Skip to content
natur finland

Skön natur

Visste du att människor som regelbundet vistas ute i naturen är friskare och lyckligare? Redan en kvarts promenad i skogen har visat sig sänka blodtrycket och ge en lägre puls. Utomhusvistelse hjälper dig att glömma den jäktiga vardagen och återhämta dig från stress – vilket bra recept för semestern.!

Naturupplevelser i Tyskland och Finland

Tyskland erbjuder fantastiska möjligheter till friluftsliv. Bilresenären kan lätt planera in naturupplevelser i semesterprogrammet eftersom cirka 11,4 miljoner hektar, alltså en tredjedel av landets yta, består av skog. I Finland är andelen skog ännu större: 22,2 miljoner hektar, allt som allt 73 procent av landets areal. Finland är ett av de skogrikaste länderna i världen.

Tyskland

16 nationalparker

Kända är bl.a. Vadehavet i Schleswig-Holstein och Nationalparken Harz.

Läs mer > europarc-deutschland.de

Aland

Finland

16 nationalparker

Kända är bl.a. Vadehavet i Schleswig-Holstein och Nationalparken Harz.

Läs mer > europarc-deutschland.de