Skip to content

Föreskrifter ombord

FINNLINES REGLER FÖR PASSAGERARE

Syftet med dessa föreskrifter är att säkerställa allmän säkerhet och en trevlig miljö ombord. Fartygets kapten har alltid högsta ansvar i frågor som rör säkerheten för människoliv, fartyget och lasten. Alla passagerare ska följa rederiets föreskrifter och instruktioner från fartygspersonalen.

 1.  Varje passagerare måste ha ett giltigt boardingkort. Passagerare måste kunna bekräfta sin identitet om fartygspersonal uppmanas att göra det.
 2. Passagerarna måste ha med sig alla nödvändiga resehandlingar. Om en passagerare har otillräckliga rese- eller andra handlingar och detta medför merkostnader eller annan olägenhet för rederiet, är passageraren skyldig att stå för dessa kostnader.
 3. Säkerhetskontroll: Alla passagerare, fordon, bagage och handbagage kan genomgå en säkerhetskontroll, antingen i terminalområdet i avgångshamnen eller ombord. Om en passagerare vägrar att gå igenom en säkerhetskontroll kan hans eller hennes ombordstigning förhindras och myndigheterna kommer att informeras.
 4. Om en passagerare orsakar störning kan hans eller hennes ombordstigning förhindras, eller så kan han eller hon avlägsnas från fartyget i nästa hamn.
 5. En person som äventyrar fartygets säkerhet, eventuella passagerare eller någon i personalen kan personen tas i förvar.
 6. Förtäring av alkohol som tas med från land eller köps i ombordbutiken är förbjuden ombord. Att inte följa denna regel kommer att leda till att de alkoholhaltiga dryckerna konfiskeras.
 7. Maten som serveras i bufférestaurangen ombord är endast avsedd för konsumtion i restaurangens lokaler. En avgift kommer att tas ut för all mat som tas bort från bufférestaurangen.
 8. Passagerare som bär ytterplagg och bagage ombord i bufférestaurangen på fartygen mellan Tyskland och Finland kommer inte att tillåtas inträde.
 9. Förtäring av egen mat eller dryck är inte tillåten inomhus och utomhus på däck 11 exklusive specialkost eller barnmat.
 10. Husdjur är inte tillåtna i de allmänna utrymmena ombord eller i restaurangen. Husdjur är endast tillåtna i husdjurshytterna eller på däck 7. Husdjur måste hållas kopplade eller i bur. Varje djurägare är ansvarig för att se till att hans eller hennes husdjur inte stör andra passagerare.
 11. Öppna lågor (ljus, campingspisar, etc.) är förbjudna ombord. Det är förbjudet att använda kokplattor, kaffemaskiner, vattenkokare, brödrostar och andra elektroniska apparater avsedda för att tillaga mat som passageraren tagit med sig. Representanter för rederiet har rätt att tillfälligt konfiskera ovan nämnda enheter om de används ombord. I detta fall kommer enheterna att lämnas tillbaka till passageraren 30 minuter före ankomst från infodisken.
 12. Det är förbjudet att laga eller värma mat i hytterna. Alla ombordsanställda har rätt att tillfälligt beslagta all utrustning avsedd för matlagning.
 13. Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen ombord på fartyget och i hytterna. Rökning är endast tillåten på anvisade, markerade platser.
 14. Tillträde till bildäck är inte tillåtet under resan.
 15. Gruppledare ansvarar för sin grupp och det är deras skyldighet att övervaka att dessa bestämmelser följs.
 16. Störande ljud i hyttavdelningarna är förbjudet mellan 22:00 och 08:00.
 17. Det är förbjudet att skada eller ta bort lös egendom från fartyget i hytterna (kuddar, filtar, handdukar, stolar eller annan egendom som tillhör rederiet). Alla stölder, inbrott, bedrägerier och annan olaglig verksamhet ombord kommer att rapporteras till polisen utan undantag.
 18. Att skada livräddnings- eller säkerhetsutrustning ombord är ett brott och kommer att rapporteras. Gärningsmannen kommer att överlämnas till polisen när fartyget lägger till.
 19. En passagerare som har skadat eller stulit rederiets egendom eller orsakat annan skada är skyldig att ersätta denna skada. Passagerare som delar hytt och reser under samma bokningsnummer är gemensamt ansvariga för eventuella skador på sin hytt eller egendom i hytten.
 20. Det finns vilomöjligheter för däckspassagerare. Det är förbjudet att bosätta sig i någon annan lokal.
 21. Det är förbjudet att kasta något överbord.

Varje passagerare (dvs. varje person ombord på fartyget som inte är medlem av besättningen) är skyldig att följa ovanstående bestämmelser ombord på fartyget och i terminalen, i enlighet med den finska sjölagen, 15 kap. 4 §; sjölagen 15 kap 7 §; ISPC-koden; EG-förordning 725/2004; samt cirkulärskrivelser om säkerhet från finska och svenska sjöfartsmyndigheter.

27.08.2014