Skip to content

BLOGGENS HEMSIDA

På kajen

Jubileum
för nya skeppsbyggen

Föreställ dig en välklädd folkmassa som står bredvid en nybakad oceanliner. Den ceremoniella scenen är uppställd och festliga tal framförs. En flaska champagne svänger över skeppets sida och flaskan poppar då fartyget får sitt namn. Du kanske har sett sådana bilder och filmer?

Sjöfart och skeppsbyggnad har en lång historia med flera vedertagna traditioner. Byggandet av fartyg är förknippat med jubileer, den mest kända av dem är kanske fartygets namngivning. Men vad är kölläggning, eller till exempel steel cutting? Vi presenterar här årsdagarna kring byggandet av fartyget samt avslöjar vilka festligheter Superstars redan har firat.

Steel cutting (skärning av stål) – så påbörjas skeppsbygget

Den första ceremoniella milstolpen för Finnlines Superstars var steel cutting, bokstavligen översatt stålskärning. Ceremonin är startskottet som inleder konstruktionen av fartygets stålblock.

Steel cutting föregås av ett långt, t.o.m. mångårigt planeringsarbete tills ritningarna är klara. Då det gäller t. ex. Finnsirius och Finncanopus, påbörjades planeringen av fartygen redan i början av 2019.

Finnsirius steel cutting 1 juni 2021

Finncanopus steel cutting 8 oktober 2021

Superstars består av 455 stålblock. Stålbearbetning är alltså av de viktigaste arbetsskeden inom varvsindustrin. Bilden är från Finncanopus steel cutting, det vill säga stålskärningsceremonin.

Kölsträckning

Kölsträckning avser påbörjandet av ett nytt fartyg på torrdocka. När det gäller Superstars tog det tio månader från steel cutting till kölsträckning. Under hela denna tid byggdes det färdiga block. Såsom namnet antyder, rör ingen del av fartyget vattnet ännu på en torrdocka. Vid tidpunkten för kölsträckningen måste man använda fantasi så att du kan tänka på för att kunna föreställa metallklumparna, blocken, som delar av fartyget eftersom byggarbetet är då i ett så tidigt skede.

När det gäller Finnsirius och Finncanopus omfattade kölsträckningen fyrverkerier och en ceremoni där varvets ledning samt Finnlines varvsteam deltog.

Finnsirius kölläggning den 1 april 2022

Finncanopus köllandning 1 september 2022 (bilden)

Öppningen av mock-upen

Inom skeppsbyggnad betyder mock-up förstadiet till en prototyp av interiören. Så det är en inrednings- och möbelpresentation, vars idé är att konkret presentera färger, tyger, kakel, fönsterprofiler, mellanväggar samt inbyggda möbler som används i fartygets inredning – med andra ord allt – och hur de olika materialen funkar ihop. Det är som att vara på ett färdigt skepp utan att faktiskt vara där.

På bilden granskas den blivande handgjorda taggiga kakelväggen till Superstar fartygens Fishmarket bistro av varvets inredningschef Ni Wei Song (till vänster), Kristiina Uppala, som ansvarar för kundtjänstkonceptet för Finnlines nybyggnadsprojekt, och Gu Wei, projektledaren för fartygets inredningsbyrå R & M.

Superstars mock-up inkluderar till exempel en hytt som man kan promenera in i, med badrum och tillhörande möbler. Det finns även mock-up på trappor och ledstänger, samt anordningar inbäddade i väggen. I ”hyttkorridoren” kan du klampa på golvet och knacka på väggarna. Även jacuzzin på spaavdelningen och butikshyllorna med stormkanter är uppbyggda. I modellrummen ser man hur ljuset faller på olika ytor och man kan planera ljusstyrkan och färgtemperaturer. Olika informationstavlor och skyltar är fästa på en vägg som modell.

Efter diskussionerna kring mock-upen påbörjades jobbet med själva inköpen. Materialval och upphandlingsbeslut underlättades genom att man kunde röra vid ytorna och se modellutrymmet.

Invigningen av Superstars mock-upen firades den 8 oktober 2021. Modellutrymmen finns tillhanda under hela projektet.

