Skip to content

Transportvillkor

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE SAMT MEDFÖLJANDE FORDON I PASSAGERARTRAFIKEN HOS OY FINNLINES AB OCH REDERI AB NORDÖ-LINK

1. TRANSPORTAVTAL: VILLKOR OCH PARTER

Oyj Finnlines Ab, Helsingfors, Finland är fraktföraren på rutterna Helsingfors – Travemünde och Nådendal – Långnäs – Kapellskär. På rutten Malmö–Travemünde är fraktföraren Rederi Ab Nordö-Link, Malmö, Sverige.

(Oyj Finnlines Ab och Rederi Ab Nordö-Link, är båda tillsammans och var för sig nedan kallad ”fraktförare”, och passagerare senare även som ”kund”).

Dessa transportvillkor är ett transportavtal, genom bokningsbekräftelse/biljett, mellan fraktföraren och passageraren.

Fraktföraren har rätt att ändra dessa villkor när som helst. Transportavtalet tillämpas mellan fraktföraren och passageraren enligt giltiga villkor.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Allmänna transportvillkor och bestämmelser som gäller i punkt 17 för bestämmelser enligt lagen, tillämpas i transport till sjöss av passageraren och dennes bagage (inklusive handbagage, medföljande vara eller fordon eller husvagn som transporteras på uppdrag av passageraren utan transportdokument av fraktföraren). Sjötransport täcker tiden som passageraren och dennes bagage finns på avgångshamnen i det slutna hamnområdet som är avsedd av fraktföraren och i det slutna området efter incheckning, på fartyg eller i det slutna hamnområdet av fraktföraren i destinationshamnen i enlighet med dessa villkor i punkt 1. Dessa transportvillkor gäller inte för försäljning av fraktförarens paketresor eller fraktförarens verksamhet som researrangör.

Fraktföraren transporterar endast passagerare som åker med fordon på rutten Nådendal–Långnäs–Kapellskär.

3. BOKNING

Finnlines onlinebokningssystem www.finnlines.com 

Finland: Finnlines Passenger Services, tel. +358 9 231 43 100, e-mail passenger@finnlines.com 

Tyskland: Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH), tel. +49 451 1507 443, e-mail passagierdienst@finnlines.com 

Sverige: Finnlines Passenger Services, tel. + 46 771 340 900, e-mail passenger@anna-liisa-perttila

UPPGIFTER OM PASSAGERARE: Vid bokning måste man uppge efternamn, förnamn, kön, födelsedatum och nationalitet på samtliga passagerare samt att passageraren måste uppge eventuella funktionshinder som kan påverka nödåtgärd (lagstadgad passagerarregisterering). Dessutom ska man uppge telefonnummer som man kan nå passageraren på under resan, samt e-mail och postadress. Passagerarens personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

UPPGIFTER OM FORDON: Vid bokning av plats för fordon ska man uppge registreringsnummer, fordonstyp och mått på fordonet samt extra last som påverka fordonets dimensioner. Priser som finns på Finnlines webbsida, broschyrer eller på annonser gäller endast passagerarfordon. Om kontrollen vid incheckning visar att måtten som har anmälts vid reservation överskrids eller att det gäller transportfordon i stället för passagerarfordon strävar fraktföraren efter att reservera en ny plats och kunden debiteras en extra avgift enligt prislistan för passagerarfordon och fraktfordon. Fraktföraren kan dock inte garantera en ny plats. En passagerare med ett giltigt körkort kan endast boka 1 fordonplats. Fordon som transporterar kommersiella varor, fordon som har registrerats för transport av varor eller bussar som har endast 1–2 chaufförer som passagerare bokas som frakt.

Husdjur: Läs om villkor för dessa i punkt 8.

Farliga ämnen: Transport av farliga ämnen som resgods eller som handbagage är förbjudet med undantag för gasflaskor som sitter fast i husbilar eller i husvagnar. Ventiler på gasflaskor ska vara avstängda under tiden man vistas på fartyget.

Vapen och ammunition: Passageraren har möjlighet att transportera vapen och ammunition för personligt bruk på vissa speciella rutter. Transportarrangemang av vapen och ammunition måste göras redan vid bokningen. Passageraren får ett avtal utskickat vid bokning av sin resa där han förbinder sig för att följa de inhemska och utländska säkerhetsregler gällande lagstiftningar av vapen samt säkerhetsregler som kaptenen delar ut på fartyget. I avtalet förbinder sig passageraren skriftligen att lämna vapnen och ammunition på avsedd låst plats på bildäck till vilken endast kunden samt fraktföraren har tillträde. Fartygets kapten kan enligt vissa situationer vägra att transportera vapen och ammunition på vissa avgångar.

