You are here

21.09.2020Passagerartrafik

Det är tryggt att resa med färja

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har man på finska fartyg framgångsrikt lyckats undvika spridning av viruset. THL:s ledande sakkunnig Jari Jalava konstaterar att det inte fastställts smittkedjor på färjor, utan endast enskilda fall.


Flera åtgärder för att säkerställa hälosäkerheten
”I hamnarna och ombord på fartygen har man tagit omfattande åtgärder för att hindra coronaviruset från att spridas, passagerarnas trygghet är rederiernas främsta prioritet. Alla rederier som opererar från Finland har förbundit sig till att reglera passagerarmängden till 50–75 % av fartygets kapacitet.” konstaterar Jarkko Saarimäki, överdirektör för transportsystemtjänster vid Transport och kommunikationsverket Traficom. 


Rederierna har förberett sig till en säker och gradvis återvändning av passagerartrafik. För att hindra spridning av viruset och säkerställa passagerarnas hälsosäkerhet har det tagits i bruk specialåtgärder, som innebär t.ex. effektivering av städning och desinficering, samt säkerhetsavstånd i terminaler och på fartyg. Resenärer påminns regelbundet om säkerhetsavstånden och handhygien ombord och i hamnen, och det erbjuds möjlighet att tvätta och desinficera händerna. Resenärer rekommenderas använda ansiktsmasker under båtresan i situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd.

Rederierna i Finland,Press­meddelanden, 19/9 2020

Läs mer om våra försiktighetsåtgärder ombord på Finnlines fartyg