Finland

Mer information (på finska och engelska):

Heidi Österberg, kommunikationschef, Finnlines Abp

heidi.osterberg@finnlines.com, +358 50 565 5358

Finnlines

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, samt Nord- och Sydamerikas Atlantkust