I

4. BETALNINGS-, OMBOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR

Betalnings-, omboknings- och avbokningsvillkor beror på bokningens priskategori samt rutt.

De två priskategorierna är Special och Standard (hädanefter specialpriser och standardpriser). Specialpriserna varierar efter bokningsdag och den önskade avgångens fyllnadsgrad. Specialpriser finns i begränsad mängd och priserna gäller inte grupper. Försäljningstiden går ut senast när incheckningen för avgång öppnas. De fasta standardpriserna beror på avgångstiden och gäller så länge den önskade avgången har platser kvar.

Ombokning och avbokning av resan görs till företaget där man har bokat biljetten och dit man betalar eller har betalt resan. Ändring eller avbokning registreras den dag den tas emot av fraktföraren. Ändring eller avbokning som har gjorts via e-mail under en helgdag, under veckoslutet eller under tiden då kundtjänst är stängd anses vara mottagen först nästa vardag.

Tidigare förfallna fordringar i transportavtalet mellan fraktföraren och passageraren måste betalas innan avgång.

Genom att bekräfta bokningen (via betalning) godkänner kunden dessa villkor.

4.1 BETALNINGSVILLKOR

Resor till specialpris betalas alltid direkt vid bokning.

Betalningsvillkor gällande resa för standardpris:

Bokningssätt:
via Finnlines online bokningssystem

Rutte: Alla rutter

Förfallodatum: direkt vid bokning

Bookingssätt:
Finnlines kundtjänst (via telefon eller e-mail) eller på resebyrå

Helsingfors–Travemünde-rutt: Förfallodatum 30 dagar före avresa och omedelbart vid senare gjorda bokningar

Naantali–Långnäs–Kapellskär- och Malmö–Travemünde-rutt : Förfallodatum 10 dagar före avresa och omedelbart vid senare gjorda bokningar

Bokning med båda pristyperna i samma reservation betalas direkt vid bokning. Om det finns flera båtresor i samma reservation med standardpris blir tidpunkten för betalning enligt resan som har tidigaste förfallodatumet.

4.2 OMBOKNINGSVILLKOR

Kunden kan ej göra ändringar för resor till specialpris.

Ändringsvillkor gällande resa för standardpris:

Rutt
Travemünde–Helsingfors

Tid före avgångAvgifter per ändring
minst 30 dagaringa avbokningsavgifter
mindre än 30 dagar€30

Rutt
Travemünde–Malmö och Kapellskär–Långnäs–Naantali

Tid före avgångAvgifter per ändring
minst 10 dagaringa avbokningsavgifter
mindre än 10 dagar€15

Det är möjligt att göra ändringar gällande rutt, datum och resenärer på resor med standardpris. En resa med standardpris går inte att ändra till en resa för specialpris och det är inte möjligt att ändra på redan utnyttjade rabatter. Ifall priset för resan stiger genom ändringen debiteras passageraren skillnaden av den nya och den ursprungliga slutsumman. Om priset på reservationen minskar debiteras avbokningsavgifter enligt avbokningsvillkor (se på villkor i punkt 4.3). Om bokningen ändras och senare avbokas debiteras avbokningsavgiften enligt den ursprungliga resedagen och dagen när avbokningen har gjorts. Ändringar för resan kan inte göras efter incheckningen har öppnats för avgång. Bokningen kan ändras upp till två gånger och flyttas fram max tolv månader från den ursprungliga resedagen.

4.3 AVBOKNINGSVILLKOR

Ingen återbetalning vid avbokning av resor med specialpris

Avbokningsvillkor gällande resa för standardpris:

Rutt
Travemünde–Helsinki

Tid före avgångAvgifter per ändring
minst 30 dagaringa avbokningsavgifter
29–15 dagar25%
14–2 dagar50%
mindre än 48 timmar100%

Rutt
Travemünde–Malmö och Kapellskär–Långnäs–Naantali

Tid före avgångAvgifter per ändring
minst 10 dagaringa avbokningsavgifter
9–5 dagar25%
4–2 dagar50%
mindre än 48 timmar100%

När en del av bokningen avbokas eller när värdet på bokningen minskar, dras avbokningsavgiften av summan som återbetalas till kunden. Summan för avbokningskostnaden beräknas på skillnaden mellan den ursprungliga och den återstående bokningen. Om bokningen innehåller fler än en avgång och den första delen avbokas, tas den 20 procentiga flervägsrabatten bort från den kvarvarande delen av resan. Ingen återbetalning sker om man uteblir från resan. Om passageraren uteblir från delar av resan utan att avboka i förväg anses hela resan förbrukad och kvarvarande resor avbokas utan återbetalning. Ingen återbetalning på ej avbokade resor. Det går inte att avboka endast returresan.

