Skip to content
  • Press release

Pressinbjudan: Välkommen att närvara vid invigningen av M/S Finncanopus den 15 februari

Finnlines nya fartyg Finncanopus är på väg från varvet i Kina och kommer vid ett unikt tillfälle den 15 februari att anlöpa terminalen Stadsgården i Stockholm vid Fotografiska. Finncanopus kommer under dagen att välkomna passagerare och media innan hon dagen därpå ansluter till sitt systerfartyg Finnsirius på rutten Kapellskär–Långnäs–Nådendal mellan Sverige och Finland via Åland.

Finncanopus och systerfartyget Finnsirius, som debuterade på rutten i september förra året och lovordats för sin smarta och eleganta design, är Finnlines klarast lysande stjärnor. Tillsammans sätter de en helt ny standard för frakt- och passagerartrafik i Östersjön, på rutten Kapellskär–Långnäs–Nådendal mellan Sverige och Finland via Åland.

Finncanopus och Finnsirius ingår i Finnlines gröna nybyggnadsprogram, som omfattar fem nya hållbara fartyg om totalt 500 miljoner euro. Ambitionen är att förbättra servicen för både fraktkunder och passagerare, erbjuda en ny standard för resor till Åland och Finland och förändra synen på ”Finlandsfärjan”.

Representanter för press och media hälsas välkomna att delta.

Preliminärt program för dagen:

Runt 10.00 – M/S Finncanopus anlöper Sverige och Stockholm för första gången

Mellan 13.00-15.00 – Runt 150 personer ur Finnlines kundklubb anmälda till välkomstdrink och rundvisning

16.30-18.00 – Speciell pressvisning med utrymme för enskilda intervjuer med Finnlines ledning: Tom Pippingsköld, President and CEO, Antonio Raimo, Line Manager, Merja Kallio-Mannila, Commercial Director, Marco Palmu, Head of Passenger Services, Stefan Karell, Captain M/S Finnsirius och Kristiina Uppala, Head of Customer Service.

18.00-21.00 – Invigningsfest

Anmälan är obligatorisk, via länk eller till sap@ehrenbergsoerensen.com senast den 13 februari.

För mer information om programmet den 15/2 och praktiska detaljer, kontakta:

Sanna Persson, sap@ehrenbergsoerensen.com, +45 31 41 87 85

För bilder och andra förfrågningar rörande Finnlines, kontakta:

communications@finnlines.com

Om Finnlines:

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön ochBiscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskiltutpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet,Västafrika, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien.