Finnlines belönat för hållbart resande

Finnlines har tilldelats märket Sustainable Travel Finland av Visit Finland. Detta är ett erkännande av Finnlines arbete med hållbarhet.

Finnlines har åtagit sig att arbeta långsiktigt för miljön genom att rikta in sig på investeringar inom energieffektivitet och miljöeffektiva tjänster. Finnlines erbjuder ett hållbart sätt att resa eftersom företaget kombinerar passagerar- och godstransporter, vilket ökar användningsgraden ombord på fartygen.

I korthet

  • Vi är engagerade i FN: s mål för hållbar utveckling.
  • Vi åtar oss IMO-målet att minska koldioxidutsläppen med 50% till 2050. 
  • Vi erbjuder ett miljövänligt och säkert sätt att resa med last.
  • Vi driver en pålitlig sjöväg inom Europa.
  • Vi följer de ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella hållbarhetskriterier som anges av Visit Finland.

Sustainable Travel Finland

Visit Finland har utvecklat programmet Sustainable Travel Finland, vilket riktar sig till finska turistoperatörer för att utveckla mer hållbara metoder. Deltagarna går igenom olika faser, bland annat kartläggning av nuvarnade tillstånd samt utvecklingsbehov. För att kvalificera sig för Sustainable Travel Finland-märket måste deltagarna uppfylla vissa ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella kriterier. Programmet innebär regelbundna granskningar och förnyelse av märket.

Läs mer på visitfinland.com