Hyttfester

De flesta av Superstar-fartygens hytter är fabrikstillverkade. Detta innebär att hytten byggs som ett paket komplett med de inbyggda möblerna på hyttfabriken. Installationen av hytterna på fartyget sker så att det inte finns några andra strukturer i vägen för dem så att hytterna kan transporteras direkt till deras rätta platser.

På Superstars-fartygen firades installationen av både den första och den sista fabrikstillverkade hytten. Ceremonierna relaterade till hytter gäller praktiskt taget endast passagerarfartyg – för Superstars-fartygen fanns det verklig anledning till en ceremoni, eftersom det finns hela 323 passagerarhytter på fartygen. Det finns också 64 besättningshytter.

På bilden: hyttceremonin på Weihain-varvet i Kina. Superstar-projektledaren Zhao Heng-Zhi och Finnlines Kristiina Uppala avtäckte Finnsirius första fabrikstillverkade hytt, varefter lastningen och installationen av hytterna påbörjades.

Finnsirius första fabrikstillverkade hytt 24 augusti 2022 (bilden)/sista fabrikstillverkade hytt 10 november 2022

Finncanopus första fabrikstillverkade hytt 30 december 2022 (lastning pågår, läget i mars 2023)

Sjösättning

Torrdockandet avslutas med sjösättning (launching) då fartyget sätts flytande. På utsidan ser fartyget färdigt ut men dess däck är fortfarande på hälft. Olika byggställningar står på plats och en del byggarbeten är ännu på gång. Insidan av fartyget är fortfarande under arbete. Självklart är alla arbetsmoment på skrovet under eller nära vattenlinjen eller nära vattenlinjen gjorda innan sjösättning.

Finnsirius sjösattes den 30 augusti 2022 (bilden)

Finncanopus sjösattes den 30 december 2022

Finnsirius sjösattes på China Merchants Jinling-varvet i Weihai den 30 augusti 2022. Finnsirius resa hem till Finland påbörjas ungefär ett år från sjösättningen då fartyget är redo att starta sin avfärd.

Finnsirius-aluksen vesillelasku Weihaissa

Tester vid kajen

Fartygets teknik testas i förtöjningstestet (mooring test). Huvudmaskinerna startas, luftkonditioneringen sätts i drift och varmvattenpannorna provkörs. Proven pågår i flera veckor. Bruken av viktiga system testas så att allt är klart för nästa milstolpe, testerna på havet.

Finnsirius förtöjningstester påbörjades i februari 2023

Finncanopus förtöjningstester utförs under våren 2023

Under förtöjningstesterna kontrollerar motorchefen Mikael Sjöblom hur separatorn av smörjoljan fungerar på Finnsirius huvudmotor.

Detta sker ännu på Superstars-fartygen

SjötesterFartyget dockas inför sjötesterna för rengöring och inspektion av den delen av skrovet som ligger under vattenytan. Därefter blir det fullt allvar. Fartyget provkörs på havet nära kajen. Huvudmotorernas, avgasskrubbarnas och propellrarnas funktion testas grundligt. Fartygets hastighet och hantering testas och mäts. Vibrationerna i hytterna och för övriga inredningens del kontrolleras och eventuella bakgrundsljud mäts.
ÖverlämningÖverlämning av fartyget (delivery) innebär överlämning av det färdiga fartyget till företaget som använder det, det vill säga för Superstar fartygen till Finnlines. Vid överlämningen har arbeten på skeppsvarvet avslutats.
HemresaFör Superstar-fartygen innebär hemresan en sjöresa från Weihain-varvet i Kina till Finland. Vi kommer att berätta mera om denna intressanta resa senare.
DopFartyget döps vanligtvis i hemmahamnen eller i en viktig hamn på den framtida rutten. Finnsirius och Finncanopus ska döpas i Finland. Fartyget döps vanligtvis av skeppets gudförälder.
JungfruresaJungfruresan (Maiden voyage) är den första ”riktiga” resan där kunder är inblandade. Havstesterna och resan från kajen till hamnen på den faktiska rutten är blott ett minne – fartyget har testats gediget innan jungfruresan. Superstar-fartygens jungfruresor sker på rutten Nådendal-Kapellskär. Finnsirius är planerad att sättas i trafik hösten 2023 och Finncanopus i slutet av år 2023.