Skip to content

Djurvälfärd – European Chicken Commitment

Finnlines strävar kontinuerligt efter att förbättra vårt arbete och säkerställa att våra målsättningar inom ramen för Agenda 2030 uppfylls. Djurvälfärd har en självklar del i det arbetet. Genom att sätta mätbara kriterier för kycklingarnas välfärd och bidra till att burarna fasas ut ur äggindustrin ser vi till att skapa en mer hållbar produktion tillsammans med våra leverantörer.

Vi på Finnlines har valt att arbeta med European Chicken Commitment som en del av vårt arbete för bättre djurvälfärd. Beslutet inkluderar 100 % av kycklingen vi köper in och omställningen kommer att vara klar år 2026. Dessutom kommer minst 20 % av kycklingarna som vi köper in (förutom att uppfylla ECC:s kriterier) ha haft tillgång till utevistelse.