Av summan som återbetalas dras alltid en administrationskostnad på 150 SEK / 15 euro per avbokning, utöver de eventuella avbokningskostnaderna.

4.4 RESOR MED ERBJUDANDEKOD

Resor som bokas med en erbjudandekod ska bokas och betalas i förväg. Rabatter beviljas inte vid incheckning och de kompenseras inte heller efteråt. Man kan endast välja en rabattyp per bokning. Undantag är Star Club-medlemsrabatt, som beviljas på redan rabatterade priser. Dokument som beviljar rabatter måste uppvisas vid begäran. Antalet platser för rabatterat pris är begränsade.

5. PRIS- OCH TIDTABELLSFÖRÄNDRINGAR

Fraktföraren förbehåller sig rätten att ändra priser och tidtabeller utan förvarning. Tider (avgång-, ankomst- och resetider) som visas i tidtabellerna kan inte garanteras. Fraktföraren tar inte ansvar för skador eller
kostnader som kan orsakas av eventuella förändringar för passageraren oavsett om de beror på väderlek eller andra Force Majeure orsaker. Se fraktförarens ansvar i punkterna 13 och 17 i dessa villkor.

6. PRISER FÖR UNGDOMAR OCH BARN

Ungdom- och barnpriser gäller för ungdomar (13-17 år) och barn (0-12 år) som reser (i samma hytt) med sina föräldrar eller med sina förmyndare. När man reser över natten med barn mellan 0-12 år måste man alltid boka hytt. Ensamresande ungdomar betalar vuxenpris. Barn mellan 0–12 får ej resa ensamma. Ungdomar mellan 13-17 som reser ensamma behöver ett skriftligt medgivande från förälder eller förmyndare.

7. GRUPPER

För grupper gäller separata betalnings-, omboknings- och avbokningsvillkor. En grupp anses vara 10 vuxna och/eller ungdomar som betalar gruppris. Gruppen måste ha samma avgångs- och ankomstdatum på en och samma faktura. De exakta villkoren uppges alltid i samband med gruppriser. Finnlines kundtjänst lämnar gruppris på begäran.

8. HUSDJUR

När man reser med husdjur måste man boka husdjurshytt och uppge samtliga husdjur i samband med bokning av resan. Det finns begränsad mängd hytter för passagerare som reser med husdjur och man får ta högst 2 husdjur med sig i varje hytt. Om kunden inte har bokat en husdjurshytt i förväg och om det inte finns lediga husdjurshytter kan inte fraktföraren garantera att kunden får resa på den bokade avgången. Resan anses då vara avbokad av passageraren och går inte att använda vid ett senare tillfälle. Om kunden tar med sig ett husdjur på resan utan att boka en husdjurshytt i förväg har fraktföraren rätt att debitera dubbelt pris för husdjurshytten. Transport av andra djur än katter och hundar avtalas separat via kundtjänst. Det är förbjudet att ta med sig husdjur i restauranger, barer och bastuområden ombord och det ska även undvikas på andra allmänna utrymmen. Passageraren som reser med husdjur är ansvariga för eventuella skador som djuret orsakar. Passageraren måste ha med sig de handlingar som myndigheterna kräver. Om myndigheten vägrar inresa för ett husdjur p.g.a. otillräckliga dokumentation och därmed hänvisas tillbaka till avgångshamnen, står passageraren själv för kostnaderna av avvisningen. Se fraktförarens ansvar för husdjur i punkterna 13, 14 och 17 i dessa villkor.

Transporter av häst- och hundspann bokas via kundtjänst som då tillämpar en särskild prislista för extra meter.

9. RESEDOKUMENT: PASS, VISUM OCH YTTERLIGARE RESETILLSTÅND

Invånare i EU och Schweiz: Passageraren måste ha ett giltigt pass eller ett officiellt ID-kort som har utfärdats i ett EU-land eller i Schweiz och som har godkänts som resedokument av den respektive staten. Barn måste ha eget pass eller ett officiellt ID-kort.

Invånare i länder utanför EU: Passageraren måste ha ett giltigt pass samt andra nödvändiga resedokument.

Ansvar över bristande resedokument: Passageraren är skyldig att själv upprätta nödvändiga resedokument. Om fraktföraren eller myndigheten förbjuder en passagerare inresa i land eller ombordstigning på fartyg p.g.a.
bristande resedokument är passageraren ansvarig för kostnader som har orsakats för fraktföraren samt de egna kostnaderna (inklusive eventuell returresa).
Identitet av samtliga passagerare kontrolleras vid incheckning.

