Skip to content

BLOGGENS HEMSIDA

På kajen

Ett gaffeltruckrally och laboratorie­tester – så här utfördes lutningstestet

Några spännande ögonblick upplevdes på Finnsirius när trehundrasextio ton järn lastades på hennes däck. Lutningstestet är en viktig del av skeppsbyggnaden – Superstar-fartyget tålde den extra vikten utan problem.

Lutningstestet är en viktig milstolpe mot slutet av fartygsbygget på varvet. Lutningstestet bestämmer fartygets lättvikt och tyngdpunkt. Bilderna illustrerar hur lutningstestet genomfördes på Finnsirius på Weihain-varvet.

Tvätt och sminkning, tack

Finnsirius sjösattes i augusti 2022 och sedan dess har Superstar-syskonseriens första fartyg flutit på egen hand i havsvatten. Under nio månader av hårt arbete har bygget av motorer, däck och serviceavdelningar framskridit med stormsteg. Finnsirius huvudmotorer startades för första gången i februari och kajtesterna fortsatte långt in på våren. Sjöprovkörningen fick vänta tills det nya fartyget genomgick ett lutningstest. Innan lutningstestet besökte Finnsirius torrdockan igen, där dess undervattensdelar inspekterades, tvättades och gjordes klara.

Botten på Finnsirius tvättades och inspekterades på torrdockan. De målade undervattensdelarna fick en sista uppiffning.
Även målfärgen vid vattenlinjen fräschades upp.
Under torrdockningen sänktes både bogrampen och akterrampen. Från denna vinkel kan man se genom däck 3 på Finnsirius hela vägen till aktern. I framtiden, om hamnen kan tillhandahålla de erforderliga anslutningsramperna, kan man åka in på bildäck 3 och 7 på Finnsirius via både för- och akterramperna.

Blöt igen: Lutningstestet

När färgen fräschats upp och fartygets botten inspekterats fylldes dockbassängen med vatten: Finnsirius flöt igen. Det maximala djupgåendet för Finnsirius är 7,1 meter men eftersom det var tomt och det inte fanns någon last simmade det inte så djupt. Medan Finnsirius flöt i bassängen såg det uts ut som om hon svävade i luften – trots att den precis hade lastats med 360 ton av den provlast som behövdes för lutningstestet.

Syftet med lutningstestet är att fastställa frågor kring fartygets bärförmåga och stabilitet. Även om ordet ”lutningstest” skulle kunna syfta till att hur mycket skeppet tål att luta, är det inte frågan om det.

Vädret var behagligt under lutningstestet: lugnt och torrt. Förhållandena under experimentet mättes och dokumenterades. Havsvattnets temperatur och dess densitet mättes. Provlasternas placering fastställdes akterut på Finnsirius däck 7 – både på babords- och styrbordssidan. Tre lod fästes på bildäckets tak för att användas som mätinstrument. Den krävda lutningen för testet uppnåddes genom att flytta lutningsvikterna från den ena sidan till den andra. Vikterna flyttades med en gaffeltruck. Tyngdpunktens höjd från fartygets botten beräknades utifrån krängningsvinkeln. Lutningstestet ger även tyngdpunktens tvär- och längsgående läge samt fartygets lättvikt, d.v.s. vikten utan last och proviant.

Det är viktigt att dokumentera temperaturen på havsvattnet vid tidpunkten för lutningstestet. Finnlines platschef Tudor Gabriel Tatoiu registrerar avläsningarna.
Lutningsvikterna placerades i prydliga rader i fyra grupper på Finnsirius däck. De enskilda vikterna vägde mellan 7 och 12 ton, en total av 360 ton vikter. Finnsirius systerfartyg Finncanopus kan ses mitt i bakgrunden. Hon kommer att bli klar senare.
Lutningstestet utfördes i dockningspoolen. Finnsirius flöt högt eftersom det inte fanns någon last ombord. Den tillräckliga krängningsvinkel som krävdes för testet uppnåddes genom att flytta på lutningsvikterna. Fartyget stod förtöjt men löst, så det påverkade inte krängningsvinkeln.

Väl i trafik behöver framför allt fartygets överstyrman information relaterad till tyngdpunkten. På basen av den beräknar överstyrmannen fartygets stabilitet inför varje sjöresa. Stabiliteten måste alltid uppfylla de kriterier som ställs för det – annars får fartyget inte lämna hamnen. Det finska IT-företaget Napas mjukvara, som körs på en lastdator, används för att beräkna stabiliteten.

Mot testkörningen till havs

Dagen för lutningstestet på Finnsirius var lyckad. Härnäst finjusteras fartygets olika kontrollsystem för testkörningen till havs. Samtidigt slutförs hytterna, restaurangerna och de övriga offentliga utrymmena.

Finnsirius sajösattes pånytt efter lutningstesterna. Finnsirius är nu redo för testkörningen till havs, varefter det börjar bli dags för överlämningen av fartyget. På bildens vänstra sida ligger Marine Atlantic -rederiets bilfärja under uppbyggnad på Weihai-varvet. I bakgrunden, i mitten, ligger Finncanopus, Finnsirius systerfartyg. Finncanopus beräknasbli färdigt cirka fyra månader efter Finnsirius och beräknas bli färdigt i slutet av år 2023.