10. RESEBILJETT

Bokningsbekräftelsen som passageraren får vid bokning av resan fungerar som resebiljett när resan är helt betald. Bokningsbekräftelse/resebiljett är ett personligt dokument som bekräftar transportavtalet och dess tillämpade villkor vilka endast gäller för transport av angivna personer och fordon i bokningen samt kvitto på eventuellt bokade hytter och måltider. Passageraren får inte överföra sina rättigheter i biljetten till någon annan. En person som har bokat en resa på uppdrag av någon annan anses har haft befogenhet att göra det samt accepterat dessa transportvillkor.

11. INCHECKNING

Passageraren ska vid incheckning visa ett giltigt pass eller ett officiellt ID-kort samt andra eventuella resedokument och bokningsbekräftelsen som fungerar som resebiljett när resan är betald. Mot uppvisande av dessa dokument får passageraren sitt boardingkort och sin eventuella hyttnyckel. Incheckningen stänger 1-2 timmar före den aviserade avgångstiden för fartyget, berodende på rutt. Passagerare måste observera incheckingstider så att lastning av personer och deras fordon kan anordnas på ett lämpligt sätt utan att fartygets avgång inte fördröjs i onödan. Incheckningstider för varje rutt finns på www.finnlines.com. Passagerare och deras fordon som anländer till incheckning efter stängning kan inte garanteras plats på fartyget.

12. ALLMÄNNA SÄKERHETSDIREKTIV I TERMINALEN, I HAMNOMRÅDET OCH PÅ FARTYGET
Begränsningar för bagage: Passageraren får inte ta med sig bagage (eller fordon) till terminalen eller på fartyget som kan orsaka fara eller men för terminalen, fartyget, människor, andra bagage, handbagage eller för lasten. Fraktföraren har rätt att på passagerarens bekostnad och utan eget ansvar ta i land, oskadliggöra eller förstöra sådant bagage och/eller handbagage som anses kunna orsaka fara eller men.

Säkerhetskontroll: Säkerhetskontroll kan göras på ankomstområdets terminalområde eller på fartyget för alla passagerare, fordon, bagage och handbagage som stiger ombord. Passagerare som vägrar säkerhetskontroll kan förhindras att stiga ombord och ärendet anmäls till myndigheten.

Avstigning från fartyget innan avgång: Passageraren får inte stiga av fartyget innan avgång. Om det händer måste allt bagage (samt fordon) och handbagage föras bort från fartyget. Passageraren som har stigit av fartyget innan avgång är skyldig att ersätta fraktföraren alla kostnader som har orsakats av avstigning och fordonets förflyttning.

Säkerhet på fartyget: Passageraren måste göra sig uppmärksam på säkerhetsanvisningar som finns i hytten efter ankomst på fartyget. Passageraren är skyldig att lyda bestämmelser som gäller på fartyget samt ordnings- och säkerhetsanvisningar som ges av personalen. Boardingskort eller hyttnyckel ska alltid bäras med passageraren på fartyget.

Avvisning av en passagerare från fartyget: Fraktföraren förbehåller sig rätten att vägra transportera en passagerare som kan vara en fara för sig själv, för andra passagerares, personalens eller fartygets säkerhet. Passageraren som har avvisats från fartyget är skyldig att ersätta de kostnader som avvisning och fordonets förflyttning har orsakat fraktföraren.

Säkerhet på bildäck: All last som finns i bilen måste vara ordentligt säkrat. Fordonets handbroms ska användas under hela resan. Vistelse på bildäck är förbjuden under resan. Rökning och öppen eld på bildäck är förbjuden. Ventiler av gasflaskor som är anslutna till husbil eller husvagn ska vara avstängda under hela vistelsen på fartyget. Det finns kontinuerlig kameraövervakning med inspelning ombord av säkerhetsskäl. Kameraövervakningen genomförs inom ramen av tillåtna lagar och är tydligt märkt med skyltar.

13. FRAKTFÖRARENS ANSVAR

Transportörens ansvar definieras i gällande lagbestämmelser enligt definitionen i punkt 17 nedan. Fraktföraren begränsar sitt ansvar och ersättningsbelopp om en passagerare avlider eller skadar sig samt när bagaget försvinner eller skadas (”begränsningar”). Begränsningarna är baserade på tillämplig lag och Atenkonventionen i enlighet med Transport av Passagerare och Bagage till Sjöss, 1974 (ändrad genom 2002 års protokoll) (”Atenkonventionen”) i enlighet med förordning (EG) nr 392 / 2009 av Europaparlamentet.

För inställda och försenade avgångar samt försenade ankomster tillämpas ersättningar enligt Europaparlamentets och rådets dekret (EY) 1177/2010.

Fraktföraren och passageraren är överens om att för fraktförarens ansvar tillämpas självrisker enligt artikel 8 i Atenkonventionen och sådana belopp ska dras av från förlusten eller skadan. Fraktföraren är inte ansvarig för kostnader gällande skador, förluster eller förseningar som har orsakats före eller efter transporten av passageraren och/eller deras bagage enligt villkoren i punkt 2 ovan. Fraktföraren är inte ansvarig för förlust eller skada på levande djur som i samband med en sådan transport vilken innebär särskilda risker. Trots vad som ingår i dessa standardvillkor är transportörens sammanlagda ansvar, som följer av ett visst tillfälle, alltid globalt begränsat i enlighet med bestämmelserna om ansvarsbegränsning för sjöfartskrav enligt bestämmelser i Finlands sjölag eller enligt de internationella allmänna avtalen som tillämpas av domstolen som avses i punkt 18 nedan.

Vid en uppenbar skada på bagage (inklusive fordon) ska anmälan av skadan göras skriftligt till fraktföraren (a) för handbagage före eller i samband med avstigning, eller (b) för allt annat bagage före leverans av bagaget till passageraren eller i samband med leveransen. Om skadan på bagaget inte är uppenbar vid resetillfället, ska anmälan av skadan göras skriftligen senast 15 dagar från det att passageraren har lämnat fartyget.

Om en tvist angående transportavtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten lämna ärendet till Konsumenttvistenämnden för hantering (www. konsumenttvistenämnden.fi). Konsumenten måste kontakta magistratens konsumentrådgivning innan ärendet överlämnas till Konsumenttvistenämnden för hantering. (www.konsumentrådgivning.fi).

14. ANSVAR AV ANSTÄLLDA, AGENTER OCH OBEROENDE AVTALSPARTER

Om talan väcks mot ägaren av fartyget, fraktföraren, förvaltaren, chefen, besättningen, någon av fraktförarens personal, agenten, oberoende avtalspart eller vilken person som helst som är förmånstagare gentemot fartyget har dessa samma rätt för ansvarsfrihet- och begränsningsansvarsprinciper som fraktförarens transportavtal och villkor, enligt lag i punkt 17 eller enligt Atenkonventionen som om det vore utfärdats för dennes fördel. Fraktföraren ingår inte i transportavtal bara för sin egen räkning utan även som agent eller förvaltare för sådana personer som betraktas som avtalsparter i transportavtalet. Ersättningar som betalas av fraktföraren och ovannämnda personer får inte överstiga de högsta belopp som har definierats i transportavtalet och i lagstiftningens villkor i punkt 17 eller i Atenkonventionen i den mån den tillämpas.

15. UPPHÄVNINGSRÄTT AV AVTALET

Både passageraren och fraktföraren har rätt att upphäva transportavtal som definieras enligt dessa villkor i punkt 17 av gällande lag.

16. TRANSPORTGENOMFÖRANDE

Fraktföraren har rätt att utföra transport även med ett annat fartyg än det som har uppgetts eller det som står på bokningsbekräftelsen/resebiljetten.

17. TILLÄMPLIG LAG

När fraktföraren är Ab Finnlines Oyj tillämpas finsk lag i transportavtalet. När fraktföraren är Rederi Ab Nordö-Link tillämpas svensk lag i transportavtalet. Om dessa villkor inte är förenliga med de tvingande bestämmelser i Atenkonventionen eller tvingande bestämmelser i nationell lag som tillämpas för en tvist i detta transportavtal ersätter tvingande regler villkoren i detta transportavtal i den mån där det finns motsägelse mellan villkoren och bestämmelserna. Dessa allmänna transportvillkor gäller i övrigt.

18. BEHÖRIGHET

Tvist som uppstår under eller i förhållande till transportavtalet ska bestämmas av den behöriga domstolen på begäran av käranden

a) permanent bostadsort av svaranden eller en ort där den huvudsakliga verksamheten finns

b) enligt avtalet på fartygets avgångs- eller ankomstort

Om man måste tillämpa Atenkonvektionen i ovannämnda villkor i punkt 17 för transportavtalet kan konflikten även avgöras i domstol enligt målsägarens val som förordnas i Atenkonventionens artikel 17, 1 (c) och (b).

Den 1. april 2021